Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Hurummarka
892 Aklangen - Stikkvannshytta 12.03.2018 1.5
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 09.03.2018 2.6
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 03.03.2018 3.2
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 12.03.2018 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 12.03.2018 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 12.03.2018 2.5
908 Folkestad skole - Storengene - Myrene 20.02.2014 4.4
899 Grytnes skole - Slingrebekk 21.01.2018 0.5
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 14.03.2018 3.1
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 25.02.2016 3.7
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 02.03.2018 6.7
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen 12.03.2018 0.9
906 Lysløypa i Holmsbu 10.02.2013 1.0
877 Lysløypa på Filtvet 12.03.2018 3.4
904 Lysløypa på Klokkarstua 06.03.2018 3.2
900 Lysløypa på Sætre 26.02.2018 2.8
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta 12.03.2018 5.1
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 09.03.2018 3.6
882 Nøklemyr - Røedseterpytten 09.03.2018 1.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 02.03.2018 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 03.03.2018 0.5
901 Rundløypa ved Sætre skole 21.02.2018 1.5
907 Rundløype Kolåsen - Skjøttelvik 10.02.2013 8.2
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
1359 Rundløype ved Grønsand 09.03.2018 1.4
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 12.03.2018 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 09.03.2018 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 12.03.2018 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 14.03.2018 3.0
887 Sions dal - Sundbydalen 12.03.2018 0.4
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Stikkvannshytta 12.03.2018 5.0
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 22.01.2016 2.7
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 09.03.2018 3.5
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 14.03.2018 1.7
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Kommunehytta 25.02.2016 2.9
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 09.03.2018 2.8
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 14.03.2018 1.1
875 Tofte - Røskestadvannet 00.00. 0 3.5
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 08.03.2018 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 09.03.2018 2.4
Kjekstadmarka
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 16.03.2018 1.0
477 Borgen skole - Borgenåsen 16.03.2018 2.0
12 Dikemark - Fuglemyr 16.03.2018 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 19.03.2018 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad 13.03.2018 4.4
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 19.03.2018 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 19.03.2018 4.9
473 Eidsletta - Yggeset 19.03.2018 1.5
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 19.03.2018 9.0
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 16.03.2018 1.7
10 Gjellebekk - Heggsjø 15.03.2018 1.8
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 15.03.2018 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 15.03.2018 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr 16.03.2018 2.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 16.03.2018 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 15.03.2018 2.7
327 Heia - Kjenner - Heggsjø 15.03.2018 3.4
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 19.03.2018 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 16.03.2018 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 19.03.2018 3.4
295 Lysløypa i Bødalen 17.02.2018 3.0
25 Lysløypa i Vardåsen 16.03.2018 4.6
315 Lysløypa i Vollen 16.03.2018 2.0
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
447 Lysløypa på Dikemark 16.03.2018 0.8
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 16.03.2018 5.0
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 17.02.2018 2.5
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 16.03.2018 4.0
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 15.03.2018 3.9
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
474 Rundløyper på Eidsletta 12.02.2018 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 19.03.2018 1.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 19.03.2018 4.5
1195 Sørummyra - ROS-hytta 16.03.2018 2.0
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 17.02.2018 9.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 19.03.2018 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 16.03.2018 2.5
26 Yggeset - Sydskogen 16.03.2018 4.8
475 Yggeset - Vollen 16.03.2018 1.9
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 16.03.2018 2.0
Vestmarka
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 15.03.2018 3.6
472 Bergsmarka - Solli 15.03.2018 1.7
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 13.03.2018 3.3
463 Damvann - Mikkelsbonn 18.03.2018 2.0
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 19.03.2018 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 18.03.2018 4.2
596 Grønland - Mikkelsbonn 15.03.2018 2.2
319 Heia - Bergsmarka 15.03.2018 2.5
648 Hvalstad - Billingstad 15.03.2018 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 12.03.2018 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 15.03.2018 2.5
46 Jansløkka - Semsvannet 16.03.2018 1.6
320 Kraft - Oppsalsetra 15.03.2018 2.8
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 15.03.2018 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 19.03.2018 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 19.03.2018 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 19.03.2018 1.7
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
209 Lysløypa på Solli 19.03.2018 7.5
42 Lysløypa på Solvang 16.03.2018 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 19.03.2018 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 19.03.2018 5.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 16.03.2018 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 19.03.2018 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 15.03.2018 2.2
330 Rudsmyr - Damvann 19.03.2018 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 19.03.2018 2.3
410 Sandungen N - Øyevann 18.03.2018 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 19.03.2018 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 19.03.2018 1.7
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) 16.03.2018 2.4
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 15.03.2018 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 15.03.2018 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 23.01.2016 1.5
