Preppestatus: Alle løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1602 Borgersetra – Vambu Preparert i går 25.02.2020 2.4
95 Lysløypa på Ringkollen Preparert i går 25.02.2020 3.5
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu Preparert i går 25.02.2020 6.2
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Preparert i går 25.02.2020 4.0
93 Ringkollen - Treningsrunden Preparert i går 25.02.2020 15.0
458 Skileik på Ringkollen Preparert i går 25.02.2020 0.1
1601 Treningsrunden Preparert i går 25.02.2020 7.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Delvis preparert 21.02.2020 5.1
1597 Langtjern – Damtjern Delvis preparert 23.02.2020 2.8
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Delvis preparert 25.02.2020 11.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Delvis preparert 22.02.2020 2.5
454 Ringkollen - Langtjern Delvis preparert 25.02.2020 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Delvis preparert 14.02.2020 5.7
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Delvis preparert 15.02.2020 1.8
1596 Borgersetra – Langtjern Preparert tidligere 23.02.2020 1.7
1599 Borgersetra – Vassendvika Preparert tidligere 23.02.2020 3.6
1598 Damtjern – Ringsmyrene Preparert tidligere 23.02.2020 2.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Ringsmyrene Preparert tidligere 23.02.2020 11.2
96 Ringkollen - konkurranseløyper Preparert tidligere 23.02.2020 5.0
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Preparert tidligere 04.02.2020 3.2
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Preparert tidligere 23.02.2020 3.5
1588 Vesle Ugla - Auretjern Preparert tidligere 14.01.2020 1.6
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Ikke preparert 29.03.2019 4.0
1136 Damtjern - Åsa Ikke preparert 26.02.2016 3.6
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) Ikke preparert 22.02.2019 1.8
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Ikke preparert 21.03.2019 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Ikke preparert 29.03.2019 2.6
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Ikke preparert 21.03.2019 2.9
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Ikke preparert 21.03.2019 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Ikke preparert 08.03.2019 4.6
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Ikke preparert 00.00. 0 1.0
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] Ikke preparert 05.03.2018 3.8
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole Ikke preparert 04.02.2016 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Ikke preparert 21.03.2019 4.3
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern Ikke preparert 29.03.2019 8.5
1484 Ringkolltoppen rundt Ikke preparert 12.03.2019 4.2
Damtjern med omegn
1464 Skamræk - Storflåtan Delvis preparert 14.02.2020 3.5
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Preparert tidligere 29.01.2020 0.9
1564 Løvlia - Kulpåsen Preparert tidligere 02.01.2020 1.9
1566 Løvlia - Lauvliflaka Preparert tidligere 23.02.2020 1.5
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Preparert tidligere 07.02.2020 1.2
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Delvis preparert 04.02.2020 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 2.7
Kleivstua - Løvlia
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Delvis preparert 07.02.2020 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Delvis preparert 07.02.2020 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Delvis preparert 07.02.2020 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Delvis preparert 08.02.2020 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Delvis preparert 07.02.2020 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua Delvis preparert 08.02.2020 3.7
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.02.2020 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Preparert tidligere 28.12.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Preparert tidligere 28.12.2019 2.3
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Preparert tidligere 02.01.2020 1.8
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Preparert tidligere 13.02.2020 2.6
1223 Torgetjern - Frøshaug Preparert tidligere 07.02.2020 3.7
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Ikke preparert 02.04.2019 3.9
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Ikke preparert 00.00. 0 2.1
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert 03.01.2020 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert 22.03.2019 3.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Ikke preparert 02.04.2019 7.4
70 Skileik Kleivstua Ikke preparert 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Ikke preparert 12.03.2019 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Delvis preparert 15.02.2020 4.7
88 Finneflakseter - Kleivstua Delvis preparert 04.02.2020 4.5
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Delvis preparert 15.02.2020 2.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert 08.02.2020 5.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Preparert tidligere 15.02.2020 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Preparert tidligere 08.02.2020 2.6
358 Lysløypa på Sollihøgda Preparert tidligere 15.02.2020 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Preparert tidligere 27.12.2019 8.0
85 Sollihøgda skileik Preparert tidligere 25.12.2019 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Preparert tidligere 15.02.2020 7.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Preparert tidligere 07.02.2020 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere 08.02.2020 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter Preparert tidligere 04.02.2020 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua Preparert tidligere 15.02.2020 3.5
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 23.02.2020 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Delvis preparert 21.02.2020 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Delvis preparert 04.02.2020 54.0
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Delvis preparert 23.02.2020 1.8
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Delvis preparert 07.02.2020 3.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Delvis preparert 23.02.2020 4.5
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Preparert tidligere 28.12.2019 7.4
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Preparert tidligere 23.02.2020 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Preparert tidligere 23.02.2020 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Preparert tidligere 23.02.2020 5.9
1119 Langlia - Kveldrostjern Preparert tidligere 04.02.2020 2.6
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Preparert tidligere 23.02.2020 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene Preparert tidligere 07.02.2020 3.8
71 Storebekkhytta - Dammyra Preparert tidligere 18.02.2020 3.9
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Preparert tidligere 23.02.2020 4.4
1143 Svarten N - Langlia Preparert tidligere 04.02.2020 4.2
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Preparert tidligere 07.02.2020 4.2
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Ikke preparert 20.03.2019 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Ikke preparert 20.03.2019 3.3
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Ikke preparert 04.04.2019 3.2
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Ikke preparert 21.03.2019 9.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Ikke preparert 20.03.2019 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Ikke preparert 20.03.2019 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla Ikke preparert 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Ikke preparert 21.03.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Ikke preparert 04.04.2019 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Ikke preparert 20.03.2019 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Ikke preparert 24.03.2019 4.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Ikke preparert 04.04.2019 2.3
392 Svarten N - Spålen Ø Ikke preparert 29.03.2019 4.5
Tverrsjøen - Gjerdingen
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Delvis preparert 22.02.2020 3.0
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Preparert tidligere 20.03.2019 4.6
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa Ikke preparert 18.03.2019 6.3
1536 Lorerunden Ikke preparert 18.03.2019 6.8
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage Ikke preparert 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage Ikke preparert 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo Ikke preparert 18.03.2019 8.1
1542 Rundløypa på Storøya Ikke preparert 25.02.2019 4.9
1539 Rundløyper på Røyse Ikke preparert 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta Ikke preparert 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden Ikke preparert 18.03.2019 4.8
Lommedalen
357 By - Greinehytta Delvis preparert 17.02.2020 4.9
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Delvis preparert 05.02.2020 2.9
988 Tobonn - By Delvis preparert 13.02.2020 1.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Delvis preparert 15.02.2020 5.2
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.12.2019 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Preparert tidligere 15.02.2020 3.0
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.12.2019 3.2
1222 Tverrelva - Frøshaug Preparert tidligere 13.02.2020 3.3
1472 Bergersletta Ikke preparert 14.02.2019 1.1
405 Frøshaug - Djupdalen Ikke preparert 14.03.2019 2.0
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Ikke preparert 23.02.2019 7.5
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert 22.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam Delvis preparert 22.02.2020 4.3
1589 Spålen N - Auretjern Delvis preparert 22.02.2020 0.6
1587 Fagervann - Auretjern Preparert tidligere 22.02.2020 1.9
1590 Spålen N - Finnstad Ikke preparert 00.00. 0 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Ikke preparert 21.03.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Ikke preparert 29.03.2019 2.1
Tanum - Vestmarksetra
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu Preparert i går 25.02.2020 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert tidligere 22.02.2020 2.7