Preppestatus: Scooterløyper
Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
346 Mylla dam - Trantjern [Myllsliveien] Nor Preparert siste 24 timer Scooter 4.7
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann S Bær Delvis preparert Scooter 1.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken Bær Delvis preparert Scooter 2.9
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien Bær Delvis preparert Scooter 2.7
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Bær Delvis preparert Scooter X 1.8
49 Lysløypa på Fossum Bær Delvis preparert Scooter X 4.5
218 Skrubbdal - Fløyta Bær Delvis preparert Scooter 2.6
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann S Bær Delvis preparert Scooter 2.8
1505 Triungsvann - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Bær Delvis preparert Scooter 3.2
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen Bær Delvis preparert Scooter 2.8
117 Årnes - Tangenåsen S Bær Delvis preparert Scooter 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) Bær Delvis preparert Scooter 1.0
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Kro Delvis preparert Scooter 1.5
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Kro Delvis preparert Scooter 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Kro Delvis preparert Scooter 2.6
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Kro Delvis preparert Scooter 4.1
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Kro Delvis preparert Scooter 6.6
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Kro Delvis preparert Scooter 1.8
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Kro Delvis preparert Scooter 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Kro Delvis preparert Scooter 2.2
1589 Spålen N - Auretjern Kro Delvis preparert Scooter 0.6
1588 Vesle Ugla - Auretjern Kro Delvis preparert Scooter 1.6
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Nor Delvis preparert Scooter 2.9
109 Svea Sportshytte - Svea Nor Delvis preparert Scooter 1.5
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Nor Delvis preparert Scooter 4.9
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Nor Delvis preparert Scooter 6.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) Nor Delvis preparert Scooter 2.5
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen Nor Delvis preparert Scooter 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua Nor Delvis preparert Scooter 6.0
363 Elveli - Finnerud Nor Delvis preparert Scooter 2.8
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua Nor Delvis preparert Scooter 6.0
741 Svenskemyra - Varingskollen Nor Delvis preparert Scooter 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Nor Delvis preparert Scooter 5.1
337 Ytre Enebakk - golfbanen Sør Delvis preparert Scooter 5.5
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Øst Delvis preparert Scooter X 4.4
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Øst Delvis preparert Scooter X 3.5
400 Lysløypa på Streifinn Øst Delvis preparert Scooter X 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Øst Delvis preparert Scooter X 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Øst Delvis preparert Scooter X 2.4
687 Øgården - Gullsmeden Øst Delvis preparert Scooter 1.3
1567 Skjervetråkket - Avalsjøen - Brovoll Had Delvis preparert Scooter 9.3
1572 Skjervetråkket - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet Had Delvis preparert Scooter 6.3
1568 Skjervetråkket - Nordengen - Koperud Had Delvis preparert Scooter 3.4
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] Gjø Delvis preparert Scooter 10.1
1404 Osbakken - Edelgranvegen Gjø Delvis preparert Scooter 2.5
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset Gjø Delvis preparert Scooter 4.1
1546 Persvehaugrunden Gjø Delvis preparert Scooter 5.2
1514 Rundløypa på Skumsjøen Gjø Delvis preparert Scooter 8.5
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Delvis preparert Scooter 1.8
440 Burud - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Scooter 4.1
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra Bær Preparert tidligere Scooter 2.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) Bær Preparert tidligere Scooter 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) Bær Preparert tidligere Scooter 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra Bær Preparert tidligere Scooter 1.7
12 Dikemark - Fuglemyr Kje Preparert tidligere Scooter 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget Kje Preparert tidligere Scooter 3.8
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr Kje Preparert tidligere Scooter 1.7
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget Kje Preparert tidligere Scooter 2.8
1200 Trangeberget - Bertelsmyr Kje Preparert tidligere Scooter 1.2
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 8.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Scooter 4.0
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Scooter 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Scooter 2.3
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Kro Preparert tidligere Scooter 3.3
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Kro Preparert tidligere Scooter 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Kro Preparert tidligere Scooter 1.8
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Kro Preparert tidligere Scooter 2.9
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Kro Preparert tidligere Scooter 0.9
