Preppestatus: Alle løyper, Lillomarka og Gjelleråsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Skytta - Gjelleråsen
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 16.12.2019 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen 28.12.2019 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 28.12.2019 2.6
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen 05.04.2019 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen 05.04.2019 3.7
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 19.03.2019 2.6
Hakadal - Nittedal
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 05.04.2019 4.5
Skjetten - Strømmen
1320 Lysløypa i Bråteåsen 03.02.2019 2.7
Årvoll - Linderud - Grorud
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 29.11.2019 1.4
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 28.12.2019 2.6
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 26.12.2019 1.4
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 28.12.2019 4.0
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 29.11.2019 1.5
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 28.12.2019 4.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 28.12.2019 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena 15.01.2020 3.0
667 Årvoll - Breisjøen 28.12.2019 4.0
Maridalen
678 Hammeren - Sander 16.12.2019 3.3
672 Movatn - Skillingsdalen 29.12.2019 2.5
550 Sandermosen - Skillingsdalen 29.12.2019 2.5
178 Damputtbekken - Sandermosen 29.03.2019 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 17.03.2019 1.4
660 Kjelsås - Monsetangen 26.03.2019 2.4
777 Kjelsås - Sander 26.03.2019 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 19.03.2019 1.0
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 26.03.2019 1.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 26.03.2019 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 17.03.2019 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 29.03.2019 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 26.03.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 31.03.2019 3.0
676 Sander - Dausjøen 17.03.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen 29.03.2019 1.6
141 Skillingsdalen - Sinober 31.03.2019 2.6
Breisjøen - Sinober
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 29.12.2019 2.0
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 29.12.2019 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 28.12.2019 2.7
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 29.12.2019 1.5
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 29.12.2019 3.1
144 Sørskogen - Sinober (vest) 29.12.2019 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 29.12.2019 1.7
142 Vennervann - Sørskogen 29.12.2019 1.6
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 18.03.2019 1.4
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 18.03.2019 3.6
143 Vennervann - Kringler - Sinober 18.03.2019 2.5
Parker og grøntområder
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) 18.01.2020 0.6
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 29.03.2019 1.5
231 Linderudkollen - Solemskogen 29.12.2019 1.4
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 28.12.2019 3.9
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 28.12.2019 2.0
139 Solemskogen - Revlia 29.12.2019 2.3
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 14.04.2019 0.8
663 Myrvang - Damputtbekken 19.03.2019 2.1
1282 Solemskogen - Myrvang 01.02.2019 0.6