Preppestatus: Alle løyper
Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
99 Jonsetangen - Vambu Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.5
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 10.5
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Nor Ferdig preparert i dag Scooter X 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Nor Ferdig preparert i dag Scooter 5.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad Nor Ferdig preparert i dag Scooter 1.9
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.5
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
236 Ølja rundt Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 7.0
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.7
721 Lysløypa på Harasletta Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 5.0
1085 Morepprunden Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 9.1
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 2.0
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 5.3
739 Skeidarkollen - Eikjol Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 1.8
207 Stallerud - Sterkerud Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 3.8
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Øst Ferdig preparert i dag Klassisk X 1.8
797 Rustadsaga - Øgården Øst Ferdig preparert i dag Scooter 1.6
166 Sleppa - Gullsmeden Øst Ferdig preparert i dag Klassisk 2.3
687 Øgården - Gullsmeden Øst Ferdig preparert i dag Klassisk 1.3
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] Had Ferdig preparert i dag Klassisk 1.5
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.6
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] Had Ferdig preparert i dag Klassisk 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] Had Ferdig preparert i dag Klassisk 1.0
1334 Jordestua - Ballangrud Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.7
1331 Lysløypa på Grindvoll Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.2
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] Had Ferdig preparert i dag Klassisk 1.6
1099 Rundløype Sanne skole Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 5.6
1339 Eina - Thune skole Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
1325 Lysløypa i Prestmarka Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.7
1402 Thune skole - Blili Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.8
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] Tot Ferdig preparert i dag Klassisk 12.0
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta Bær Preparert i går Scooter 2.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken Bær Preparert i går Scooter 2.9
57 Blekketjern - Haslumseter Bær Preparert i går Klassisk 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter Bær Preparert i går Klassisk 2.6
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter Bær Preparert i går Klassisk 0.8
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien Bær Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
1390 Haslumseter - Sætermyra - Brunkollen Bær Preparert i går Klassisk og fristil 0.8
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta (vestlig) Bær Preparert i går Klassisk 1.3
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
53 Hestemyra - Haslumseter Bær Preparert i går Klassisk 1.5
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen Bær Preparert i går Klassisk 2.2
1233 Hundeløype Årnes Bær Preparert i går Fristil 1.4
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern Bær Preparert i går Klassisk 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter Bær Preparert i går Klassisk 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.7
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Bær Preparert i går Klassisk og fristil X 1.8
49 Lysløypa på Fossum Bær Preparert i går Klassisk og fristil X 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
64 Stormyra - Abborvannsbekken Bær Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra Bær Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV Bær Preparert i går Klassisk og fristil 0.9
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta Bær Preparert i går Klassisk 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) Bær Preparert i går Klassisk og fristil 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern Bær Preparert i går Klassisk 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) Bær Preparert i går Klassisk 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
117 Årnes - Tangenåsen S Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) Bær Preparert i går Scooter 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) Bær Preparert i går Scooter 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.6
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
837 Flisløypa Fol Preparert i går Klassisk 3.0
838 Pepperstadjordet Fol Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
823 Revlingrunden Fol Preparert i går Scooter 2.3
1109 Rundløype på Kromjordet Fol Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
1283 Sundbyrundene Fol Preparert i går Scooter 5.0
822 Vestby vanntårn - Støttum [Vestbyrunden] Fol Preparert i går Scooter 1.8
815 Vestby vanntårn - Tveter Fol Preparert i går Scooter 2.7
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk 1.0
477 Borgen skole - Borgenåsen Kje Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
12 Dikemark - Fuglemyr Kje Preparert i går Scooter 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget Kje Preparert i går Scooter 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad Kje Preparert i går Scooter 4.4
473 Eidsletta - Yggeset Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr Kje Preparert i går Scooter 1.7
10 Gjellebekk - Heggsjø Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1197 Heggsjø - Fuglemyr Kje Preparert i går Klassisk 2.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Kje Preparert i går Klassisk og fristil 2.7
327 Heia - Kjenner - Heggsjø Kje Preparert i går Klassisk 3.4
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget Kje Preparert i går Scooter 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk 6.8
25 Lysløypa i Vardåsen Kje Preparert i går Klassisk og fristil X 4.6
447 Lysløypa på Dikemark Kje Preparert i går Klassisk og fristil X 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk og fristil X 5.0
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø Kje Preparert i går Klassisk 3.9
474 Rundløyper på Eidsletta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1150 Skileik på Eidsletta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr Kje Preparert i går Scooter 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk 2.5
26 Yggeset - Sydskogen Kje Preparert i går Klassisk og fristil 4.8
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Kro Preparert i går Klassisk og fristil 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Kro Preparert i går Klassisk 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Kro Preparert i går Klassisk og fristil 2.6
357 By - Greinehytta Kro Preparert i går Klassisk og fristil 4.9
88 Finneflakseter - Kleivstua Kro Preparert i går Klassisk og fristil 4.5
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Kro Preparert i går Klassisk og fristil 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia Kro Preparert i går Klassisk 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Kro Preparert i går Klassisk 3.6
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Kro Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Kro Preparert i går Klassisk 2.9
953 Kleivstua - Sørsetraveien Kro Preparert i går Klassisk og fristil 2.3
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Kro Preparert i går Klassisk 3.2
89 Lysløypa på Kleivstua Kro Preparert i går Klassisk og fristil X 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Preparert i går Klassisk og fristil X 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda Kro Preparert i går Klassisk og fristil X 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Kro Preparert i går Klassisk og fristil X 7.5
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] Kro Preparert i går Klassisk 4.8