1119 Langlia - Kveldrostjern Kro Preparert tidligere Scooter 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 6.9
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Scooter 4.6
1564 Løvlia - Kulpåsen Kro Preparert tidligere Scooter 1.9
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Kro Preparert tidligere Scooter 1.0
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern Kro Preparert tidligere Scooter 8.5
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Kro Preparert tidligere Scooter 1.2
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Kro Preparert tidligere Scooter 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Kro Preparert tidligere Scooter 2.1
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Kro Preparert tidligere Scooter 4.2
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Lil Preparert tidligere Scooter 2.0
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Scooter X 1.5
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Lil Preparert tidligere Scooter 3.1
144 Sørskogen - Sinober (vest) Lil Preparert tidligere Scooter 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) Lil Preparert tidligere Scooter 1.7
142 Vennervann - Sørskogen Lil Preparert tidligere Scooter 1.6
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren Nor Preparert tidligere Scooter 1.3
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Nor Preparert tidligere Scooter 5.0
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) Nor Preparert tidligere Scooter 4.6
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 4.5
1183 Sandvikshytta - Katnosa - Katnosdammen [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.7
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad Nor Preparert tidligere Scooter 1.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Nor Preparert tidligere Scooter 7.0
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 6.6
752 Svartvann - Fjellsjøen Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
343 Svea - Svesvika [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
359 Vesle Sandungen - Knappa Nor Preparert tidligere Scooter 1.3
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.2
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
131 Delebekken - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 11.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta Nor Preparert tidligere Scooter 2.3
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
1266 Kveldrostjern - Knappa Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
494 Smedmyra - Kveldrostjern Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 0.7
652 Bekkestua - Storøyungen N Rom Preparert tidligere Scooter 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Rom Preparert tidligere Scooter 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Rom Preparert tidligere Scooter 3.8
157 Hakkim - Kirkebyvangen Rom Preparert tidligere Scooter 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Scooter 5.0
384 Harestua - Råsjøkrysset Rom Preparert tidligere Scooter X 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Rom Preparert tidligere Scooter X 2.4
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Rom Preparert tidligere Scooter 1.8
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Scooter 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Scooter 2.2
653 Lysløypa i Tæruddalen Rom Preparert tidligere Scooter X 4.3
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) Rom Preparert tidligere Scooter 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Scooter 2.6
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Scooter 3.6
1323 Skistadion Tæruddalen Rom Preparert tidligere Scooter 1.4
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Rom Preparert tidligere Scooter 2.4
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås Sør Preparert tidligere Scooter X 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter X 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen Sør Preparert tidligere Scooter X 1.1
1451 Franskeplassen - Skjelbreia Øst Preparert tidligere Scooter 3.4
459 Golfbanen på Krokhol Øst Preparert tidligere Scooter 3.5
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Øst Preparert tidligere Scooter 2.4
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet Øst Preparert tidligere Scooter 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] Øst Preparert tidligere Scooter 1.5
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Øst Preparert tidligere Scooter X 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Øst Preparert tidligere Scooter X 3.2
690 Lysløypa i Dalsåsen Øst Preparert tidligere Scooter X 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Øst Preparert tidligere Scooter X 2.9
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Øst Preparert tidligere Scooter X 1.8
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Øst Preparert tidligere Scooter X 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert tidligere Scooter X 2.2
167 Mariholtet - Haukåsen Øst Preparert tidligere Scooter 2.3
688 Petersbråtan - Gullsmeden Øst Preparert tidligere Scooter 1.6
686 Petersbråtan - Øgården Øst Preparert tidligere Scooter 2.6
247 Sandbakken P - Franskeplassen Øst Preparert tidligere Scooter 2.5
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Scooter 0.3
644 Skillebekk - Finland Øst Preparert tidligere Scooter 1.6
