Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Østmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Parker og grøntområder
1241 Lysløypa på Brannfjell 21.03.2018 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 10.12.2018 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1237 Torshovdalen 13.03.2018 1.7
1238 Tøyenparken 19.03.2018 1.5
1239 Valle Hovin 16.03.2018 1.0
Lyseren - Mjær
1485 Padderud - Brevik 00.00. 0 2.1
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 15.03.2018 5.6
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 08.04.2018 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 04.04.2018 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 31.03.2018 1.0
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 08.12.2018 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 08.12.2018 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 08.12.2018 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 08.04.2018 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 08.12.2018 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 08.12.2018 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 30.03.2018 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 08.04.2018 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 08.12.2018 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 08.12.2018 1.8
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 20.04.2018 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 08.12.2018 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 08.12.2018 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 31.03.2018 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 27.03.2018 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 28.03.2018 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 17.03.2018 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 19.03.2018 6.9
688 Petersbråtan - Gullsmeden 04.04.2018 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 08.04.2018 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 29.03.2018 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 03.04.2018 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 29.03.2018 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 19.03.2018 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 25.03.2018 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 22.03.2018 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 29.03.2018 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan 04.04.2018 1.9
1054 Valstadløypa 19.03.2018 1.9
687 Øgården - Gullsmeden 04.04.2018 1.3
Lørenskog - Rælingen
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 09.01.2018 2.5
282 Hektner - Ramstadsjøen 07.01.2018 2.4
251 Lysløypa i Marikollen 10.12.2018 3.4
807 Lysløypa Kurland 26.03.2018 2.1
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 07.12.2018 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 02.04.2018 7.6
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 11.12.2018 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 31.03.2018 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 27.03.2018 3.0
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 02.03.2018 2.7
261 Myrdammen - Setertjernstua 26.03.2018 4.6
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 21.03.2018 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 12.03.2018 1.5
811 Nordby skole - Myrdammen 08.12.2018 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 15.03.2018 2.7
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua 00.00. 0 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua 00.00. 0 1.5
813 Rundløypene på Hektnersletta 11.12.2018 3.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 21.02.2018 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 7.1
1254 Smestad vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 11.12.2018 4.1
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 15.03.2018 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 26.03.2018 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 06.04.2018 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 26.03.2018 0.7
1053 Vallerud - Skulerud 01.04.2018 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 10.03.2018 1.0
Losby - Vangen
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 30.03.2018 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 30.03.2018 3.7
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 13.03.2018 1.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 21.03.2018 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 13.03.2018 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 21.03.2018 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 21.03.2018 2.4
1395 Knurra - Geitsjøen 16.03.2018 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 13.03.2018 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 12.03.2018 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 13.03.2018 6.8
281 Losby - Djupdalskrysset 30.03.2018 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra 16.03.2018 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 10.03.2018 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
1393 Morterudkoia - Kalddalen 21.03.2018 0.5
1051 Morterudveien 30.03.2018 0.8
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 12.03.2018 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen 08.12.2018 3.1
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 08.12.2018 3.4
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 04.04.2018 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 04.04.2018 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 10.12.2018 1.5
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 13.03.2018 4.4
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
247 Sandbakken P - Franskeplassen 10.12.2018 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 04.04.2018 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 08.12.2018 1.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 04.04.2018 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 18.03.2018 9.2
423 Skjelbreia - Vangen 08.12.2018 2.8
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 02.04.2018 5.9
177 Sværsvann - Myrer 07.12.2018 4.5
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 21.03.2018 7.6
645 Klokkertorvet - Finland 21.03.2018 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 21.03.2018 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 03.04.2018 3.0
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
644 Skillebekk - Finland 14.04.2018 1.6
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
630 Streifinn - Myrdammen 21.02.2018 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen 16.02.2018 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 14.04.2018 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 14.04.2018 3.6
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 04.04.2018 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 08.12.2018 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 13.03.2018 8.7
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 08.12.2018 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 21.03.2018 4.8
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 21.03.2018 7.2
1445 Larsbraaten - Padderud 04.04.2018 2.5
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 11.12.2018 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 08.12.2018 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2
337 Ytre Enebakk - golfbanen 08.12.2018 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5

128 løyper vist, totalt 435.8 km.