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia Kro Preparert i går Klassisk 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia Kro Preparert i går Klassisk 12.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Kro Preparert i går Klassisk og fristil 5.0
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Kro Preparert i går Scooter 1.8
93 Ringkollen - Treningsrunden Kro Preparert i går Klassisk og fristil 15.0
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Kro Preparert i går Klassisk og fristil 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Preparert i går Klassisk og fristil 7.7
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Kro Preparert i går Klassisk 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Kro Preparert i går Klassisk 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Kro Preparert i går Klassisk 6.2
71 Storebekkhytta - Dammyra Kro Preparert i går Klassisk 3.9
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Kro Preparert i går Klassisk og fristil 4.4
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Kro Preparert i går Klassisk og fristil 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter Kro Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua Kro Preparert i går Klassisk 3.5
988 Tobonn - By Kro Preparert i går Klassisk 1.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Kro Preparert i går Klassisk og fristil 5.2
678 Hammeren - Sander Lil Preparert i går Klassisk 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Lil Preparert i går Klassisk 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen Lil Preparert i går Klassisk 2.4
777 Kjelsås - Sander Lil Preparert i går Klassisk 3.4
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) Lil Preparert i går Fristil 0.6
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Lil Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
231 Linderudkollen - Solemskogen Lil Preparert i går Klassisk 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Lil Preparert i går Klassisk X 1.4
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen Lil Preparert i går Fristil X 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen Lil Preparert i går Klassisk X 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Lil Preparert i går Klassisk X 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Lil Preparert i går Scooter X 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Lil Preparert i går Scooter X 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Lil Preparert i går Klassisk X 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen Lil Preparert i går Klassisk X 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 2.6
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen Lil Preparert i går Klassisk X 4.5
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 2.5
661 Monsetangen - Damputtbekken Lil Preparert i går Klassisk 1.0
145 Movatn - Burås - Sinober Lil Preparert i går Klassisk 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen Lil Preparert i går Klassisk 2.5
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen Lil Preparert i går Scooter 1.5
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Lil Preparert i går Klassisk 3.1
677 Sander - Monsetangen Lil Preparert i går Klassisk 1.6
141 Skillingsdalen - Sinober Lil Preparert i går Klassisk og fristil 2.6
139 Solemskogen - Revlia Lil Preparert i går Scooter 2.3
144 Sørskogen - Sinober (vest) Lil Preparert i går Klassisk 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) Lil Preparert i går Klassisk 1.7
1238 Tøyenparken Lil Preparert i går Klassisk 1.5
142 Vennervann - Sørskogen Lil Preparert i går Klassisk 1.6
667 Årvoll - Breisjøen Lil Preparert i går Klassisk 4.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Nor Preparert i går Klassisk 3.1
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Nor Preparert i går Klassisk 9.5
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Nor Preparert i går Klassisk 1.8
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen Nor Preparert i går Scooter 1.8
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] Nor Preparert i går Klassisk 2.2
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Nor Preparert i går Klassisk og fristil 5.5
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
106 Stryken - Stålmyra Nor Preparert i går Klassisk 4.5
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Nor Preparert i går Klassisk og fristil 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Nor Preparert i går Klassisk 1.9
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Nor Preparert i går Klassisk og fristil 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Nor Preparert i går Klassisk og fristil 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Nor Preparert i går Klassisk 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 2.2
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua Nor Preparert i går Klassisk 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Nor Preparert i går Klassisk 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert i går Klassisk 2.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
131 Delebekken - Kikutstua Nor Preparert i går Klassisk og fristil 11.0
363 Elveli - Finnerud Nor Preparert i går Klassisk 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) Nor Preparert i går Klassisk og fristil 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua Nor Preparert i går Klassisk 6.0
123 Finnerud - Studenterhytta Nor Preparert i går Klassisk 2.0
1235 Frognerparken Nor Preparert i går Klassisk 1.8
2 Frognerseteren - Heggehullet Nor Preparert i går Klassisk 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Nor Preparert i går Klassisk 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Nor Preparert i går Klassisk 2.0
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
583 Gaustad - Sognsvann Nor Preparert i går Klassisk 1.6
127 Hammeren - Skar Nor Preparert i går Klassisk 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen Nor Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Nor Preparert i går Klassisk 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Nor Preparert i går Klassisk 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Nor Preparert i går Klassisk 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km Nor Preparert i går Klassisk og fristil 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 23 km Nor Preparert i går Klassisk og fristil 23.0
698 Huseby - Bogstad Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua Nor Preparert i går Klassisk og fristil 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Nor Preparert i går Klassisk X 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 6.4
374 Lysløypa i Nittedal Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 3.6
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Nor Preparert i går Klassisk X 1.7
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Nor Preparert i går Klassisk X 2.5
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 5.3
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.5
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Nor Preparert i går Klassisk og fristil 5.1
1229 Rundmyr - Langmyr Nor Preparert i går Klassisk og fristil 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua Nor Preparert i går Klassisk 8.1
709 Skar - Øyungen (vestlig) Nor Preparert i går Klassisk og fristil 2.5
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua Nor Preparert i går Klassisk 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Nor Preparert i går Klassisk 4.3
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 5.5
711 Sognsvann snøpark Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
130 Sørlitangen - Movatn Nor Preparert i går Klassisk og fristil 4.6
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
799 Ullevålseter - Aurtjern Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Nor Preparert i går Klassisk 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Nor Preparert i går Fristil 0.6
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert i går Scooter 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert i går Scooter 0.7