170 Smørhullet - Petersbråtan Øst Preparert tidligere Scooter 1.9
643 Streifinn - Skillebekk Øst Preparert tidligere Scooter 2.0
1052 Sørlihavna - Vallerud Øst Preparert tidligere Scooter 4.1
1399 Østaveien - Veslevannsdalen Øst Preparert tidligere Scooter 1.0
1571 Breidtjernet - Kobberbakkene - Hovsvåja Had Preparert tidligere Scooter 4.3
1573 Hovsvåja - Skjervetråkket Had Preparert tidligere Scooter 2.5
1569 Rundløype på Skjervevatnet [over isen] Had Preparert tidligere Scooter 4.2
1570 Våjarunden [over isen] Had Preparert tidligere Scooter 9.0
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 1.1
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] Gjø Preparert tidligere Scooter 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] Gjø Preparert tidligere Scooter 8.0
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.2
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Scooter 3.9
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] Gjø Preparert tidligere Scooter 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] Gjø Preparert tidligere Scooter 8.1
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Gjø Preparert tidligere Scooter 2.0
1530 Libakken - Thorsrudmyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.3
1425 Nedre Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 0.9
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim Gjø Preparert tidligere Scooter 3.7
1529 Redalen - Thorsrudmyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.9
1154 Ringelia - Tjernsmyra [Liåsløypa] Gjø Preparert tidligere Scooter 10.3
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.5
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
1545 Tjernsmyra - Totjernet Gjø Preparert tidligere Scooter 4.4
1585 Ånnerud - Stormyra - Purkemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 2.0
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 2.6
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Scooter 2.7
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn Eid Preparert tidligere Scooter 4.2
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Scooter 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Scooter 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget Eid Preparert tidligere Scooter 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Scooter 2.2
1186 Setertjenn - Bokkedalen Eid Preparert tidligere Scooter 1.9
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Scooter 3.7
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Scooter 1.7
1188 Starrtjennet - Bokkedalen Eid Preparert tidligere Scooter 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua Eid Preparert tidligere Scooter 3.2
1190 Steinbrua - Setertjenn Eid Preparert tidligere Scooter 2.2
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Scooter 4.0
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Scooter 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Scooter 2.0
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Scooter 3.1
877 Lysløypa på Filtvet Hur Preparert tidligere Scooter X 3.4
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra Hur Preparert tidligere Scooter 5.0
876 Røskestadvannet - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Scooter 1.4
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta Hur Preparert tidligere Scooter 3.0
789 Bladtjennet - Atthaldsdammen - Vangen Hur Preparert tidligere Scooter 3.3
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.2
790 Dalen - Dalkollen - Skomakartoppen Hur Preparert tidligere Scooter 2.2
1518 Fløyta - Bøhnshytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.0
796 Hoelshytta - Jahrenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.1
1552 Hoelshytta - Mortenskollen Hur Preparert tidligere Scooter 1.0
1553 Mortenskollen - Nysetra Hur Preparert tidligere Scooter 1.6
1122 Mortenskollen - Steintjennet Hur Preparert tidligere Scooter 4.8
793 Sandvikenhytta - Skomakartjennet Hur Preparert tidligere Scooter 2.7
795 Skomakartjennet - Hoelshytta Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
794 Skomakartjennet - Mortenskollen Hur Preparert tidligere Scooter 1.6
791 Skomakartoppen - Pålshaugen - Skreikampen Hur Preparert tidligere Scooter 4.1
1554 Vangen - Holmtjennet - Skomakartoppen Hur Preparert tidligere Scooter 3.0
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) Bær Ikke preparert Scooter 1.5
1469 Ballerud golf Bær Ikke preparert Scooter 1.4
63 Bjørnsgard - Merradalen SV Bær Ikke preparert Scooter 0.9
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S Bær Ikke preparert Scooter 0.5
313 Bogstad - Bjørnsgard Bær Ikke preparert Scooter 2.4
314 Bogstad - Lathus Bær Ikke preparert Scooter 1.9
1466 Bærum idrettspark Bær Ikke preparert Scooter 1.4
599 Fleskum - Dælivann - Stein Bær Ikke preparert Scooter 3.2
232 Galemyr - Skrubbdal Bær Ikke preparert Scooter 3.3
213 Galemyr - Stormyra Bær Ikke preparert Scooter 1.2
1460 Grini - Fossum Bær Ikke preparert Scooter 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen Bær Ikke preparert Scooter 2.6
446 Haga - Lund - Nygård Bær Ikke preparert Scooter 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård Bær Ikke preparert Scooter 3.3
1467 Kalvøya Bær Ikke preparert Scooter 1.8
600 Kolsås skisenter - Stein gård Bær Ikke preparert Scooter 1.0
1504 Korsmyra – Breimåsan - Triungsvann Bær Ikke preparert Scooter 0.7
311 Nygård - Brunkollen Bær Ikke preparert Scooter 2.0
60 Nygård - Skriverberget Bær Ikke preparert Scooter 1.3
