Preppestatus: Alle løyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1069 Dalssætra - Sjuputtane 25.01.2020 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 25.01.2020 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 25.01.2020 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 25.01.2020 2.8
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 25.01.2020 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 25.01.2020 3.9
1070 Sjuputtane - Marifjell 25.01.2020 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 25.01.2020 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 25.01.2020 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 25.01.2020 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 25.01.2020 0.5
1352 Grustaket - Nipkollen 14.12.2019 3.7
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 29.12.2019 2.4
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 23.01.2020 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 23.01.2020 3.9
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 23.01.2020 1.5
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 15.01.2020 4.0
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
Stryken - Harestua
384 Harestua - Råsjøkrysset 26.12.2019 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 26.12.2019 2.4
350 Lysløypa på Harestua 26.12.2019 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 20.12.2019 2.6
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) 20.12.2019 3.6
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) 24.01.2020 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 24.01.2020 5.9
934 Harestua - Pipern - Buvann 25.02.2019 9.0
Grua - Mylla - Roa
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 24.01.2020 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 25.12.2019 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 17.01.2020 2.2
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 08.03.2019 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 22.02.2019 1.9
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 25.03.2019 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket 29.03.2019 4.8
1088 Lysløype Preståsen 23.03.2019 3.3
1083 Maura vest 18.03.2019 8.1
1085 Morepprunden 18.03.2019 9.1
1086 Nannestadrunden 23.03.2019 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 29.03.2019 3.0
1089 Preståsrunden 25.03.2019 4.8
1087 Vigsteinrunden 18.03.2019 6.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
1420 Åsen stadion - skianlegg 25.01.2020 6.0
652 Bekkestua - Storøyungen N 21.12.2019 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen 04.01.2020 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 24.01.2020 6.2
155 Bjertnessjøen rundt 24.01.2020 10.1
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 26.12.2019 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 26.12.2019 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 16.01.2020 0.9
649 Gruvelia - Engelstadvangen 31.12.2019 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 16.01.2020 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 04.01.2020 2.1
735 Holtersaga - Ramstad 26.12.2019 3.8
731 Lysløypa i Åsgreina 05.01.2020 1.7
1354 Ramstad - Åsgreina 26.12.2019 1.2
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 24.01.2020 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 24.01.2020 2.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 25.12.2019 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 25.12.2019 1.9
1208 Åsgreina - Feviksvangen 16.01.2020 3.6
1428 Bergdalsvegen 23.03.2019 2.0
1430 Djupdalen - Grani 23.03.2019 1.2
1434 Grani - Finstadsletta 23.03.2019 0.7
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 08.03.2019 9.4
395 Åsgreina - Vardåsen 13.04.2019 4.1
Hakadal - Nittedal
658 Hakkim - Engelstadvangen 31.12.2019 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 31.03.2019 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 04.01.2020 5.0
1422 Aas golfbane 09.01.2019 5.0
932 Aas gård - Buvassbekken - Buvann 22.02.2019 5.0
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] 27.03.2019 1.7
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N 20.02.2018 7.7
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.5
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] 27.03.2019 4.5
240 Glitre - Kirkebyvangen 18.03.2019 3.3
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 31.03.2019 3.5
933 Lauvtangen - Buvann 22.02.2019 1.5
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] 22.03.2019 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 23.03.2019 3.5
Koperud - Brovoll - Råsjøen
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 25.01.2020 4.8
9 Brovoll - Flåtatjern 19.01.2020 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 24.01.2020 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 24.01.2020 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 24.01.2020 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 19.01.2020 1.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 19.01.2020 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 19.01.2020 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 24.01.2020 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 16.03.2019 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 24.01.2020 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 24.01.2020 2.0
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 23.01.2018 4.0
Skedsmo og Gjerdrum
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 04.01.2020 1.5
722 Harasletta - Ringdalsveien P 04.01.2020 1.2
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 27.03.2019 1.8
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 26.12.2019 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 26.12.2019 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 26.12.2019 3.5
653 Lysløypa i Tæruddalen 27.03.2019 4.3
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 04.01.2020 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 04.01.2020 2.0
1323 Skistadion Tæruddalen 27.03.2019 1.4
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 27.03.2019 2.4
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 26.12.2019 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 26.12.2019 2.4
1310 Bekkeberga - Eikeberg 18.03.2018 1.8
729 Breidmåsan - Busterudvangen 22.03.2019 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
727 Busterudvangen - Fossumvangen 14.02.2019 1.6
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 02.02.2019 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 23.03.2019 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 18.03.2018 2.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 07.03.2019 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 02.02.2019 2.4
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
720 Harasletta - Breidmåsan 10.03.2019 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 11.02.2019 4.7
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 09.03.2019 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 22.03.2019 4.0
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
721 Lysløypa på Harasletta 02.04.2019 5.0
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 22.03.2019 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 13.03.2019 3.2
1303 Rundløyper Ask 12.03.2018 7.5
1427 Rustad - Rustadmåsan 23.03.2019 1.0
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 1.5
1311 Østre Rud - Eikeberg 15.03.2018 3.2