Preppestatus: Alle løyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Biri - Snertingdal
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 28.12.2019 6.0
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd 16.01.2020 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsætra 16.01.2020 1.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra 16.01.2020 1.9
656 Flutua - Svearoa 16.01.2020 3.0
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 07.01.2020 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 15.01.2020 1.0
604 Grindlirunden 15.01.2020 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 16.01.2020 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 29.11.2019 4.1
612 Hemsangen - Slømyrholen 16.01.2020 1.2
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 16.01.2020 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 16.01.2020 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 16.01.2020 8.1
616 Lindheim - Tranalia 16.01.2020 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda 16.01.2020 2.2
1497 Lysløypa i Biri 15.01.2020 4.5
1531 Lysløypa på Lindheim 15.01.2020 1.9
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 23.12.2019 10.0
610 Midtholen - Lundsætra 15.01.2020 8.3
608 Redalsætermyra - Skihytta 15.01.2020 5.0
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 17.12.2019 5.1
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 16.01.2020 4.1
605 Skogheim - Onsrudvatna 15.01.2020 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta 16.01.2020 3.0
611 Svearoa - Hemsangen 15.01.2020 3.3
617 Tranalia - Snertingdal skole 16.01.2020 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 16.01.2020 3.5
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 15.01.2020 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen 16.01.2020 2.9
1493 Biristrand skole - Heggelund 18.03.2019 4.1
1492 Lysløypa på Biristrand 24.03.2019 2.6
1494 Roset - Roland 24.03.2019 1.2
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 10.04.2019 4.3
Gjøvikmarka
537 Bjønnhaugen - Hornås 09.01.2020 9.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 07.01.2020 2.9
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 16.01.2020 3.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 16.01.2020 3.8
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 07.01.2020 3.1
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 15.01.2020 3.2
530 Haug - Blivgodt 16.01.2020 1.8
538 Hornås - Stangstua 15.01.2020 2.3
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 09.01.2020 8.1
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 16.01.2020 1.7
1530 Libakken - Thorsrudmyra 03.01.2020 3.3
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra 16.01.2020 11.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 25.12.2019 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 16.01.2020 4.4
1528 Lysløypa i Redalen 03.01.2020 1.0
1407 Lysløypa på Kastad 07.01.2020 1.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 16.01.2020 2.7
525 Lysløypa Skistua - Grande 07.01.2020 3.0
521 Løypene på Glæstadhøgda 09.12.2019 11.5
1529 Redalen - Thorsrudmyra 03.01.2020 3.9
1586 Rundløype Hornås 12.01.2020 2.4
539 Skistua - Lundstein 16.01.2020 5.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 16.01.2020 3.7
533 Solbakken - Stakamyra 16.01.2020 3.9
534 Stakamyra - Skistua 16.01.2020 4.9
542 Øverby skistadion 12.01.2020 3.0
Gjøvik sør
581 Lysløypa Vind - Kopperud - Gimlevegen 15.01.2020 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 15.01.2020 5.5
582 Vind skistadion 09.01.2020 3.0
Vardalsåsen nord
546 Bukkhalsen - Linnerud 18.01.2020 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 18.01.2020 4.7
544 Stangstua - Bukkhalsen 18.01.2020 1.0
547 Varde idrettsplass - Bymarkstoppen - Torvmyra 18.01.2020 5.2
568 Vesterås - Torvmyra 18.01.2020 1.6
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 12.01.2020 5.2
570 Hunndalen - Eiktunet 31.12.2019 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 31.12.2019 8.0
628 Linnerud - Puttmyra 16.01.2020 1.5
549 Torvmyra - Veset 12.01.2020 1.8
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 26.12.2019 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 16.01.2020 3.5
573 Flyplassen - Skihytta 16.01.2020 4.5
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] 07.01.2020 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 07.01.2020 8.1
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 15.01.2020 2.3
579 Lysløype Skjeskroken 09.01.2020 2.6
629 Puttmyra - Skihytta 16.01.2020 3.1
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna 09.01.2020 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 09.01.2020 4.6
1440 Skjeskroken - Skihytta 09.01.2020 6.1
1533 Skjeskroken skileikanlegg 16.01.2020 0.2
576 Vassendlandet - Skihytta 09.01.2020 9.6
Vardalsåsen sør
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 26.12.2019 1.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 31.12.2019 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 31.12.2019 1.8
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 15.01.2020 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra 15.01.2020 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 15.01.2020 1.7
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 26.12.2019 2.0
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 15.01.2020 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 15.01.2020 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 15.01.2020 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 15.01.2020 3.3
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 17.11.2019 3.8
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll 02.01.2020 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra 15.01.2020 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra 15.01.2020 2.6
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 26.12.2019 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 26.12.2019 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 26.12.2019 2.6
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 16.03.2019 0.9
Raufoss med omegn
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang 06.01.2020 7.6
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen 06.01.2020 1.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 15.01.2020 4.5
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass 06.01.2020 5.6
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås 30.12.2019 9.3
554 Raufoss skistadion 08.01.2020 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 15.01.2020 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 12.01.2020 0.6
563 Reinsvoll - Tåsås 06.01.2020 5.1
1526 Trimrunden Reinsvoll 06.01.2020 0.7
Skumsjøen-området
1404 Osbakken - Edelgranvegen 26.12.2019 2.5
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 15.01.2020 1.9
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 15.01.2020 1.4
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 26.12.2019 2.7
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 16.03.2019 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 16.03.2019 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen 16.03.2019 8.5
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 15.01.2020 8.5
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 30.12.2019 1.8
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 05.01.2020 2.6
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 30.12.2019 7.7
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] 15.03.2019 10.1
517 Eidstugua - Stormyrene 19.03.2019 4.0
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] 22.03.2019 8.0
Nordre Østbygda
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra 15.01.2020 3.2
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna 05.01.2020 3.9
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra 15.01.2020 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim 05.01.2020 3.7
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra 05.01.2020 3.5
1585 Ånnerud - Stormyra - Purkemyra 15.01.2020 2.0
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 28.12.2019 7.5
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 25.12.2019 5.6
1325 Lysløypa i Prestmarka 05.01.2020 3.7
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 25.12.2019 3.0
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 26.12.2019 4.3
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 25.12.2019 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 26.12.2019 0.5
1402 Thune skole - Blili 28.12.2019 2.8
1343 Eina - Prestmarka 24.03.2018 4.9
1328 Eina - Stormyrene 13.03.2019 4.6
1339 Eina - Thune skole 13.03.2019 1.8
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 20.03.2019 7.2
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 26.03.2018 2.3
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 20.03.2019 6.7
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
Søndre Land vestås
1546 Persvehaugrunden 17.12.2019 5.2
1154 Ringelia - Tjernsmyra [Liåsløypa] 25.12.2019 10.3
1545 Tjernsmyra - Totjernet 23.12.2019 4.4