Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Østmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 28.02.2018 1.9
Parker og grøntområder
1241 Lysløypa på Brannfjell 15.03.2018 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 15.03.2018 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
1237 Torshovdalen 13.03.2018 1.7
1238 Tøyenparken 12.03.2018 1.5
1239 Valle Hovin 12.03.2018 1.0
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
214 Siggerud - Holen 16.03.2018 1.7
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 15.03.2018 5.6
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 16.03.2018 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 13.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 17.03.2018 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 17.03.2018 1.0
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 17.03.2018 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 17.03.2018 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 17.03.2018 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 16.03.2018 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 17.03.2018 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 17.03.2018 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 15.03.2018 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 17.03.2018 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 15.03.2018 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 17.03.2018 1.8
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 17.03.2018 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 16.03.2018 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 17.03.2018 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 17.03.2018 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 16.03.2018 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 16.03.2018 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 17.03.2018 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 13.03.2018 6.9
688 Petersbråtan - Gullsmeden 14.03.2018 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 14.03.2018 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 16.03.2018 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 17.03.2018 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 16.03.2018 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 13.03.2018 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 13.03.2018 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 16.03.2018 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 16.03.2018 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan 14.03.2018 1.9
1054 Valstadløypa 13.03.2018 1.9
687 Øgården - Gullsmeden 18.03.2018 1.3
Lørenskog - Rælingen
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 09.01.2018 2.5
251 Lysløypa i Marikollen 16.03.2018 3.4
807 Lysløypa Kurland 15.03.2018 2.1
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 17.03.2018 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 16.03.2018 7.6
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 13.03.2018 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 15.03.2018 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 16.03.2018 3.0
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 02.03.2018 2.7
261 Myrdammen - Setertjernstua 07.03.2018 4.6
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 16.03.2018 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 12.03.2018 1.5
811 Nordby skole - Myrdammen 07.03.2018 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 15.03.2018 2.7
813 Rundløypa på Hektnersletta 16.03.2018 2.0
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 21.02.2018 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 5.0
282 Smestad - Ramstadsjøen - Setertjernstua 07.01.2018 3.6
1254 Smestad Vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 16.03.2018 3.3
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 15.03.2018 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 15.03.2018 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 16.03.2018 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 07.03.2018 0.7
1053 Vallerud - Skulerud 16.03.2018 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 10.03.2018 1.0
Losby - Vangen
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 17.03.2018 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 17.03.2018 3.7
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 13.03.2018 1.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 16.03.2018 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 13.03.2018 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 14.03.2018 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 16.03.2018 2.4
1395 Knurra - Geitsjøen 16.03.2018 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 13.03.2018 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 12.03.2018 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 13.03.2018 6.8
281 Losby - Djupdalskrysset 17.03.2018 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra 16.03.2018 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 10.03.2018 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
1393 Morterudkoia - Kalddalen 16.03.2018 0.5
1051 Morterudveien 17.03.2018 0.8
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 12.03.2018 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen 17.03.2018 3.1
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 17.03.2018 3.4
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 17.03.2018 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 17.03.2018 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 17.03.2018 1.5
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 13.03.2018 4.4
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 16.03.2018 3.7
247 Sandbakken P - Franskeplassen 17.03.2018 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 17.03.2018 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 17.03.2018 1.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 17.03.2018 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 17.03.2018 9.2
423 Skjelbreia - Vangen 17.03.2018 2.8
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 16.03.2018 5.9
177 Sværsvann - Myrer 10.03.2018 4.5
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 14.03.2018 7.6
645 Klokkertorvet - Finland 14.03.2018 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 14.03.2018 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 15.03.2018 3.0
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
644 Skillebekk - Finland 15.03.2018 1.6
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
630 Streifinn - Myrdammen 21.02.2018 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen 16.02.2018 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 15.03.2018 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 15.03.2018 3.6
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 16.03.2018 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 16.03.2018 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 13.03.2018 8.7
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 09.03.2018 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 14.03.2018 4.8
1445 Larsbraaten - Brevik (Steinenga) 16.03.2018 4.0
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 14.03.2018 7.2
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 16.03.2018 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 14.03.2018 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2
337 Ytre Enebakk - golfbanen 16.03.2018 5.5

127 løyper vist, totalt 429.2 km.