155 Bjertnessjøen rundt Rom Preparert i går Klassisk og fristil 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.5
729 Breidmåsan - Busterudvangen Rom Preparert i går Klassisk 2.0
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Rom Preparert i går Scooter 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Rom Preparert i går Scooter 2.3
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.2
649 Gruvelia - Engelstadvangen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
658 Hakkim - Engelstadvangen Rom Preparert i går Scooter 2.0
149 Hakkim - Råsjøstua Rom Preparert i går Scooter 5.0
722 Harasletta - Ringdalsveien P Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.2
384 Harestua - Råsjøkrysset Rom Preparert i går Scooter X 3.0
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1080 Kløvberget - Grustaket Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.8
350 Lysløypa på Harestua Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 3.9
1086 Nannestadrunden Rom Preparert i går Klassisk og fristil 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
1089 Preståsrunden Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.8
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen Rom Preparert i går Klassisk 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan Rom Preparert i går Klassisk 3.2
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Rom Preparert i går Klassisk og fristil 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Rom Preparert i går Klassisk og fristil 7.5
150 Sjonken - Gruvelia Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.6
1323 Skistadion Tæruddalen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.8
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.4
1420 Åsen stadion - skianlegg Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 6.0
738 Eikjol - Sterkerud Sør Preparert i går Klassisk 2.4
205 Fløysbonn - Kloppa Sør Preparert i går Klassisk 1.6
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud Sør Preparert i går Klassisk 4.3
1218 Holen - Krokhol Sør Preparert i går Klassisk 2.0
951 Kloppa - Myrer Sør Preparert i går Klassisk 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert i går Klassisk 1.8
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud Sør Preparert i går Klassisk 4.9
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud Sør Preparert i går Klassisk X 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn Sør Preparert i går Klassisk X 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Sør Preparert i går Klassisk og fristil X 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Sør Preparert i går Klassisk og fristil X 1.5
202 Lysløypa på Siggerud Sør Preparert i går Klassisk X 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert i går Klassisk X 2.3
204 Lysløypa Ski - Langhus Sør Preparert i går Klassisk X 2.7
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert i går Klassisk X 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen Sør Preparert i går Klassisk 4.7
214 Siggerud - Holen Sør Preparert i går Klassisk 1.7
216 Ski - Skeidarkollen Sør Preparert i går Klassisk 6.1
177 Sværsvann - Myrer Sør Preparert i går Klassisk 4.5
337 Ytre Enebakk - golfbanen Sør Preparert i går Klassisk og fristil 5.5
472 Bergsmarka - Solli Ves Preparert i går Klassisk 1.7
463 Damvann - Mikkelsbonn Ves Preparert i går Klassisk 2.0
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] Ves Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N Ves Preparert i går Klassisk og fristil 4.2
319 Heia - Bergsmarka Ves Preparert i går Klassisk 2.5
320 Kraft - Oppsalsetra Ves Preparert i går Klassisk 2.8
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 1.7
209 Lysløypa på Solli Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 7.5
120 Lysløypa Skui - Jordbru Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 5.5
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V Ves Preparert i går Scooter 1.5
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] Ves Preparert i går Klassisk 2.2
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.3
410 Sandungen N - Øyevann Ves Preparert i går Scooter 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) Ves Preparert i går Klassisk og fristil 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.7
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) Ves Preparert i går Klassisk 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) Ves Preparert i går Scooter 0.7
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra Ves Preparert i går Klassisk 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] Ves Preparert i går Scooter 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
28 Solli - Myggheim Ves Preparert i går Scooter 2.1
411 Solli - Vestlia Ves Preparert i går Klassisk 1.2
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft Ves Preparert i går Klassisk 4.0
41 Tveiter - Furuholmen Ves Preparert i går Klassisk 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra Ves Preparert i går Klassisk 2.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S Ves Preparert i går Klassisk 3.3
39 Tveitersetra - Sandungen N Ves Preparert i går Klassisk 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen Ves Preparert i går Klassisk 3.2
38 Vestmarksetra - Furuholmen Ves Preparert i går Klassisk 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Ves Preparert i går Klassisk og fristil 4.0
1246 Øyevann - Damvann Ves Preparert i går Scooter 1.5
182 Bysetermosan - Vangen Øst Preparert i går Klassisk 3.1
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet Øst Preparert i går Klassisk 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra Øst Preparert i går Klassisk 1.0
186 Krokhol - Skjelbreia [Krokholveien ] Øst Preparert i går Klassisk 5.0
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 5.0
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert i går Klassisk X 4.4
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert i går Klassisk X 3.5
1241 Lysløypa på Brannfjell Øst Preparert i går Klassisk 2.0
400 Lysløypa på Streifinn Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Øst Preparert i går Klassisk X 2.4
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert i går Klassisk X 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka Øst Preparert i går Klassisk X 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen Øst Preparert i går Klassisk 3.8
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra Øst Preparert i går Klassisk 6.9
686 Petersbråtan - Øgården Øst Preparert i går Klassisk 2.6
1240 Rundløype på Ekebergsletta Øst Preparert i går Klassisk og fristil 2.4
694 Rustadsaga - Skullerudstua Øst Preparert i går Klassisk 1.3
247 Sandbakken P - Krokhol Øst Preparert i går Klassisk 4.3
183 Sandbakken P. - Eriksvann - Skjelbreia Øst Preparert i går Klassisk 6.3
287 Sandbakken P. - Sandbakken - Klokkerud - Smørhullet Øst Preparert i går Klassisk 2.9
644 Skillebekk - Finland Øst Preparert i går Klassisk og fristil 1.6
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen Øst Preparert i går Klassisk 7.3
423 Skjelbreia - Vangen Øst Preparert i går Klassisk 2.8
170 Smørhullet - Petersbråtan Øst Preparert i går Klassisk 1.9
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia Øst Preparert i går Klassisk 5.9
643 Streifinn - Skillebekk Øst Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland Øst Preparert i går Klassisk og fristil 3.6
1054 Valstadløypa Øst Preparert i går Klassisk 1.9
1304 5 km fri på Lygna skisenter Had Preparert i går Fristil 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Had Preparert i går Klassisk 5.0
1294 Buhammeren rundt Had Preparert i går Klassisk og fristil 5.8
482 Hengedykrysset - Blokhus Had Preparert i går Klassisk og fristil 2.1
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.4
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Had Preparert i går Klassisk 3.7