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) 16.03.2018 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 18.03.2018 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 14.03.2018 1.9
35 Skileikanlegg på Jardarkollen 19.03.2018 0.2
47 Skileikanlegg på Skui 19.03.2018 1.0
33 Skoglund - Mikkelsbonn 15.03.2018 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 15.03.2018 5.7
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet 25.01.2018 5.1
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 15.03.2018 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 19.03.2018 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 19.03.2018 2.8
28 Solli - Myggheim 19.03.2018 2.1
411 Solli - Vestlia 19.03.2018 1.2
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 16.03.2018 7.0
280 Solvang - Bergsmarka 16.03.2018 5.2
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 16.03.2018 4.3
36 Store Sandungen (over vannet) 15.03.2018 2.5
1184 Svenskerud - Kraft 15.03.2018 1.7
304 Tanum - Kattås 15.03.2018 2.3
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 15.03.2018 4.0
41 Tveiter - Furuholmen 18.03.2018 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 18.03.2018 2.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 19.03.2018 3.3
39 Tveitersetra - Sandungen N 19.03.2018 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 15.03.2018 3.2
413 Vakås - Jansløkka 15.03.2018 1.5
38 Vestmarksetra - Furuholmen 19.03.2018 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 19.03.2018 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 19.03.2018 4.0
1246 Øyevann - Damvann 18.03.2018 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 16.03.2018 7.3
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 19.03.2018 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 19.03.2018 1.5
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 28.02.2018 2.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 12.03.2018 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 15.03.2018 0.9
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 16.03.2018 0.5
57 Blekketjern - Haslumseter 18.03.2018 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 18.03.2018 2.6
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.03.2018 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2018 1.9
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 18.03.2018 0.8
440 Burud - Vensåsseter 13.03.2018 4.1
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 18.03.2018 1.4
599 Fleskum - Dælivann - Stein 07.03.2018 3.2
438 Fløyta - Vensåsseter 14.03.2018 2.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 19.03.2018 2.7
232 Galemyr - Skrubbdal 13.03.2018 3.3
213 Galemyr - Stormyra 13.03.2018 1.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 13.03.2018 5.8
1460 Grini - Fossum 00.00. 0 1.7
446 Haga - Lund - Nygård 16.03.2018 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 16.03.2018 3.3
332 Helsetjordet - nærområdsløype 16.03.2018 1.1
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 18.03.2018 1.1
53 Hestemyra - Haslumseter 18.03.2018 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 18.03.2018 2.1
1233 Hundeløype Årnes 16.03.2018 1.4
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 16.03.2018 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 12.03.2018 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 18.03.2018 1.7
600 Kolsås skisenter - Stein gård 16.03.2018 1.0
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 09.03.2018 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 08.03.2018 2.1
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 16.03.2018 3.8
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 16.03.2018 1.8
49 Lysløypa på Fossum 19.03.2018 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 16.03.2018 1.5
311 Nygård - Brunkollen 12.03.2018 2.0
60 Nygård - Skriverberget 13.03.2018 1.3
756 Sauejordet 09.03.2018 2.0
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 09.03.2018 2.4
329 Skiløyper på Haga golfbane 06.03.2018 3.0
627 Skriverberget - Burud 13.03.2018 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta 17.03.2018 2.6
62 Skytterkollen - Nygård 16.03.2018 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 16.02.2018 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 16.03.2018 0.8
55 Stein - Skriverberget 13.03.2018 3.3
64 Stormyra - Abborvannsbekken 16.03.2018 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 16.03.2018 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 16.03.2018 0.9
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 13.03.2018 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 13.03.2018 2.6
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 18.03.2018 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 19.03.2018 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern 18.03.2018 2.4
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) 14.03.2018 3.6
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 19.03.2018 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 19.03.2018 1.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 13.03.2018 2.8
117 Årnes - Tangenåsen S 16.03.2018 1.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 09.03.2018 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 15.03.2018 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra 18.03.2018 1.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 16.03.2018 1.6
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 18.03.2018 1.0
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 16.03.2018 2.1
Krokskogen
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 16.03.2018 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 18.03.2018 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 16.03.2018 2.6
357 By - Greinehytta 18.03.2018 4.9
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 16.03.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 14.03.2018 8.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 17.03.2018 5.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 16.03.2018 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 18.03.2018 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 16.03.2018 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 16.03.2018 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 16.03.2018 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 16.03.2018 2.3
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 14.03.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 17.03.2018 1.9
405 Frøshaug - Djupdalen 16.03.2018 2.0