627 Skriverberget - Burud Bær Ikke preparert Scooter 2.1
62 Skytterkollen - Nygård Bær Ikke preparert Scooter 3.0
55 Stein - Skriverberget Bær Ikke preparert Scooter 3.3
1474 Storøya Bær Ikke preparert Scooter 2.0
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr Bær Ikke preparert Scooter 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr Bær Ikke preparert Scooter 2.6
1470 Veritasjordet Bær Ikke preparert Scooter 1.1
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V Bær Ikke preparert Scooter 1.6
847 Erikstad - Stubberud Fol Ikke preparert Scooter 2.8
828 Garder golfbane Fol Ikke preparert Scooter 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud Fol Ikke preparert Scooter 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud Fol Ikke preparert Scooter 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] Fol Ikke preparert Scooter 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] Fol Ikke preparert Scooter 1.5
855 Grevlingen skole - Labo Fol Ikke preparert Scooter 3.8
874 Hølen - Kjenn Fol Ikke preparert Scooter 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] Fol Ikke preparert Scooter 2.4
859 Hølen - Sonsveien Fol Ikke preparert Scooter 2.9
1124 Hølen - Såner Fol Ikke preparert Scooter 1.4
853 Karderrunden Fol Ikke preparert Scooter 3.6
1125 Kjennsrunden Fol Ikke preparert Scooter 2.9
820 Kjenslirunden Fol Ikke preparert Scooter 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad Fol Ikke preparert Scooter 1.9
1550 Labo Fol Ikke preparert Scooter 3.0
851 Labo - Gjølstad Fol Ikke preparert Scooter 4.6
1438 Libråten - Landåsveien Fol Ikke preparert Scooter 1.8
833 Lysdal - Ramme gård Fol Ikke preparert Scooter 1.4
826 Nordre Ålerud - Jeksrud Fol Ikke preparert Scooter 2.2
823 Revlingrunden Fol Ikke preparert Scooter 2.3
849 Rundløypa på Son golfbane Fol Ikke preparert Scooter 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet Fol Ikke preparert Scooter 2.0
841 Sekkebekk - Lysdal Fol Ikke preparert Scooter 1.5
858 Son - Smørbekk Fol Ikke preparert Scooter 1.8
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad Fol Ikke preparert Scooter X 6.4
850 Stavnes - Erikstad Fol Ikke preparert Scooter 3.3
1283 Sundbyrundene Fol Ikke preparert Scooter 5.0
824 Tannum - Jeksrud Fol Ikke preparert Scooter 2.8
817 Tannum - Trampen Fol Ikke preparert Scooter 3.0
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal Fol Ikke preparert Scooter 2.2
816 Tveter - Tannum Fol Ikke preparert Scooter 1.5
834 Vadbru - Lysdal Fol Ikke preparert Scooter 1.3
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] Fol Ikke preparert Scooter 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud Fol Ikke preparert Scooter 1.8
829 Vestby vanntårn - Jegstad Fol Ikke preparert Scooter 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter Fol Ikke preparert Scooter 2.7
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] Fol Ikke preparert Scooter 4.5
1064 Dikemark - Skjellestad Kje Ikke preparert Scooter 4.5
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Ikke preparert Scooter 4.9
1136 Damtjern - Åsa Kro Ikke preparert Scooter 3.6
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Kro Ikke preparert Scooter 3.9
405 Frøshaug - Djupdalen Kro Ikke preparert Scooter 2.0
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Kro Ikke preparert Scooter 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Kro Ikke preparert Scooter 3.0
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Kro Ikke preparert Scooter 9.1
1536 Lorerunden Kro Ikke preparert Scooter 6.8
73 Lysedammene - Moliksåsen Kro Ikke preparert Scooter 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Kro Ikke preparert Scooter 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla Kro Ikke preparert Scooter 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] Kro Ikke preparert Scooter 3.8
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Kro Ikke preparert Scooter 1.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Kro Ikke preparert Scooter 7.4
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole Kro Ikke preparert Scooter 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Kro Ikke preparert Scooter 4.3
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Kro Ikke preparert Scooter 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Kro Ikke preparert Scooter 4.1
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Kro Ikke preparert Scooter 1.4
1590 Spålen N - Finnstad Kro Ikke preparert Scooter 1.4
392 Svarten N - Spålen Ø Kro Ikke preparert Scooter 4.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Kro Ikke preparert Scooter 1.7
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Kro Ikke preparert Scooter 2.1
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Kro Ikke preparert Scooter 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Kro Ikke preparert Scooter 5.0
1555 Sagtomta - Sørskogen Lil Ikke preparert Scooter 2.8
1556 Sagtomta - Vågedammen Lil Ikke preparert Scooter 2.5
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern Nor Ikke preparert Scooter 2.2
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] Nor Ikke preparert Scooter 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø Nor Ikke preparert Scooter 2.6
102 Gjerdingdammen - Gjerdingen - Kalvedalen [over vannet] Nor Ikke preparert Scooter 4.4
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Nor Ikke preparert Scooter 3.8