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Had Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Preparert i går Klassisk og fristil 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Preparert i går Klassisk og fristil 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Had Preparert i går Klassisk og fristil 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Had Preparert i går Klassisk og fristil 4.9
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Had Preparert i går Klassisk 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Had Preparert i går Klassisk 6.4
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad Had Preparert i går Klassisk og fristil X 2.3
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Had Preparert i går Klassisk og fristil X 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Had Preparert i går Klassisk og fristil X 4.3
500 Lysløypa ved Lygna Had Preparert i går Klassisk X 3.2
488 Løyper på Lygna skisenter Had Preparert i går Klassisk og fristil 10.0
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert i går Klassisk og fristil 5.1
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.1
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Had Preparert i går Klassisk og fristil 4.0
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Gjø Preparert i går Klassisk 3.5
558 Eikvelta - Mæhlumsætra Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 1.4
1062 Godbakken - Slømyrholen Gjø Preparert i går Klassisk 1.0
604 Grindlirunden Gjø Preparert i går Klassisk 17.2
530 Haug - Blivgodt Gjø Preparert i går Klassisk 1.9
612 Hemsangen - Slømyrholen Gjø Preparert i går Klassisk 1.2
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug Gjø Preparert i går Klassisk 1.6
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 4.4
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Gjø Preparert i går Klassisk X 4.5
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 2.0
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Gjø Preparert i går Klassisk 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Gjø Preparert i går Klassisk 3.4
554 Raufoss skistadion Gjø Preparert i går Fristil X 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Gjø Preparert i går Klassisk 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion Gjø Preparert i går Klassisk 0.6
608 Redalsætermyra - Skihytta Gjø Preparert i går Klassisk 5.0
557 Rørmyra - Mæhlumsætra Gjø Preparert i går Klassisk 2.6
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Gjø Preparert i går Klassisk 4.1
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Gjø Preparert i går Klassisk 1.9
609 Slømyrholen - Skihytta Gjø Preparert i går Klassisk 3.0
611 Svearoa - Hemsangen Gjø Preparert i går Klassisk 2.7
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Gjø Preparert i går Klassisk 1.4
542 Øverby skistadion Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion Eid Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
1387 Lysløypa på Finstad Eid Preparert i går Klassisk og fristil X 7.0
904 Lysløypa på Klokkarstua Hur Preparert i går Klassisk og fristil X 3.2
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan Nes Preparert i går Klassisk X 2.4
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) Nes Preparert i går Klassisk X 0.5
923 Tjernsbråtan - Dalåsen Nes Preparert i går Klassisk 2.6
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka Mos Preparert i går Klassisk og fristil X 2.6
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss Mos Preparert i går Klassisk og fristil X 2.4
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] Mos Preparert i går Klassisk X 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] Mos Preparert i går Klassisk og fristil 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss Mos Preparert i går Klassisk X 1.7
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] Mos Preparert i går Klassisk og fristil X 1.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk Mos Preparert i går Klassisk 3.6
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] Tot Preparert i går Klassisk 6.1
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] Tot Preparert i går Klassisk 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] Tot Preparert i går Klassisk 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] Tot Preparert i går Klassisk 13.5
1328 Eina - Stormyrene Gjø Delvis preparert Klassisk 4.6
63 Bjørnsgard - Merradalen SV Bær Preparert tidligere Scooter 1.1
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S Bær Preparert tidligere Scooter 0.7
313 Bogstad - Bjørnsgard Bær Preparert tidligere Scooter 2.2
314 Bogstad - Lathus Bær Preparert tidligere Scooter 1.9
440 Burud - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk 4.1
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
438 Fløyta - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal Bær Preparert tidligere Klassisk 3.3
213 Galemyr - Stormyra Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype Bær Preparert tidligere Scooter 5.8
446 Haga - Lund - Nygård Bær Preparert tidligere Scooter 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård Bær Preparert tidligere Scooter 3.3
332 Helsetjordet - nærområdsløype Bær Preparert tidligere Klassisk 1.1
600 Kolsås skisenter - Stein gård Bær Preparert tidligere Klassisk 1.0
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] Bær Preparert tidligere Scooter X 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] Bær Preparert tidligere Scooter 3.8
311 Nygård - Brunkollen Bær Preparert tidligere Scooter 2.0
60 Nygård - Skriverberget Bær Preparert tidligere Scooter 1.3
756 Sauejordet Bær Preparert tidligere Klassisk 2.0
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
627 Skriverberget - Burud Bær Preparert tidligere Klassisk 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta Bær Preparert tidligere Klassisk 2.6
62 Skytterkollen - Nygård Bær Preparert tidligere Scooter 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V Bær Preparert tidligere Scooter 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen Bær Preparert tidligere Klassisk 0.8
55 Stein - Skriverberget Bær Preparert tidligere Klassisk 3.3
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr Bær Preparert tidligere Klassisk 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen Bær Preparert tidligere Klassisk 2.8
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V Bær Preparert tidligere Scooter 1.6
187 Brønnerudjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] Fol Preparert tidligere Scooter 5.9
193 Golfbanen i Frogn Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
855 Grevlingen skole - Labo Fol Preparert tidligere Scooter 3.8
820 Kjenslirunden Fol Preparert tidligere Scooter 4.8
586 Lysløypa i Askjumskogen Fol Preparert tidligere Klassisk X 4.0
192 Lysløypa i Frogn Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.4
856 Lysløypa i Son Fol Preparert tidligere Klassisk X 3.7
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås Fol Preparert tidligere Klassisk X 5.0
826 Nordre Ålerud - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 2.2
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud Fol Preparert tidligere Klassisk 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern Fol Preparert tidligere Klassisk 5.9
588 Ottarsrud - Røys Fol Preparert tidligere Klassisk 13.0
858 Son - Kongeveien - Ødemørk Fol Preparert tidligere Scooter 3.7
194 Store og lille Sagarunden Fol Preparert tidligere Klassisk 11.0
191 Søråsjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 1.8
824 Tannum - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 2.8
817 Tannum - Trampen Fol Preparert tidligere Scooter 3.0
816 Tveter - Tannum Fol Preparert tidligere Scooter 1.5
591 Vollebekkjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 2.6
199 Ås -Trampen Fol Preparert tidligere Klassisk 4.1
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Preparert tidligere Scooter 4.9
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga Kje Preparert tidligere Klassisk 9.0
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra Kje Preparert tidligere Klassisk 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra Kje Preparert tidligere Klassisk 3.6
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet Kje Preparert tidligere Klassisk 3.4
