Preppestatus: Alle løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 03.01.2020 5.1
95 Lysløypa på Ringkollen 26.01.2020 3.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Ringsmyrene 19.01.2020 11.2
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu 26.01.2020 6.2
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka 19.01.2020 11.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 22.12.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 21.01.2020 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 27.12.2019 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 04.01.2020 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 20.12.2019 1.8
93 Ringkollen - Treningsrunden 26.01.2020 15.0
458 Skileik på Ringkollen 04.01.2020 0.1
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 30.12.2019 3.2
1588 Vesle Ugla - Auretjern 14.01.2020 1.6
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 29.03.2019 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) 22.02.2019 1.8
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) 21.03.2019 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) 29.03.2019 2.6
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) 21.03.2019 2.9
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 21.03.2019 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam 08.03.2019 4.6
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 04.02.2016 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 21.03.2019 4.3
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 29.03.2019 8.5
1484 Ringkolltoppen rundt 12.03.2019 4.2
Damtjern med omegn
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene 28.12.2019 0.9
1564 Løvlia - Kulpåsen 02.01.2020 1.9
1566 Løvlia - Lauvliflaka 24.01.2020 1.5
1464 Skamræk - Storflåtan 03.01.2020 3.5
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 20.03.2019 1.2
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 24.12.2019 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 19.12.2019 2.7
Kleivstua - Løvlia
953 Kleivstua - Sørsetraveien 16.01.2020 2.3
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 12.01.2020 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 28.12.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 28.12.2019 2.3
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen 02.01.2020 1.8
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 12.01.2020 2.6
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 28.12.2019 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 06.01.2020 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 14.01.2020 3.7
1223 Torgetjern - Frøshaug 06.01.2020 3.7
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 02.04.2019 3.9
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra 00.00. 0 2.1
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] 03.01.2020 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2019 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 04.01.2020 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 26.03.2019 4.1
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 02.04.2019 7.4
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 12.03.2019 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 11.01.2020 7.0
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 16.01.2020 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 26.01.2020 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 09.01.2020 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 31.12.2019 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 26.01.2020 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 27.12.2019 8.0
85 Sollihøgda skileik 25.12.2019 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 26.01.2020 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 27.12.2019 2.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 29.12.2019 5.7
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 11.01.2020 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 31.12.2019 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 16.01.2020 3.5
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 28.12.2019 7.4
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 24.01.2020 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 24.01.2020 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 24.01.2020 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 27.12.2019 1.5
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 19.01.2020 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 12.01.2020 1.8
1119 Langlia - Kveldrostjern 30.12.2019 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 28.12.2019 3.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 24.01.2020 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 15.01.2020 3.8
71 Storebekkhytta - Dammyra 28.12.2019 3.9
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 24.01.2020 4.4
1143 Svarten N - Langlia 30.12.2019 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 24.01.2020 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 27.12.2019 4.2
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 20.03.2019 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 20.03.2019 3.3
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 04.04.2019 3.2
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 20.03.2019 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 20.03.2019 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 04.04.2019 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 24.03.2019 4.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 04.04.2019 2.3
392 Svarten N - Spålen Ø 29.03.2019 4.5
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 20.03.2019 5.7
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 25.01.2020 3.0
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa 18.03.2019 6.3
1536 Lorerunden 18.03.2019 6.8
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 18.03.2019 8.1
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden 18.03.2019 4.8
Lommedalen
357 By - Greinehytta 26.01.2020 4.9
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 19.12.2019 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 26.01.2020 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 05.01.2020 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 19.12.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 19.12.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 19.12.2019 3.2
988 Tobonn - By 16.01.2020 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 10.01.2020 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 26.01.2020 5.2
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
405 Frøshaug - Djupdalen 14.03.2019 2.0
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
1587 Fagervann - Auretjern 19.01.2020 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam 25.01.2020 4.3
1589 Spålen N - Auretjern 14.01.2020 0.6
1590 Spålen N - Finnstad 00.00. 0 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 21.03.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 29.03.2019 2.1
Tanum - Vestmarksetra
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu 24.01.2020 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann 25.01.2020 2.7