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 16.03.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 16.03.2018 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 18.03.2018 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 18.03.2018 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 16.03.2018 2.9
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 16.03.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 15.03.2018 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 16.03.2018 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 17.03.2018 54.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 16.03.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 09.03.2018 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 15.03.2018 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 13.03.2018 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 16.03.2018 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 16.03.2018 2.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 16.03.2018 3.2
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 16.03.2018 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 15.03.2018 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 16.03.2018 4.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 16.03.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 15.03.2018 1.8
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 16.03.2018 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 16.03.2018 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 16.03.2018 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 16.03.2018 3.7
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 16.03.2018 10.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 18.03.2018 1.0
1119 Langlia - Kveldrostjern 16.03.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 16.03.2018 6.9
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 18.03.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 18.03.2018 3.2
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 17.03.2018 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 16.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 16.03.2018 8.3
89 Lysløypa på Kleivstua 16.03.2018 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 18.03.2018 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 16.03.2018 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 18.03.2018 7.5
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan 17.03.2018 6.8
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 16.03.2018 4.8
1151 Moliksåsen - Kringla 16.03.2018 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 05.03.2018 3.5
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 16.03.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 18.03.2018 8.2
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 16.03.2018 7.4
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 16.03.2018 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 16.03.2018 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 16.03.2018 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 16.03.2018 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 17.03.2018 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 30.12.2017 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 18.03.2018 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 16.03.2018 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 13.03.2018 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 18.03.2018 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 18.03.2018 10.5
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 16.03.2018 7.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 16.03.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 18.03.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 17.03.2018 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 16.03.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 12.03.2018 4.9
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.0
458 Skileik på Ringkollen 16.03.2018 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 18.03.2018 2.7
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 16.03.2018 8.0
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 16.03.2018 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 16.03.2018 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 16.03.2018 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 18.03.2018 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 18.03.2018 6.2
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 15.03.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 15.03.2018 2.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 15.03.2018 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 12.03.2018 5.2
71 Storebekkhytta - Dammyra 15.03.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 16.03.2018 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 18.03.2018 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 16.03.2018 3.2
1143 Svarten N - Langlia 16.03.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 14.03.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 16.03.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 14.03.2018 4.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 18.03.2018 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 18.03.2018 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 10.03.2018 1.7
988 Tobonn - By 18.03.2018 1.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 16.03.2018 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 16.03.2018 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 16.03.2018 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 16.03.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 16.03.2018 5.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 18.03.2018 5.7
Nordmarka nord
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 15.03.2018 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 16.03.2018 1.7
103 Bislingen rundløype 13.03.2018 3.0
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 14.03.2018 1.3
1262 Brattvoll - Volla 13.03.2018 1.4
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 16.03.2018 4.0
1148 Elnes - Mattismyr 16.03.2018 1.7
100 Finnstad - Sandvikshytta 15.03.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 15.03.2018 2.6
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 16.03.2018 3.1
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 16.03.2018 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 16.03.2018 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 15.03.2018 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 12.03.2018 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 15.03.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 15.03.2018 2.4