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] Kje Preparert tidligere Klassisk X 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] Kje Preparert tidligere Klassisk X 3.2
317 Oppsjø - Solvang [under E18] Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Preparert tidligere Klassisk 4.5
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 8.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Scooter 4.0
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Kro Preparert tidligere Scooter 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Kro Preparert tidligere Scooter 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen Kro Preparert tidligere Scooter 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk 4.7
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 5.5
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Kro Preparert tidligere Scooter 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 53 km Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 53.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) Kro Preparert tidligere Scooter 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan Kro Preparert tidligere Scooter 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] Kro Preparert tidligere Fristil 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N Kro Preparert tidligere Scooter 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra Kro Preparert tidligere Scooter 2.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Kro Preparert tidligere Klassisk 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Kro Preparert tidligere Scooter 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter Kro Preparert tidligere Scooter 10.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Kro Preparert tidligere Klassisk 1.0
1119 Langlia - Kveldrostjern Kro Preparert tidligere Scooter 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 6.9
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Kro Preparert tidligere Klassisk 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen Kro Preparert tidligere Scooter 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Kro Preparert tidligere Scooter 8.3
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan Kro Preparert tidligere Klassisk 6.8
1151 Moliksåsen - Kringla Kro Preparert tidligere Scooter 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Kro Preparert tidligere Scooter 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.2
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Kro Preparert tidligere Scooter 7.4
454 Ringkollen - Langtjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Kro Preparert tidligere Scooter 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk 5.2
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern Kro Preparert tidligere Scooter 8.5
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Kro Preparert tidligere Scooter 7.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Kro Preparert tidligere Scooter 5.1
4 Skansebakken - Lysedammene Kro Preparert tidligere Klassisk 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Kro Preparert tidligere Scooter 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Kro Preparert tidligere Klassisk 4.9
70 Skileik Kleivstua Kro Preparert tidligere Fristil 0.0
458 Skileik på Ringkollen Kro Preparert tidligere Klassisk 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Kro Preparert tidligere Klassisk 2.7
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Kro Preparert tidligere Scooter 8.0
85 Sollihøgda skileik Kro Preparert tidligere Fristil 0.2
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Kro Preparert tidligere Scooter 2.2
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] Kro Preparert tidligere Scooter 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Kro Preparert tidligere Scooter 2.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Kro Preparert tidligere Scooter 5.2
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Kro Preparert tidligere Klassisk 2.3
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1143 Svarten N - Langlia Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø Kro Preparert tidligere Scooter 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Kro Preparert tidligere Scooter 4.2
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Kro Preparert tidligere Scooter 1.7
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Kro Preparert tidligere Scooter 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Kro Preparert tidligere Scooter 5.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Kro Preparert tidligere Scooter 5.7
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
675 Dausjøen - Mobekken Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
1320 Lysløypa i Bråteåsen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Lil Preparert tidligere Klassisk 6.3
662 Monsetangen - Myrvang Lil Preparert tidligere Klassisk 0.7
663 Myrvang - Damputtbekken Lil Preparert tidligere Klassisk 2.1
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter Lil Preparert tidligere Klassisk 3.6
676 Sander - Dausjøen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.5
1282 Solemskogen - Myrvang Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.6
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
104 Bislingen - Grønntjern Nor Preparert tidligere Klassisk 1.7
103 Bislingen rundløype Nor Preparert tidligere Klassisk 3.0
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren Nor Preparert tidligere Scooter 1.3
1262 Brattvoll - Volla Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Nor Preparert tidligere Klassisk 4.0
1148 Elnes - Mattismyr Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
100 Finnstad - Sandvikshytta Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø Nor Preparert tidligere Scooter 2.6
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Nor Preparert tidligere Scooter 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
221 Gjerdingen rundt Nor Preparert tidligere Klassisk 10.9
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Nor Preparert tidligere Klassisk 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika Nor Preparert tidligere Scooter 4.8
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
301 Harestua - Svartbekken Nor Preparert tidligere Scooter 4.4
1361 Kalvsjø - Olum Nor Preparert tidligere Klassisk 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk 4.5
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 11.7
1371 Kinge - Olum Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Nor Preparert tidligere Scooter 3.1
406 Mattismyr - Delebekken Nor Preparert tidligere Klassisk 5.4
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] Nor Preparert tidligere Scooter 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
1370 Myrskogen - Olum Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 4.5
1372 Olum - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
1369 Ringen - Kalvsjø Nor Preparert tidligere Klassisk 1.5
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
1415 Skillemyra - Grønntjernveien Nor Preparert tidligere Scooter 2.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Nor Preparert tidligere Klassisk 2.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Nor Preparert tidligere Scooter 7.0
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen Nor Preparert tidligere Scooter 8.4
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 6.6
752 Svartvann - Fjellsjøen Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
343 Svea - Svesvika [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 1.6
639 Trehørningen - Helgeren dam Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Nor Preparert tidligere Scooter 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta Nor Preparert tidligere Scooter 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Nor Preparert tidligere Scooter 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa Nor Preparert tidligere Scooter 1.3
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.2
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 1.4
