Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Hadelandsåsene

Skiforeningen har ingen prepping i dette området, men området er allikevel fullstendig dekket av Skiforeningens føremelding. Øståsen Skiløyper og Skjerva løypelag preparerer løypene på Øståsen, mens flere lokale idrettslag prepper områder nede i bygda, rundt Gran, Jaren og Brandbu, og i området vestover mot Randsfjorden.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Hadelandsåsene
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Lygna med omegn
Området strekker seg på begge sider av RV4, sydøstover til Lushaugen og nordover til Åstjern. Midt i området ligger Lygnasæter hotell og vegkro, 630 m.o.h., med gode parkeringsmuligheter. Her finner du fantastisk skiterreng med lettgåtte løyper både nordover og sydover, og med tidlig skiføre.
483 Blokkhus - Vatningsbakken 23.02.2020 2.9
551 Fellessætra - Korssætersvingen 21.02.2020 3.0
491 Fellessætra - Åstjern 21.02.2020 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus 23.02.2020 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 23.02.2020 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 23.02.2020 3.4
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 21.02.2020 2.4
509 Lushaughytta - Bustevollen 21.02.2020 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen 22.02.2020 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 23.02.2020 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 21.02.2020 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 21.02.2020 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 21.02.2020 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 23.02.2020 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 23.02.2020 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 22.02.2020 4.9
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 29.11.2019 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 23.02.2020 6.4
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 21.02.2020 3.8
500 Lysløypa ved Lygna 21.02.2020 3.2
1225 Åstjern - Vatningsbakken 21.02.2020 1.5
Lygna skisenter
Beskrivelse kommer
1304 5 km fri på Lygna skisenter 24.02.2020 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 21.02.2020 5.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 24.02.2020 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 21.02.2020 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 21.02.2020 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 03.02.2020 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
Området strekker seg fra Lushaugen ned til Koperud, og faller slakt i sydlig retning, med Gjøvik-Oslo-traseen som viktig skiløype i nord-syd-retningen. Men det er også øst-vest-forbindelser, f.eks. i retning Sagvollen, Risbakken, Skjerva, Nordre Opdalen og Ålsbygda.
1571 Breidtjernet - Kobberbakkene - Hovsvåja 14.02.2020 4.3
1274 Bustevollen - Steinholen 23.02.2020 2.1
1573 Hovsvåja - Skjervetråkket 08.02.2020 2.5
640 Nordre Oppdalen - Koperud 31.01.2020 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 05.02.2020 4.8
1569 Rundløype på Skjervevatnet [over isen] 08.02.2020 2.2
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 21.02.2020 14.0
1567 Skjervetråkket - Avalsjøen - Brovoll 08.02.2020 9.3
1572 Skjervetråkket - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet 14.02.2020 6.3
1568 Skjervetråkket - Nordengen - Koperud 08.02.2020 3.4
1257 Steinholen - Risbakken 23.02.2020 2.3
1106 Steinsjørunden 30.01.2020 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 22.02.2020 4.0
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet 08.02.2019 4.6
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud 22.02.2020 10.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 21.02.2020 7.3
1570 Våjarunden [over isen] 08.02.2020 9.0
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
Beskrivelse kommer
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 10.12.2019 12.0
502 Brandbu - Blokkhus 09.02.2019 8.5
1117 Dæhlen - Egge 09.02.2019 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 23.12.2019 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 09.02.2019 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 09.02.2019 2.4
503 Jaren skole - Sverasætra 10.03.2019 6.0
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte 10.12.2019 2.0
1276 Moen skole - Badstuvegen 16.03.2019 3.3
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
Koperud - Brovoll - Råsjøen
Beskrivelse kommer
9 Brovoll - Flåtatjern 13.02.2020 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 23.02.2020 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 23.02.2020 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 24.02.2020 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern 13.02.2020 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 23.01.2018 4.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 08.02.2020 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 31.01.2020 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 12.02.2020 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 02.02.2020 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 23.02.2020 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 23.02.2020 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 23.02.2020 4.8
Tingelstad
Beskrivelse kommer
1345 Augedal gård - Markafeltet 19.03.2019 1.8
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 19.03.2019 2.6
1096 Jorstad - Alm - Rækken 19.03.2019 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 19.03.2019 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 19.03.2019 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 6.6
1090 Lysløypa i Tingelstad 28.12.2019 2.3
1346 Markafeltet - Julibakka 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass 28.12.2019 5.1
1099 Rundløype Sanne skole 19.03.2019 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 19.03.2019 3.0
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka 19.03.2019 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen 28.12.2019 3.1
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken 19.03.2019 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad 19.03.2019 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad 19.03.2019 4.7
Grindvoll
Beskrivelse kommer
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 11.03.2019 1.9
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] 11.03.2019 1.5
1335 Finnlaus - Åslund 08.03.2019 1.3
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 11.03.2019 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 14.03.2019 1.0
1334 Jordestua - Ballangrud 13.03.2019 0.8
1459 Lunner - Lunner barneskole 25.12.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 25.12.2019 0.7
1331 Lysløypa på Grindvoll 23.02.2018 2.2
1330 Løken - Grimsrud 10.03.2019 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] 13.03.2019 1.6
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 11.03.2019 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen 11.03.2019 0.9
1333 Skøyenrunden 11.03.2019 2.0
Vestre Gran
Beskrivelse kommer
1289 Betel - Lunde 27.12.2019 2.5
1288 Betel - Moger 27.12.2019 3.0
1294 Buhammeren rundt 31.01.2020 5.8
1296 Børmarkenrunden 25.12.2019 4.5
1287 Fjordvang - Betel 19.03.2019 3.1
1295 Grimsrud - Granlund 31.01.2020 3.4
1290 Grymyr - Betel 19.03.2019 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 14.03.2019 2.8
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 25.12.2019 3.7
1297 Lunnerrunden vest 25.12.2019 3.2
1329 Lunnerrunden øst 25.12.2019 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 31.01.2020 1.8
1524 Rundløype Grymyr 19.03.2019 4.9

112 løyper vist, totalt 422.1 km.