221 Gjerdingen rundt 15.03.2018 10.9
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 17.03.2018 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 16.03.2018 4.8
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 15.03.2018 1.8
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 15.03.2018 4.6
301 Harestua - Svartbekken 17.03.2018 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 16.03.2018 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 16.03.2018 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 14.03.2018 2.6
498 Jevnaker øst - Kinge 08.03.2016 7.6
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 16.03.2018 1.8
1361 Kalvsjø - Olum 13.03.2018 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 13.03.2018 4.5
1453 Kalvsjøhagen 13.03.2018 1.1
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 18.03.2018 11.7
1371 Kinge - Olum 17.01.2018 2.1
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 16.03.2018 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 09.03.2018 3.1
1459 Lunner - Lunner barneskole 13.03.2018 1.6
1458 Lunner - Ringen 13.03.2018 1.0
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 16.03.2018 3.0
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 16.03.2018 4.0
406 Mattismyr - Delebekken 16.03.2018 5.4
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 16.03.2018 2.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 19.03.2018 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 19.03.2018 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 16.03.2018 2.2
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 18.03.2018 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 19.03.2018 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 18.03.2018 5.2
1370 Myrskogen - Olum 06.03.2018 2.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 16.03.2018 4.5
1372 Olum - Stormyra 06.03.2018 3.4
1369 Ringen - Kalvsjø 13.03.2018 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 13.03.2018 1.7
992 Roa - Kalvsjø 28.01.2018 3.4
1360 Roa - Ringen 28.01.2018 3.1
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 16.03.2018 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 16.03.2018 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 16.03.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 15.03.2018 1.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 13.03.2018 2.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 16.03.2018 2.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 14.03.2018 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 18.03.2018 2.5
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 15.03.2018 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 15.03.2018 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 15.03.2018 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 16.03.2018 2.4
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 13.03.2018 3.0
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 16.03.2018 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 17.03.2018 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 16.03.2018 2.9
106 Stryken - Stålmyra 17.03.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 16.03.2018 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 16.03.2018 6.6
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 15.03.2018 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 15.03.2018 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 15.03.2018 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 15.03.2018 2.2
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 16.03.2018 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 16.03.2018 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 19.03.2018 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 16.02.2018 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 13.03.2018 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 16.03.2018 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 16.03.2018 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 16.03.2018 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 13.03.2018 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 18.03.2018 3.5
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 16.03.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 16.03.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 16.03.2018 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 15.03.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 16.03.2018 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 16.03.2018 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 18.03.2018 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 16.03.2018 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa 14.03.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 14.03.2018 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 10.03.2018 1.2
236 Ølja rundt 18.03.2018 7.0
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 13.03.2018 4.1
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 18.03.2018 2.2
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 19.03.2018 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 19.03.2018 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 19.03.2018 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 14.03.2018 1.4
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 19.02.2018 6.0
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 13.03.2018 1.3
131 Delebekken - Kikutstua 19.03.2018 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 15.03.2018 7.0
363 Elveli - Finnerud 19.03.2018 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 19.03.2018 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 19.03.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 15.03.2018 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 16.03.2018 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 19.03.2018 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 14.03.2018 3.1
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 16.03.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 16.03.2018 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 10.03.2018 3.5
1235 Frognerparken 19.03.2018 1.8
2 Frognerseteren - Heggehullet 19.03.2018 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 02.03.2018 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 16.03.2018 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 16.03.2018 7.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 19.03.2018 1.0
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