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta Nor Preparert tidligere Klassisk 2.3
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Scooter 3.1
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Nor Preparert tidligere Fristil 7.3
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård Nor Preparert tidligere Scooter 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Nor Preparert tidligere Klassisk 2.8
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Nor Preparert tidligere Klassisk 3.7
741 Svenskemyra - Varingskollen Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Nor Preparert tidligere Scooter 2.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta Nor Preparert tidligere Klassisk 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Scooter 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern Nor Preparert tidligere Scooter 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen Nor Preparert tidligere Scooter 4.3
703 Wyllerløypa - Bjordammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Preparert tidligere Scooter 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 9.5
1422 Aas golfbane Rom Preparert tidligere Klassisk 0.0
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
1416 Bakkholtjerna - Hakkim Rom Preparert tidligere Klassisk 2.9
1310 Bekkeberga - Eikeberg Rom Preparert tidligere Klassisk 1.8
652 Bekkestua - Storøyungen N Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.2
9 Brovoll - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Scooter 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern Rom Preparert tidligere Scooter 1.8
727 Busterudvangen - Fossumvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 1.8
1069 Dalssætra - Sjuputtane Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta Rom Preparert tidligere Klassisk 3.8
1305 Eikeberg - Rustad Rom Preparert tidligere Klassisk 1.6
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
1306 Finstadsletta nord - Rustad Rom Preparert tidligere Klassisk 2.2
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen Rom Preparert tidligere Scooter 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Scooter 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
348 Grua - Nysetra - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1352 Grustaket - Nipkollen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
156 Gruvelia - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann Rom Preparert tidligere Scooter 5.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
934 Harestua - Pipera - Buvann Rom Preparert tidligere Scooter 9.0
735 Holtersaga - Ramstad Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] Rom Preparert tidligere Klassisk 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Klassisk 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 3.5
389 Koperud - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Scooter 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Scooter 2.2
933 Lauvtangen - Buvann Rom Preparert tidligere Scooter 1.5
653 Lysløypa i Tæruddalen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.7
1088 Lysløype Preståsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.3
1083 Maura vest Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
1354 Ramstad - Åsgreina Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) Rom Preparert tidligere Scooter 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Scooter 2.8
1070 Sjuputtane - Marifjell Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Scooter 3.5
1057 Steindalen - Lauvtangen Rom Preparert tidligere Scooter 1.9
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen Rom Preparert tidligere Klassisk 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen Rom Preparert tidligere Klassisk 2.4
1208 Åsgreina - Feviksvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
1311 Østre Rud - Eikeberg Rom Preparert tidligere Klassisk 3.2
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter 4.6
176 Bjørndal Idrettspark Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Sør Preparert tidligere Scooter 8.2
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan Sør Preparert tidligere Klassisk 2.1
802 Granerud - Bjerkebekk Sør Preparert tidligere Scooter 3.2
801 Granerud - Vientjern Sør Preparert tidligere Scooter 1.3
800 Kråkstad - Granerud Sør Preparert tidligere Scooter 3.3
944 Kråkstad - Skotbu Sør Preparert tidligere Scooter 6.1
428 Lysløypa i Bollerudåsen Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal Sør Preparert tidligere Klassisk X 2.7
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås Sør Preparert tidligere Scooter X 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter X 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen Sør Preparert tidligere Scooter X 1.1
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil 13.8
602 Rundløypa på Svartskog Sør Preparert tidligere Klassisk 9.1
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Sør Preparert tidligere Klassisk 1.3
215 Ski - Bjerkebekk Sør Preparert tidligere Scooter 7.0
806 Skotbu - Vientjern Sør Preparert tidligere Scooter 3.8
943 Skotburunden Sør Preparert tidligere Scooter 4.8
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] Sør Preparert tidligere Klassisk 5.5
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] Sør Preparert tidligere Scooter 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] Sør Preparert tidligere Scooter 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter 4.7
414 Asdøltjern - Oppsalsetra Ves Preparert tidligere Klassisk 3.6
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk 3.3
596 Grønland - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk 2.2
648 Hvalstad - Billingstad Ves Preparert tidligere Klassisk 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ves Preparert tidligere Scooter 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) Ves Preparert tidligere Scooter 2.5
46 Jansløkka - Semsvannet Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk 1.0
42 Lysløypa på Solvang Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.3
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N Ves Preparert tidligere Scooter 4.0
330 Rudsmyr - Damvann Ves Preparert tidligere Fristil 1.1
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 1.3
35 Skileikanlegg på Jardarkollen Ves Preparert tidligere Fristil 0.2
47 Skileikanlegg på Skui Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.0
33 Skoglund - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet Ves Preparert tidligere Klassisk 5.1
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk 7.0
280 Solvang - Bergsmarka Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
36 Store Sandungen (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 2.5
1184 Svenskerud - Kraft Ves Preparert tidligere Klassisk 1.7
413 Vakås - Jansløkka Ves Preparert tidligere Klassisk 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk 7.3
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen Øst Preparert tidligere Klassisk 5.6
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan Øst Preparert tidligere Klassisk 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten Øst Preparert tidligere Klassisk 9.6
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern Øst Preparert tidligere Klassisk 2.5
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.6
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen Øst Preparert tidligere Scooter 1.6
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset Øst Preparert tidligere Scooter 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann Øst Preparert tidligere Klassisk 2.4
459 Golfbanen på Krokhol Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Øst Preparert tidligere Klassisk 2.4
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda Øst Preparert tidligere Klassisk 4.8
645 Klokkertorvet - Finland Øst Preparert tidligere Scooter 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen Øst Preparert tidligere Scooter 2.0
1395 Knurra - Geitsjøen Øst Preparert tidligere Scooter 0.8
257 Knurra - Røyrivann S Øst Preparert tidligere Klassisk 1.5
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen Øst Preparert tidligere Klassisk 7.2