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Nor Ikke preparert Scooter 4.6
301 Harestua - Svartbekken Nor Ikke preparert Scooter 4.4
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Nor Ikke preparert Scooter 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa Nor Ikke preparert Scooter 4.0
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Nor Ikke preparert Scooter 4.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Nor Ikke preparert Scooter 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Nor Ikke preparert Scooter 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen Nor Ikke preparert Scooter 8.4
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Nor Ikke preparert Scooter 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren Nor Ikke preparert Scooter 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam Nor Ikke preparert Scooter 4.0
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia Nor Ikke preparert Scooter 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] Nor Ikke preparert Scooter 1.5
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Nor Ikke preparert Scooter 6.2
123 Finnerud - Studenterhytta Nor Ikke preparert Scooter 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Ikke preparert Scooter 3.1
23 Gamle 50'n Nor Ikke preparert Scooter 25.0
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam Nor Ikke preparert Scooter 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen Nor Ikke preparert Scooter 5.9
399 Holmetjern - Gørjahytta Nor Ikke preparert Scooter 2.6
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård Nor Ikke preparert Scooter 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Nor Ikke preparert Scooter 1.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] Nor Ikke preparert Scooter 6.0
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) Nor Ikke preparert Scooter 2.3
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua Nor Ikke preparert Scooter 10.6
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen Nor Ikke preparert Scooter 4.0
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Nor Ikke preparert Scooter 5.5
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta Nor Ikke preparert Scooter 1.7
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Nor Ikke preparert Scooter 2.0
368 Varingskollen - Holmetjern Nor Ikke preparert Scooter 4.4
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua Nor Ikke preparert Scooter 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Ikke preparert Scooter 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua Nor Ikke preparert Scooter 8.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen Nor Ikke preparert Scooter 4.4
932 Aas gård - Buvassbekken - Buvann Rom Ikke preparert Scooter 5.0
1416 Bakkholtjerna - Hakkim Rom Ikke preparert Scooter 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen Rom Ikke preparert Scooter 1.9
1318 Busterudvangen - Holterkollen Rom Ikke preparert Scooter 6.0
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen Rom Ikke preparert Scooter 3.6
934 Harestua - Pipern - Buvann Rom Ikke preparert Scooter 9.0
1319 Holterkollen - Bikubene Rom Ikke preparert Scooter 2.3
933 Lauvtangen - Buvann Rom Ikke preparert Scooter 1.5
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene Rom Ikke preparert Scooter 4.2
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan Rom Ikke preparert Scooter 3.2
1303 Rundløyper Ask Rom Ikke preparert Scooter 7.5
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Rom Ikke preparert Scooter 9.4
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Rom Ikke preparert Scooter 3.5
1324 Åsenhagen - Tæruddalen Rom Ikke preparert Scooter 1.5
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] Sør Ikke preparert Scooter 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] Sør Ikke preparert Scooter 1.3
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Sør Ikke preparert Scooter 4.6
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan Sør Ikke preparert Scooter 8.9
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Sør Ikke preparert Scooter 8.2
948 Elvestad [E18] - Skotbu Sør Ikke preparert Scooter 5.7
802 Granerud - Bjerkebekk Sør Ikke preparert Scooter 3.2
801 Granerud - Vientjern Sør Ikke preparert Scooter 1.3
945 Kråkstad - Bjerke skole Sør Ikke preparert Scooter 5.5
800 Kråkstad - Granerud Sør Ikke preparert Scooter 3.3
944 Kråkstad - Skotbu Sør Ikke preparert Scooter 6.1
1447 Løypenettet i Holstadmarka Sør Ikke preparert Scooter 8.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan Sør Ikke preparert Scooter 8.7
215 Ski - Bjerkebekk Sør Ikke preparert Scooter 7.0
806 Skotbu - Vientjern Sør Ikke preparert Scooter 3.8
1049 Stallerud - Bru Sør Ikke preparert Scooter 3.6
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) Sør Ikke preparert Scooter 5.6
942 Tomter idrettspark - Skotbu Sør Ikke preparert Scooter 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern Sør Ikke preparert Scooter 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Ikke preparert Scooter 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] Sør Ikke preparert Scooter 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] Sør Ikke preparert Scooter 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Ikke preparert Scooter 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Sør Ikke preparert Scooter 4.7
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] Sør Ikke preparert Scooter 4.5