1435 Gaustad - Tuggerud 17.03.2018 1.3
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 14.03.2018 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
127 Hammeren - Skar 16.03.2018 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 19.03.2018 2.8
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 15.03.2018 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 12.03.2018 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 14.03.2018 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 19.03.2018 1.8
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 16.03.2018 4.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 17.03.2018 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 16.03.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 15.03.2018 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 17.03.2018 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 16.03.2018 25.0
698 Huseby - Bogstad 19.03.2018 3.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 19.02.2018 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 12.03.2018 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 16.03.2018 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 19.03.2018 7.8
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 17.03.2018 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 16.03.2018 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 19.03.2018 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 17.03.2018 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 19.03.2018 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 19.03.2018 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 19.03.2018 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 17.03.2018 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 16.03.2018 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 17.03.2018 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 19.03.2018 1.7
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 19.03.2018 2.5
706 Lysløypa på Korsvoll 17.03.2018 2.2
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 19.03.2018 5.3
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 19.03.2018 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 16.03.2018 2.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 18.03.2018 5.1
1454 Musejordet 16.03.2018 0.9
1234 Rundløype Holmendammen 16.03.2018 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 14.03.2018 1.5
1229 Rundmyr - Langmyr 19.03.2018 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 19.03.2018 8.1
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 16.03.2018 1.0
709 Skar - Øyungen (vestlig) 16.03.2018 2.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 16.03.2018 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 19.03.2018 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 19.03.2018 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 19.03.2018 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 18.03.2018 2.8
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 14.03.2018 1.8
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 19.03.2018 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 19.03.2018 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 18.03.2018 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 16.03.2018 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 18.03.2018 5.5
711 Sognsvann snøpark 19.03.2018 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 19.03.2018 3.7
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 13.03.2018 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 19.03.2018 1.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 04.03.2018 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 13.03.2018 2.0
1456 Søndre Hansebakkjordet 14.03.2018 1.0
130 Sørlitangen - Movatn 19.03.2018 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 19.03.2018 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 16.03.2018 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 15.03.2018 5.1
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 16.03.2018 2.0
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 19.03.2018 1.8
583 Tuggerud - Sognsvann 16.03.2018 1.2
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 19.03.2018 3.0
799 Ullevålseter - Aurtjern 19.03.2018 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 19.03.2018 4.0
368 Varingskollen - Holmetjern 04.03.2018 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 17.03.2018 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 13.03.2018 0.6
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 16.03.2018 1.5
1111 Vågedammen - Sørskogen 14.03.2018 4.3
703 Wyllerløypa - Bjordammen 12.03.2018 1.5
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 15.03.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 15.03.2018 0.7
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.03.2018 2.0
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 16.03.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 14.03.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 16.03.2018 9.5
Lillomarka og Gjelleråsen
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 16.03.2018 1.4
178 Damputtbekken - Sandermosen 28.02.2018 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 16.03.2018 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 15.03.2018 1.4
678 Hammeren - Sander 16.03.2018 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 15.03.2018 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen 16.03.2018 2.4
777 Kjelsås - Sander 16.03.2018 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 13.03.2018 1.0
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) 19.03.2018 0.6
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 16.03.2018 1.5
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 18.03.2018 2.0
231 Linderudkollen - Solemskogen 19.03.2018 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 13.03.2018 1.4
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen 17.03.2018 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen 17.03.2018 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 18.03.2018 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 18.03.2018 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 18.03.2018 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 16.03.2018 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 18.03.2018 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 18.03.2018 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 19.03.2018 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 16.03.2018 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 15.03.2018 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 16.03.2018 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 15.03.2018 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen 18.03.2018 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 18.03.2018 2.6