281 Losby - Djupdalskrysset Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra Øst Preparert tidligere Scooter 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Scooter 6.7
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Øst Preparert tidligere Klassisk X 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Øst Preparert tidligere Klassisk X 3.2
690 Lysløypa i Dalsåsen Øst Preparert tidligere Klassisk X 1.0
251 Lysløypa i Marikollen Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
807 Lysløypa Kurland Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.1
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Øst Preparert tidligere Klassisk X 2.9
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud Øst Preparert tidligere Klassisk X 0.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.6
167 Mariholtet - Haukåsen Øst Preparert tidligere Klassisk 2.3
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Klassisk 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.0
1393 Morterudkoia - Kalddalen Øst Preparert tidligere Scooter 0.5
1051 Morterudveien Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
261 Myrdammen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 4.6
1397 Mønevann - Djupdalskrysset Øst Preparert tidligere Scooter 1.1
811 Nordby skole - Myrdammen Øst Preparert tidligere Klassisk 1.1
688 Petersbråtan - Gullsmeden Øst Preparert tidligere Klassisk 1.6
813 Rundløypa på Hektnersletta Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård Øst Preparert tidligere Klassisk 1.3
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann Øst Preparert tidligere Scooter 2.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Scooter 0.3
693 Skullerudstua - Østensjøvannet Øst Preparert tidligere Klassisk 2.5
282 Smestad - Ramstadsjøen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 3.6
1254 Smestad Vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Øst Preparert tidligere Scooter 3.4
630 Streifinn - Myrdammen Øst Preparert tidligere Scooter 7.1
1052 Sørlihavna - Vallerud Øst Preparert tidligere Scooter 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole Øst Preparert tidligere Klassisk 0.7
1345 Augedal gård - Markafeltet Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
1288 Betel - Moger Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
483 Blokhus - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
502 Brandbu - Blokhus Had Preparert tidligere Klassisk 8.5
1274 Bustevollen - Steinholen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1296 Børmarkenrunden Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
1117 Dæhlen - Egge Had Preparert tidligere Scooter 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge Had Preparert tidligere Klassisk 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk Had Preparert tidligere Klassisk 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa Had Preparert tidligere Klassisk 2.4
551 Fellessætra - Korssætersvingen Had Preparert tidligere Klassisk 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1335 Finnlaus - Åslund Had Preparert tidligere Klassisk 1.3
1295 Grimsrud - Granlund Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
1290 Grymyr - Betel Had Preparert tidligere Scooter 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.6
1349 Jorstad - Melbostad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1297 Lunnerrunden vest Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1329 Lunnerrunden øst Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 5.5
1330 Løken - Grimsrud Had Preparert tidligere Klassisk 3.9
1346 Markafeltet - Julibakka Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
640 Nordre Oppdalen - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Had Preparert tidligere Klassisk 4.8
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 0.8
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 14.0
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
1350 Skytterhuset Tingelstad - Melbostad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.1
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
1366 Skøyen - Skytebanen Had Preparert tidligere Klassisk 0.9
1333 Skøyenrunden Had Preparert tidligere Klassisk 2.0
1257 Steinholen - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 2.3
1106 Steinsjørunden Had Preparert tidligere Klassisk 2.9
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet Had Preparert tidligere Klassisk 4.6
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.3
481 Ullvildsdalen - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk 1.5
537 Bjønnhaugen - Hornås Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
621 Brattbergsetra - Båbergsetra - Øverbygda Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.4
545 Bukkhalsen - Gildrehaugen - Vesterås Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
626 Dempesætra - Kalverudsetra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.5
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.0
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 0.8
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.8
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] Gjø Preparert tidligere Scooter 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli Gjø Preparert tidligere Scooter 8.5
517 Eidstugua - Stormyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.0
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.1
1343 Eina - Prestmarka Gjø Preparert tidligere Scooter 4.9
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.7
656 Flutua - Svearoa Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.8
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.4
573 Flyplassen - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.8
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.2
1336 Glåmhaugen - Kvitingen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
538 Hornås - Stangstua Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
534 Håkenstad - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.3
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Gjø Preparert tidligere Scooter 2.0
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.6
619 Kårstadsetra - Dempesætra - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.9
615 Lindheim - Flåmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.1
616 Lindheim - Tranalia Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.8
628 Linnerud - Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.5
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen Gjø Preparert tidligere Klassisk X 5.8
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang Gjø Preparert tidligere Klassisk X 9.8
525 Lysløypa Skistua - Grande Gjø Preparert tidligere Klassisk X 3.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua Gjø Preparert tidligere Klassisk X 3.0
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole Gjø Preparert tidligere Klassisk X 2.8
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 8.0
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
579 Lysløype Skjeskroken Gjø Preparert tidligere Klassisk X 2.3
521 Løypene på Glæstadhøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.5
610 Midtholen - Lundsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.3
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.2
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 0.9
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1404 Osbakken - Edelgranvegen Gjø Preparert tidligere Scooter 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen Gjø Preparert tidligere Scooter 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset Gjø Preparert tidligere Scooter 4.1
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.3
629 Puttmyra - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
563 Reinsvoll - Tåsås Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.3
1154 Ringelia - Totjernet [Liåsløypa] Gjø Preparert tidligere Klassisk 12.0
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
518 Rørmyra - Solvoll Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.0
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.3
