Preppestatus: Alle løyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Biri - Snertingdal
612 Hemsangen - Slømyrholen Preparert i går 01.04.2020 1.2
610 Midtholen - Lundsætra Preparert i går 01.04.2020 8.3
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Delvis preparert 24.03.2020 7.2
1531 Lysløypa på Lindheim Delvis preparert 24.03.2020 1.9
611 Svearoa - Hemsangen Delvis preparert 30.03.2020 3.2
617 Tranalia - Snertingdal skole Delvis preparert 24.03.2020 11.8
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd Preparert tidligere 27.03.2020 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsætra Preparert tidligere 27.03.2020 1.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra Preparert tidligere 27.03.2020 1.9
656 Flutua - Svearoa Preparert tidligere 24.03.2020 3.0
1062 Godbakken - Slømyrholen Preparert tidligere 31.03.2020 1.0
604 Grindlirunden Preparert tidligere 31.03.2020 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Preparert tidligere 27.03.2020 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Preparert tidligere 06.03.2020 4.1
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Preparert tidligere 27.03.2020 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra Preparert tidligere 18.03.2020 8.9
615 Lindheim - Flåmyra Preparert tidligere 24.03.2020 6.1
616 Lindheim - Tranalia Preparert tidligere 24.03.2020 7.8
622 Lindheim - Trettsvehøgda Preparert tidligere 24.03.2020 4.2
1497 Lysløypa i Biri Preparert tidligere 14.03.2020 4.5
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole Preparert tidligere 28.03.2020 10.0
608 Redalsætermyra - Skihytta Preparert tidligere 31.03.2020 5.0
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Preparert tidligere 17.12.2019 5.1
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Preparert tidligere 31.03.2020 4.1
605 Skogheim - Onsrudvatna Preparert tidligere 16.03.2020 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta Preparert tidligere 31.03.2020 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen Preparert tidligere 28.03.2020 6.0
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Preparert tidligere 24.03.2020 3.5
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Preparert tidligere 16.03.2020 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen Preparert tidligere 27.03.2020 2.9
1493 Biristrand skole - Heggelund Ikke preparert 18.03.2019 4.1
1492 Lysløypa på Biristrand Ikke preparert 24.03.2019 2.6
1494 Roset - Roland Ikke preparert 24.03.2019 1.2
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Ikke preparert 10.04.2019 4.3
Gjøvikmarka
537 Bjønnhaugen - Hornås Preparert siste 24 timer 02.04.2020 10.5
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Preparert siste 24 timer 02.04.2020 3.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Preparert siste 24 timer 02.04.2020 3.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Preparert siste 24 timer 02.04.2020 3.2
530 Haug - Blivgodt Preparert siste 24 timer 02.04.2020 1.8
538 Hornås - Stangstua Preparert siste 24 timer 02.04.2020 1.6
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug Preparert siste 24 timer 02.04.2020 1.7
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Preparert siste 24 timer 02.04.2020 4.4
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Preparert siste 24 timer 02.04.2020 2.7
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Preparert siste 24 timer 02.04.2020 3.7
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug Delvis preparert 31.03.2020 8.8
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet Delvis preparert 11.03.2020 2.0
1586 Rundløype Hornås Delvis preparert 02.04.2020 2.4
542 Øverby skistadion Delvis preparert 16.03.2020 3.0
526 Bjørnsveen - Furumoen Preparert tidligere 05.03.2020 2.9
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Preparert tidligere 24.03.2020 3.1
1530 Libakken - Thorsrudmyra Preparert tidligere 03.01.2020 3.3
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra Preparert tidligere 24.03.2020 11.2
1528 Lysløypa i Redalen Preparert tidligere 03.01.2020 1.0
1407 Lysløypa på Kastad Preparert tidligere 11.03.2020 1.7
525 Lysløypa Skistua - Grande Preparert tidligere 16.03.2020 3.0
521 Løypene på Glæstadhøgda Preparert tidligere 09.12.2019 11.5
1529 Redalen - Thorsrudmyra Preparert tidligere 03.01.2020 3.9
539 Skistua - Lundstein Preparert tidligere 24.03.2020 5.0
533 Solbakken - Stakamyra Preparert tidligere 28.03.2020 3.9
534 Stakamyra - Skistua Preparert tidligere 28.03.2020 4.9
Gjøvik sør
1604 Konkurranseløyper Vind Delvis preparert 02.04.2020 4.5
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Delvis preparert 28.03.2020 5.5
582 Vind Idrettspark Delvis preparert 26.03.2020 3.0
581 Lysløypa Vind - Kopperud - Gimlevegen Preparert tidligere 11.03.2020 1.8
Vardalsåsen nord
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås Preparert siste 24 timer 02.04.2020 5.2
544 Stangstua - Bukkhalsen Preparert siste 24 timer 02.04.2020 1.0
568 Vesterås - Torvmyra Preparert siste 24 timer 02.04.2020 1.6
570 Hunndalen - Eiktunet Delvis preparert 13.02.2020 5.2
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset Delvis preparert 13.03.2020 1.8
546 Bukkhalsen - Linnerud Preparert tidligere 08.03.2020 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Preparert tidligere 31.03.2020 4.6
154 Hunndalen - Osbakken Preparert tidligere 13.03.2020 8.0
628 Linnerud - Puttmyra Preparert tidligere 05.03.2020 1.5
549 Torvmyra - Veset Preparert tidligere 31.03.2020 1.8
547 Varde idrettsplass - Bymarkstoppen - Torvmyra Preparert tidligere 27.03.2020 5.2
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Ikke preparert 11.03.2017 4.8
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Preparert i går 01.04.2020 2.3
573 Flyplassen - Skihytta Delvis preparert 26.03.2020 4.5
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna Delvis preparert 05.03.2020 5.0
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra Preparert tidligere 05.03.2020 3.5
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] Preparert tidligere 07.02.2020 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] Preparert tidligere 07.02.2020 8.1