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 17.03.2018 4.5
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 18.03.2018 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 18.03.2018 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 18.03.2018 2.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 16.03.2018 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 15.03.2018 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 15.03.2018 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 19.03.2018 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 19.03.2018 2.5
663 Myrvang - Damputtbekken 15.03.2018 2.1
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 18.03.2018 1.5
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 15.03.2018 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 18.03.2018 3.1
676 Sander - Dausjøen 15.03.2018 1.5
677 Sander - Monsetangen 15.03.2018 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 02.03.2018 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 19.03.2018 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 15.03.2018 0.6
139 Solemskogen - Revlia 18.03.2018 2.3
144 Sørskogen - Sinober (vest) 19.03.2018 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 19.03.2018 1.7
1237 Torshovdalen 13.03.2018 1.7
1238 Tøyenparken 19.03.2018 1.5
1239 Valle Hovin 16.03.2018 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober 18.03.2018 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 15.03.2018 1.6
667 Årvoll - Breisjøen 18.03.2018 4.0
Romeriksåsene - Nannestad
1422 Aas golfbane 19.01.2018 0.0
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N 20.02.2018 7.5
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 08.03.2018 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 14.03.2018 1.9
1310 Bekkeberga - Eikeberg 18.03.2018 1.8
652 Bekkestua - Storøyungen N 13.03.2018 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen 17.03.2018 2.0
1428 Bergdalsvegen 17.03.2018 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 18.03.2018 6.2
155 Bjertnessjøen rundt 18.03.2018 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 15.03.2018 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
729 Breidmåsan - Busterudvangen 17.03.2018 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 18.03.2018 1.5
9 Brovoll - Flåtatjern 15.03.2018 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 15.03.2018 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 18.03.2018 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 24.01.2018 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 24.01.2018 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 21.02.2018 4.0
727 Busterudvangen - Fossumvangen 17.03.2018 1.6
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane 17.03.2018 2.0
1430 Djupdalen - Grani 16.03.2018 1.2
1307 Eikeberg - Finstadsletta 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 18.03.2018 1.6
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 16.03.2018 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 16.03.2018 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 09.03.2018 0.9
1306 Finstadsletta nord - Rustad 21.01.2018 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 18.03.2018 2.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 04.03.2018 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 09.03.2018 2.4
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 16.03.2018 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 13.03.2018 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen 13.03.2018 3.3
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
1434 Grani - Finstadsletta 21.01.2018 0.7
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 15.03.2018 4.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 17.03.2018 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 02.03.2018 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 17.03.2018 3.2
649 Gruvelia - Engelstadvangen 12.03.2018 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 13.03.2018 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 16.03.2018 2.1
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 14.03.2018 5.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 13.03.2018 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 13.03.2018 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 12.03.2018 5.0
720 Harasletta - Breidmåsan 09.03.2018 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 16.03.2018 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 17.03.2018 1.2
934 Harestua - Pipera - Buvann 14.03.2018 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 19.03.2018 3.0
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
735 Holtersaga - Ramstad 16.03.2018 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 17.03.2018 2.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 16.03.2018 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 18.03.2018 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 13.03.2018 3.5
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 17.03.2018 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 12.03.2018 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 09.03.2018 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 16.03.2018 4.0
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 16.03.2018 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 09.03.2018 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 19.03.2018 3.5
389 Koperud - Håkenstadsætra 16.03.2018 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 15.03.2018 5.7
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 09.03.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 17.03.2018 2.2
933 Lauvtangen - Buvann 14.03.2018 1.5
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
653 Lysløypa i Tæruddalen 13.03.2018 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 17.03.2018 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 13.03.2018 5.0
350 Lysløypa på Harestua 19.03.2018 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 17.03.2018 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 12.03.2018 3.9
1088 Lysløype Preståsen 13.03.2018 3.3
1083 Maura vest 15.03.2018 8.1
1085 Morepprunden 17.03.2018 9.1
1086 Nannestadrunden 13.03.2018 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 17.03.2018 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 13.03.2018 3.0
