Preppestatus: Alle løyper, Hadelandsåsene
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
483 Blokkhus - Vatningsbakken 16.04.2019 2.9
551 Fellessætra - Korssætersvingen 22.03.2019 3.0
491 Fellessætra - Åstjern 22.03.2019 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus 16.04.2019 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 16.04.2019 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 13.04.2019 3.4
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 22.03.2019 2.4
509 Lushaughytta - Bustevollen 17.04.2019 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen 17.04.2019 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 25.03.2019 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 17.04.2019 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 17.04.2019 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 17.04.2019 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 16.04.2019 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 19.04.2019 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 17.04.2019 4.9
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 10.03.2019 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 13.04.2019 6.4
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 17.04.2019 3.8
500 Lysløypa ved Lygna 13.04.2019 3.2
1225 Åstjern - Vatningsbakken 13.04.2019 1.5
Lygna skisenter
1304 5 km fri på Lygna skisenter 05.04.2019 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 06.04.2019 5.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 11.04.2019 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 10.04.2019 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 05.04.2019 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 31.03.2019 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Koperud
1274 Bustevollen - Steinholen 25.03.2019 2.1
640 Nordre Oppdalen - Koperud 22.03.2019 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 22.03.2019 4.8
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 12.04.2019 14.0
1257 Steinholen - Risbakken 25.03.2019 2.3
1106 Steinsjørunden 12.04.2019 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 17.04.2019 4.0
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet 08.02.2019 4.6
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 12.04.2019 7.3
481 Ullvildsdalen - Koperud 27.03.2019 10.0
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 22.03.2019 12.0
502 Brandbu - Blokkhus 09.02.2019 8.5
1117 Dæhlen - Egge 09.02.2019 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 20.02.2018 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 09.02.2019 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 09.02.2019 2.4
503 Jaren skole - Sverasætra 10.03.2019 6.0
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte 22.03.2019 2.0
1276 Moen skole - Badstuvegen 16.03.2019 3.3
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
Tingelstad
1345 Augedal gård - Markafeltet 19.03.2019 1.8
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 19.03.2019 2.6
1096 Jorstad - Alm - Rækken 19.03.2019 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 19.03.2019 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 19.03.2019 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 6.6
1090 Lysløypa i Tingelstad 24.03.2019 2.3
1346 Markafeltet - Julibakka 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass 24.03.2019 5.1
1099 Rundløype Sanne skole 19.03.2019 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 19.03.2019 3.0
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka 19.03.2019 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen 24.03.2019 3.1
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken 19.03.2019 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad 19.03.2019 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad 19.03.2019 4.7
Grindvoll
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 11.03.2019 1.9
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] 11.03.2019 1.5
1335 Finnlaus - Åslund 08.03.2019 1.3
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 11.03.2019 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 14.03.2019 1.0
1334 Jordestua - Ballangrud 13.03.2019 0.8
1331 Lysløypa på Grindvoll 23.02.2018 2.2
1330 Løken - Grimsrud 10.03.2019 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] 13.03.2019 1.6
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 11.03.2019 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen 11.03.2019 0.9
1333 Skøyenrunden 11.03.2019 2.0
Vestre Gran
1289 Betel - Lunde 19.03.2019 2.5
1288 Betel - Moger 28.03.2019 3.0
1294 Buhammeren rundt 24.03.2019 5.8
1296 Børmarkenrunden 18.03.2019 4.5
1287 Fjordvang - Betel 19.03.2019 3.1
1295 Grimsrud - Granlund 24.03.2019 3.4
1290 Grymyr - Betel 19.03.2019 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 14.03.2019 2.8
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 24.03.2019 3.7
1297 Lunnerrunden vest 24.03.2019 3.2
1329 Lunnerrunden øst 24.03.2019 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 28.03.2019 1.8
1524 Rundløype Grymyr 19.03.2019 4.9