579 Lysløype Skjeskroken Preparert tidligere 05.03.2020 2.6
629 Puttmyra - Skihytta Preparert tidligere 05.03.2020 3.1
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna Preparert tidligere 26.03.2020 4.6
1440 Skjeskroken - Skihytta Preparert tidligere 05.03.2020 6.1
1533 Skjeskroken skileikanlegg Preparert tidligere 01.03.2020 0.2
576 Vassendlandet - Skihytta Preparert tidligere 05.03.2020 9.6
Vardalsåsen sør
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Preparert i går 01.04.2020 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra Preparert i går 01.04.2020 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Preparert i går 01.04.2020 1.7
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Preparert i går 01.04.2020 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Preparert i går 01.04.2020 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Preparert i går 01.04.2020 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Preparert i går 01.04.2020 3.3
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra Preparert i går 01.04.2020 2.6
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 13.03.2020 1.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) Preparert tidligere 21.02.2020 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) Preparert tidligere 13.03.2020 1.8
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Preparert tidligere 13.03.2020 2.0
1425 Nedre Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 28.03.2020 0.9
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) Preparert tidligere 17.11.2019 3.8
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll Preparert tidligere 28.03.2020 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra Preparert tidligere 28.03.2020 2.2
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta Preparert tidligere 28.03.2020 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Preparert tidligere 13.03.2020 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra Preparert tidligere 13.03.2020 2.6
Raufoss med omegn
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Preparert i går 01.04.2020 4.5
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås Delvis preparert 16.03.2020 9.3
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang Preparert tidligere 05.03.2020 7.6
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen Preparert tidligere 05.03.2020 1.8
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang Preparert tidligere 05.03.2020 3.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Preparert tidligere 13.03.2020 4.2
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass Preparert tidligere 05.03.2020 5.6
1603 Lønnberget vest - Dalheimsletta Preparert tidligere 17.03.2020 1.0
554 Raufoss skistadion Preparert tidligere 17.03.2020 2.7
563 Reinsvoll - Tåsås Preparert tidligere 05.03.2020 5.1
1526 Trimrunden Reinsvoll Preparert tidligere 04.03.2020 0.7
Skumsjøen-området
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Preparert i går 01.04.2020 1.5
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Preparert i går 01.04.2020 1.4
1404 Osbakken - Edelgranvegen Delvis preparert 13.03.2020 2.5
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset Delvis preparert 06.03.2020 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen Delvis preparert 13.03.2020 8.5
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 26.12.2019 2.7
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen Ikke preparert 16.03.2019 2.3
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] Delvis preparert 06.03.2020 10.1
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda Delvis preparert 12.03.2020 7.7
517 Eidstugua - Stormyrene Preparert tidligere 05.03.2020 4.0
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] Preparert tidligere 05.03.2020 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] Preparert tidligere 05.03.2020 8.0
1336 Glåmhaugen - Kvitingen Preparert tidligere 12.03.2020 1.8
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua Preparert tidligere 05.03.2020 2.6
Nordre Østbygda
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra Preparert tidligere 06.03.2020 3.2
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna Preparert tidligere 06.03.2020 3.9
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra Preparert tidligere 06.03.2020 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim Preparert tidligere 06.03.2020 3.7
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra Preparert tidligere 06.03.2020 3.5
1585 Ånnerud - Stormyra - Purkemyra Preparert tidligere 06.03.2020 2.0
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1328 Eina - Stormyrene Delvis preparert 12.03.2020 4.6
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) Delvis preparert 07.03.2020 6.0
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda Delvis preparert 06.03.2020 7.2
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra Delvis preparert 05.03.2020 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) Delvis preparert 05.03.2020 4.3
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) Preparert tidligere 07.03.2020 7.5
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] Preparert tidligere 05.03.2020 5.6
1343 Eina - Prestmarka Preparert tidligere 05.03.2020 4.9
1339 Eina - Thune skole Preparert tidligere 07.03.2020 1.8
1325 Lysløypa i Prestmarka Preparert tidligere 04.03.2020 3.7
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra Preparert tidligere 07.03.2020 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra Preparert tidligere 05.03.2020 3.0
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra Preparert tidligere 05.03.2020 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie Preparert tidligere 26.12.2019 0.5
1402 Thune skole - Blili Preparert tidligere 07.03.2020 2.8
553 Einavoll - Korssætersvingen Ikke preparert 15.02.2017 1.8
1344 Prestmarka - Thune skole Ikke preparert 09.03.2018 5.1
Søndre Land vestås
1546 Persvehaugrunden Delvis preparert 07.02.2020 5.2
1154 Ringelia - Tjernsmyra [Liåsløypa] Preparert tidligere 01.03.2020 10.3
1545 Tjernsmyra - Totjernet Preparert tidligere 23.12.2019 4.4