1089 Preståsrunden 13.03.2018 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 17.03.2018 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 18.03.2018 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 17.03.2018 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 21.01.2018 3.2
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 19.03.2018 2.0
1303 Rundløyper Ask 12.03.2018 7.5
1427 Rustad - Rustadmåsan 16.03.2018 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 13.03.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 17.03.2018 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 14.03.2018 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 12.03.2018 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 12.03.2018 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 18.03.2018 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 18.03.2018 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 18.03.2018 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 18.03.2018 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
1070 Sjuputtane - Marifjell 17.03.2018 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 15.03.2018 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 17.03.2018 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 12.03.2018 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 17.03.2018 1.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 13.03.2018 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 13.03.2018 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 18.03.2018 3.5
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 13.03.2018 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 13.03.2018 1.9
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 18.03.2018 4.8
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 18.03.2018 2.4
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 13.03.2018 0.5
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 16.03.2018 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 19.03.2018 2.4
1420 Åsen stadion - skianlegg 15.03.2018 6.0
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 0.0
1208 Åsgreina - Feviksvangen 17.03.2018 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 17.03.2018 4.1
1311 Østre Rud - Eikeberg 15.03.2018 3.2
Østmarka
182 Bysetermosan - Vangen 17.03.2018 3.1
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 15.03.2018 5.6
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 18.03.2018 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 18.03.2018 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 16.03.2018 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 16.03.2018 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 13.03.2018 8.7
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 09.01.2018 2.5
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 13.03.2018 1.7
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 14.03.2018 7.6
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 16.03.2018 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 13.03.2018 6.7
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 19.03.2018 3.4
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 14.03.2018 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 16.03.2018 2.4
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 16.03.2018 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 18.03.2018 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 18.03.2018 1.0
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 14.03.2018 4.8
645 Klokkertorvet - Finland 14.03.2018 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 14.03.2018 2.0
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 18.03.2018 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 18.03.2018 1.8
1395 Knurra - Geitsjøen 16.03.2018 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 13.03.2018 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 12.03.2018 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 13.03.2018 6.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 19.03.2018 1.5
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 14.03.2018 7.2
281 Losby - Djupdalskrysset 18.03.2018 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra 16.03.2018 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 10.03.2018 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 19.03.2018 4.1
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 16.03.2018 5.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 19.03.2018 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 18.03.2018 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 16.03.2018 1.0
251 Lysløypa i Marikollen 16.03.2018 3.4
807 Lysløypa Kurland 15.03.2018 2.1
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 19.03.2018 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 18.03.2018 3.5
1241 Lysløypa på Brannfjell 15.03.2018 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 19.03.2018 3.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 15.03.2018 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 18.03.2018 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 19.03.2018 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 19.03.2018 1.8
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 18.03.2018 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 16.03.2018 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 19.03.2018 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 14.03.2018 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 19.03.2018 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 18.03.2018 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 18.03.2018 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 16.03.2018 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 19.03.2018 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 17.03.2018 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 19.03.2018 6.9
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 13.03.2018 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 15.03.2018 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 16.03.2018 3.0
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
1393 Morterudkoia - Kalddalen 16.03.2018 0.5
1051 Morterudveien 18.03.2018 0.8
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 02.03.2018 2.7
261 Myrdammen - Setertjernstua 07.03.2018 4.6
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 16.03.2018 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 12.03.2018 1.5
811 Nordby skole - Myrdammen 07.03.2018 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 15.03.2018 2.7