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) Ves Ikke preparert Scooter 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) Ves Ikke preparert Scooter 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) Ves Ikke preparert Scooter 0.7
37 Semsvannet Ø - Tveiter (over vannet) Ves Ikke preparert Scooter 1.1
36 Store Sandungen (over vannet) Ves Ikke preparert Scooter 2.5
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen Øst Ikke preparert Scooter 8.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen Øst Ikke preparert Scooter 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann Øst Ikke preparert Scooter 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset Øst Ikke preparert Scooter 1.8
645 Klokkertorvet - Finland Øst Ikke preparert Scooter 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen Øst Ikke preparert Scooter 2.0
1395 Knurra - Geitsjøen Øst Ikke preparert Scooter 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen Øst Ikke preparert Scooter 6.9
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen Øst Ikke preparert Scooter 6.8
256 Losby - Mønevann - Knurra Øst Ikke preparert Scooter 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua Øst Ikke preparert Scooter 6.7
1393 Morterudkoia - Kalddalen Øst Ikke preparert Scooter 0.5
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen Øst Ikke preparert Scooter 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen Øst Ikke preparert Scooter 1.8
1397 Mønevann - Djupdalskrysset Øst Ikke preparert Scooter 1.1
1398 Mønevann - Langmyra Øst Ikke preparert Scooter 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann Øst Ikke preparert Scooter 2.7
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) Øst Ikke preparert Scooter 2.1
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen Øst Ikke preparert Scooter 4.4
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua Øst Ikke preparert Scooter 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua Øst Ikke preparert Scooter 1.5
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Øst Ikke preparert Scooter 6.1
797 Rustadsaga - Øgården Øst Ikke preparert Scooter 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann Øst Ikke preparert Scooter 2.2
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen Øst Ikke preparert Scooter 7.1
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan Øst Ikke preparert Scooter 9.2
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Øst Ikke preparert Scooter 3.4
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø Øst Ikke preparert Scooter 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet Øst Ikke preparert Scooter 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen Øst Ikke preparert Scooter 5.0
1053 Vallerud - Skulerud Øst Ikke preparert Scooter 2.6
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken Øst Ikke preparert Scooter 4.2
503 Jaren skole - Sverasætra Had Ikke preparert Scooter 6.0
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen Gjø Ikke preparert Scooter 2.3
1344 Prestmarka - Thune skole Gjø Ikke preparert Scooter 5.1
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Gjø Ikke preparert Scooter 4.8
778 Benkemyra - Spyttmyra Eid Ikke preparert Scooter 2.3
1014 Den gule grinda - Kårstad Eid Ikke preparert Scooter 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg Eid Ikke preparert Scooter 4.7
1187 Februa - Starrtjennet Eid Ikke preparert Scooter 4.0
1189 Februa - Steinbrua Eid Ikke preparert Scooter 1.2
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene Eid Ikke preparert Scooter 2.8
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Ikke preparert Scooter 4.5
1522 Frilset - Ihle (Staksvoll) Eid Ikke preparert Scooter 4.0
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen Eid Ikke preparert Scooter 3.6
263 Gruemyra Eid Ikke preparert Scooter 1.6
270 Gruemyra - Haugen Eid Ikke preparert Scooter 1.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra Eid Ikke preparert Scooter 0.7
272 Haugen - Steinbrua Eid Ikke preparert Scooter 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen Eid Ikke preparert Scooter 4.5
1015 Heimdal - Putten Eid Ikke preparert Scooter 3.7
1513 Jordene i Fenstad Eid Ikke preparert Scooter 15.5
1013 Kårstad - Langvassdalen Eid Ikke preparert Scooter 3.2
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra Eid Ikke preparert Scooter 0.7
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra Eid Ikke preparert Scooter 8.3
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra Eid Ikke preparert Scooter 2.7
1018 Snippen - Putten Eid Ikke preparert Scooter 0.7
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua Eid Ikke preparert Scooter 0.8
1012 Vika - Langvassdalen Eid Ikke preparert Scooter 4.3
1534 Østerud - Linderud Eid Ikke preparert Scooter 1.8
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet Hur Ikke preparert Scooter 2.6
900 Lysløypa på Sætre Hur Ikke preparert Scooter X 2.8
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta Hur Ikke preparert Scooter 3.6
901 Rundløypa ved Sætre skole Hur Ikke preparert Scooter 1.5
905 Rundløype Trevardeåsen Hur Ikke preparert Scooter 7.3
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr Hur Ikke preparert Scooter 2.7
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen Hur Ikke preparert Scooter 3.5
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet Hur Ikke preparert Scooter 2.8