Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka syd
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 25.12.2019 2.8
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 12.04.2019 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 16.01.2020 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 12.04.2019 3.3
Frognerseteren - Bogstad
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 03.12.2019 4.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 28.12.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 28.12.2019 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 27.12.2019 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 27.12.2019 1.4
2 Frognerseteren - Heggehullet 07.01.2020 1.4
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 18.11.2019 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 02.12.2019 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 10.12.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 10.01.2020 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 29.12.2019 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 29.12.2019 1.8
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 31.12.2019 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 07.01.2020 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 10.01.2020 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 02.01.2020 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 02.01.2020 6.4
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 20.12.2019 2.5
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 16.01.2020 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 31.12.2019 0.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 27.12.2019 1.6
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 27.12.2019 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 16.01.2020 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 26.12.2019 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 17.12.2019 2.0
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 18.03.2019 1.3
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 03.04.2019 2.5
698 Huseby - Bogstad 14.03.2019 3.0
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 18.03.2019 2.7
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 12.04.2019 8.1
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 28.03.2019 2.8
Sognsvann - Ullevålseter
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 27.12.2019 5.3
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 25.12.2019 1.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 25.12.2019 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 27.12.2019 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 02.12.2019 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 27.12.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark 04.12.2019 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann 04.12.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 27.12.2019 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 14.01.2020 4.0
1435 Gaustad - Tuggerud 22.03.2019 1.3
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) 21.03.2019 2.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 29.03.2019 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 01.04.2019 10.6
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 18.03.2019 4.0
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 21.03.2019 5.5
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua 04.01.2020 11.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 26.01.2020 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 03.01.2020 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta 26.12.2019 2.1
374 Lysløypa i Nittedal 28.12.2019 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 26.01.2020 3.6
130 Sørlitangen - Movatn 28.12.2019 4.6
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 03.04.2019 3.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 30.12.2019 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 26.01.2020 0.6
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 18.03.2019 3.5
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 15.03.2019 2.9
399 Holmetjern - Gørjahytta 16.03.2019 2.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 04.04.2019 1.8
741 Svenskemyra - Varingskollen 09.03.2019 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 15.03.2019 2.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 03.04.2019 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 29.03.2019 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 20.03.2019 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern 09.03.2019 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 14.03.2019 4.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 28.12.2019 9.1
703 Wyllerløypa - Bjordammen 27.12.2019 1.5
363 Elveli - Finnerud 19.03.2019 2.8
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 01.04.2019 25.0
Kikut og omegn
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 25.12.2019 7.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta 28.12.2019 2.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 30.12.2019 1.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 30.12.2019 1.1
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 25.12.2019 1.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 20.12.2019 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 28.12.2019 0.7
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 19.03.2019 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 28.03.2018 6.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 18.03.2019 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 14.03.2019 6.2
123 Finnerud - Studenterhytta 18.03.2019 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 08.03.2019 3.1
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 08.03.2019 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 15.03.2019 1.5
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 19.03.2019 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 29.03.2019 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 28.02.2019 1.7
Maridalen
708 Hammeren - Skjærsjødammen 25.12.2019 2.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 25.12.2019 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 25.12.2019 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 25.12.2019 1.7
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 29.12.2019 5.1
709 Skar - Øyungen (vestlig) 28.12.2019 2.3
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.9
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 19.03.2019 5.9
127 Hammeren - Skar 26.03.2019 4.4
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.03.2019 2.1
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 09.03.2013 6.0
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 15.03.2019 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 15.03.2019 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 15.03.2019 8.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 05.04.2019 4.4
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken 22.02.2019 2.4
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 10.03.2019 4.0
1454 Musejordet 23.03.2019 0.9
1234 Rundløype Holmendammen 01.03.2019 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 29.01.2019 0.8
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
1456 Søndre Hansebakkjordet 23.03.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 20.03.2019 2.0