Preppestatus: Alle løyper, Totenåsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Totenåsen øst
1495 Holokampen rundt 21.12.2019 12.0
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 19.01.2020 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 19.01.2020 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 19.01.2020 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 10.01.2020 7.1
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta 21.12.2019 5.5
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 21.12.2019 4.6
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta 21.12.2019 7.2
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 21.12.2019 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 21.12.2019 6.8
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 21.12.2019 10.2
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] 21.12.2019 6.1
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] 21.12.2019 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] 21.12.2019 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] 21.12.2019 13.5
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] 21.12.2019 12.0
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen 30.01.2019 4.2
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra 15.03.2019 9.2
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta 30.01.2019 8.1
Totenåsen vest
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 12.01.2020 2.3
1574 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 15.01.2020 6.4
1204 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 18.01.2020 3.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 07.01.2020 3.5
1277 Hakksvea - Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) [Lille KK-runden] 22.01.2020 3.2
1172 Hakksvea - Olamyra 15.01.2020 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 04.01.2020 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 07.01.2020 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 22.12.2019 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 07.01.2020 1.5
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 15.01.2020 3.2
1177 Lysløypa på KK-plassen 23.12.2019 3.2
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 15.01.2020 2.3
1444 Narumsrunden 23.12.2019 6.3
1443 Nøklebyrunden 23.12.2019 12.3
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 15.01.2020 2.0
1442 Smebyrunden 23.12.2019 10.1
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås 19.01.2020 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] 19.01.2020 9.8
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 12.04.2019 3.6
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde 12.04.2019 2.1
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 11.04.2018 5.2