Preppestatus: Alle løyper, Sørmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
205 Fløysbonn - Kloppa 29.11.2019 1.6
1218 Holen - Krokhol 29.11.2019 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 11.11.2019 2.0
951 Kloppa - Myrer 29.11.2019 2.1
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 29.11.2019 4.6
202 Lysløypa på Siggerud 11.11.2019 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 11.11.2019 2.3
214 Siggerud - Holen 29.11.2019 1.7
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark 18.03.2019 1.6
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen 03.02.2019 1.2
950 Fløysbonn - Myrer 12.02.2019 3.3
175 Lysløypa i Grønliåsen 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 18.03.2019 2.7
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 07.02.2019 1.3
589 Siggerud - Kloppa 14.03.2019 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 14.03.2019 5.3
Oppegård - Vevelstad
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 26.01.2020 1.5
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 29.11.2019 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 29.11.2019 1.1
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 11.11.2019 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 11.11.2019 4.7
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 11.11.2019 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 11.11.2019 3.8
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 14.03.2019 4.3
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
602 Rundløypa på Svartskog 17.03.2019 9.1
1049 Stallerud - Bru 03.02.2019 3.6
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud 19.03.2019 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 19.03.2019 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 19.03.2019 2.7
1447 Løypenettet i Holstadmarka 13.02.2019 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 19.03.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 02.02.2019 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 03.02.2019 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 19.03.2019 6.1
Kråkstad - Hobøl
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 16.02.2019 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 16.02.2019 1.1
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 05.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 13.03.2018 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 13.03.2018 5.5
800 Kråkstad - Granerud 09.03.2019 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 16.03.2019 6.1
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
806 Skotbu - Vientjern 16.03.2019 3.8
943 Skotburunden 17.03.2019 4.8
942 Tomter idrettspark - Skotbu 25.01.2015 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 04.03.2018 4.8
Lyseren - Mjær
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell 03.02.2019 5.0
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 5.6
Gaupesteinmarka
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 16.02.2019 1.7
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 21.02.2019 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 16.03.2019 3.2
801 Granerud - Vientjern 16.03.2019 1.3
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 08.02.2019 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 16.02.2019 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 16.02.2019 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 16.03.2019 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer 11.11.2019 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
337 Ytre Enebakk - golfbanen 11.11.2019 5.5
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 14.03.2019 2.1
1445 Larsbraaten - Padderud 07.02.2019 2.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5