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.8
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.5
539 Skistua - Lundstein Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
605 Skogheim - Onsrudvatn Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.6
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.6
544 Stangstua - Bukkhalsen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.0
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.7
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
620 Torpavegen - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
549 Torvmyra - Veset Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.8
617 Tranalia - Snertingdal skole Gjø Preparert tidligere Klassisk 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
576 Vassendlandet - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 9.6
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 1.8
568 Vesterås - Torvmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.6
582 Vind skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.5
1408 Ytteråsveien - Kårstadsetra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
618 Ytteråsveien - Midtholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.9
1409 Øverbygda - Kårstadsetra Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.1
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 2.6
778 Benkemyra - Spyttmyra Eid Preparert tidligere Scooter 2.3
766 Benkemyra - Tretjernsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Scooter 4.2
1014 Den gule grinda - Kårstad Eid Preparert tidligere Scooter 2.3
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Scooter 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord Eid Preparert tidligere Scooter 3.2
776 Dønnumskia og Garmorunden Eid Preparert tidligere Scooter 5.8
1187 Februa - Starrtjennet Eid Preparert tidligere Klassisk 4.0
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens Eid Preparert tidligere Scooter 4.1
1426 Finstad - Linderud Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord Eid Preparert tidligere Scooter 2.5
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens Eid Preparert tidligere Scooter 1.3
263 Gruemyra Eid Preparert tidligere Scooter 1.6
270 Gruemyra - Haugen Eid Preparert tidligere Scooter 1.0
774 Hasler - Moen - Svangerudenga Eid Preparert tidligere Scooter 4.2
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga Eid Preparert tidligere Scooter 5.8
1191 Haugen - Staurdalsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 0.7
272 Haugen - Steinbrua Eid Preparert tidligere Scooter 1.5
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 4.3
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn Eid Preparert tidligere Klassisk 4.2
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien Eid Preparert tidligere Scooter 3.0
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Klassisk 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Klassisk 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget Eid Preparert tidligere Klassisk 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Klassisk 2.2
1000 Lysløypa i Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
1003 Nes skianlegg - Vika Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud Eid Preparert tidligere Scooter 2.0
764 Sessvollmoen - Pens Eid Preparert tidligere Scooter 2.5
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk 3.7
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk 1.7
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua Eid Preparert tidligere Klassisk 3.2
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua Eid Preparert tidligere Scooter 0.8
1190 Steinbrua - Setertjenn Eid Preparert tidligere Klassisk 2.2
775 Svangerudenga - Linderud - Løken Eid Preparert tidligere Scooter 2.9
768 Tretjernsmyra - Neverberget Eid Preparert tidligere Scooter 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget Eid Preparert tidligere Scooter 4.1
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Klassisk 4.0
892 Aklangen - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.5
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.7
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
877 Lysløypa på Filtvet Hur Preparert tidligere Klassisk X 3.4
900 Lysløypa på Sætre Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.8
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
882 Nøklemyr - Røedseterpytten Hur Preparert tidligere Scooter 1.8
901 Rundløypa ved Sætre skole Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1359 Rundløype ved Grønsand Hur Preparert tidligere Scooter 1.4
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken Hur Preparert tidligere Scooter 0.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen Hur Preparert tidligere Scooter 3.5
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen Nes Preparert tidligere Klassisk 2.7
912 Berger idrettspark - To gård Nes Preparert tidligere Klassisk 3.2
910 Bjønnesteinen - Johnsrud Nes Preparert tidligere Klassisk 1.7
926 Fjell [Fjellkrysset] - Dalåsen Nes Preparert tidligere Klassisk 2.0
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Johnsrud Nes Preparert tidligere Klassisk 3.1
931 Gulstad - Fundingrud Nes Preparert tidligere Klassisk 1.3
917 Hasle - Bjønnesteinen Nes Preparert tidligere Klassisk 4.5
920 Hasle - Gulstad Nes Preparert tidligere Klassisk 1.2
911 Johnsrud - Langemyr - To gård Nes Preparert tidligere Klassisk 1.2
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta Nes Preparert tidligere Klassisk X 2.0
930 Lysløypa Dalåsen - Granerud Nes Preparert tidligere Klassisk X 0.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Dalåsen Nes Preparert tidligere Klassisk X 1.4
915 Lysløypa på Berger Nes Preparert tidligere Klassisk X 7.0
1104 Myklerud - Måren Nes Preparert tidligere Klassisk 3.0
916 Skoklefald - Berger idrettspark Nes Preparert tidligere Klassisk 1.2
921 Tjernsbråtan - Fundingrud Nes Preparert tidligere Klassisk 2.7
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta Hur Preparert tidligere Scooter 3.0
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen Hur Preparert tidligere Scooter 4.6
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.3
790 Dalen - Dalkollen Hur Preparert tidligere Scooter 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet Hur Preparert tidligere Scooter 1.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
967 Haraldvangen - Hermods plass Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
966 Haraldvangen - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
970 Hermods plass - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk 2.7
796 Holshytta - Jahrenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.1
976 Holtjennet - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
965 Kinna - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1122 Mortenskollen - Steintjennet Hur Preparert tidligere Scooter 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen Hur Preparert tidligere Scooter 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet Hur Preparert tidligere Scooter 2.7
969 Siridalsvegen - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
795 Skomakertjennet - Holshytta Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Holshytta Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet Hur Preparert tidligere Scooter 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1173 KK-plassen - Fargo [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 13.0
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.1
1177 Lysløypa KK-plassen - Lund Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.1
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen Tot Preparert tidligere Klassisk X 4.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1163 Oksbakken - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk 7.2
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra Tot Preparert tidligere Klassisk 9.2
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.8
1174 Store Svartungen - Tømmertorget Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås Tot Preparert tidligere Klassisk 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 9.8