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 13.03.2018 4.4
688 Petersbråtan - Gullsmeden 19.03.2018 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 19.03.2018 2.6
813 Rundløypa på Hektnersletta 16.03.2018 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 15.03.2018 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 19.03.2018 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 19.03.2018 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 19.03.2018 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 12.03.2018 2.2
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 16.03.2018 3.7
247 Sandbakken P - Franskeplassen 19.03.2018 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 18.03.2018 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 18.03.2018 1.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 21.02.2018 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 5.0
644 Skillebekk - Finland 19.03.2018 1.6
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 19.03.2018 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 18.03.2018 9.2
423 Skjelbreia - Vangen 19.03.2018 2.8
171 Skullerudstua - Olavsmyr 19.03.2018 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 13.03.2018 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 19.03.2018 2.3
282 Smestad - Ramstadsjøen - Setertjernstua 07.01.2018 3.6
1254 Smestad Vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 16.03.2018 3.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 19.03.2018 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan 19.03.2018 1.9
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 19.03.2018 5.9
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
630 Streifinn - Myrdammen 21.02.2018 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen 16.02.2018 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 19.03.2018 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 19.03.2018 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 15.03.2018 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 15.03.2018 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 16.03.2018 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 07.03.2018 0.7
1053 Vallerud - Skulerud 16.03.2018 2.6
1054 Valstadløypa 19.03.2018 1.9
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2
687 Øgården - Gullsmeden 18.03.2018 1.3
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 10.03.2018 1.0
Sørmarka
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 13.03.2018 1.3
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 14.03.2018 4.6
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 28.01.2014 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark 19.03.2018 1.6
1446 Brevik - Skimtefjell 14.03.2018 5.0
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen 17.02.2018 1.2
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 22.02.2018 8.2
738 Eikjol - Sterkerud 19.03.2018 2.4
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
205 Fløysbonn - Kloppa 19.03.2018 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 16.03.2018 3.3
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 09.03.2018 2.1
802 Granerud - Bjerkebekk 14.03.2018 3.2
801 Granerud - Vientjern 14.03.2018 1.3
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 17.03.2018 4.3
1218 Holen - Krokhol 18.03.2018 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 19.03.2018 2.0
951 Kloppa - Myrer 16.03.2018 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 16.03.2018 1.8
945 Kråkstad - Bjerke skole 13.03.2018 5.5
800 Kråkstad - Granerud 14.03.2018 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 14.03.2018 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 19.03.2018 4.9
1445 Larsbraaten - Brevik (Steinenga) 16.03.2018 4.0
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 19.03.2018 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 13.03.2018 3.4
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.03.2018 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen 19.03.2018 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 19.03.2018 2.7
594 Lysløypa på Kråkstad 11.02.2018 3.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 19.03.2018 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 19.03.2018 1.5
202 Lysløypa på Siggerud 16.03.2018 3.9
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 16.03.2018 2.3
204 Lysløypa Ski - Langhus 19.03.2018 2.7
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 11.03.2018 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 11.03.2018 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 11.03.2018 1.1
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 19.03.2018 2.8
1447 Løypenettet i Holstadmarka 14.03.2018 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 13.03.2018 13.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 19.03.2018 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 17.03.2018 9.1
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 15.03.2018 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 15.03.2018 1.3
214 Siggerud - Holen 16.03.2018 1.7
589 Siggerud - Kloppa 14.03.2018 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 17.03.2018 5.3
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 14.03.2018 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 14.03.2018 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 14.03.2018 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 07.02.2018 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 14.03.2018 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 14.03.2018 6.1
806 Skotbu - Vientjern 14.03.2018 3.8
943 Skotburunden 14.03.2018 4.8
1049 Stallerud - Bru 17.02.2018 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 17.03.2018 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 19.03.2018 3.8
177 Sværsvann - Myrer 10.03.2018 4.5
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 04.03.2018 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 04.03.2018 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 11.03.2018 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 11.03.2018 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 14.03.2018 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 14.03.2018 4.7
337 Ytre Enebakk - golfbanen 16.03.2018 5.5
Nesoddmarka
928 Baltsrud - Gaupefjell 09.03.2018 1.2
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen 16.03.2018 2.7
912 Berger idrettspark - To gård 12.03.2018 3.2
910 Bjønnesteinen - Johnsrud 16.03.2018 1.7
926 Fjell [Fjellkrysset] - Dalåsen 12.03.2018 2.0
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Johnsrud 12.03.2018 3.1
925 Fundingrud - Granerud 09.03.2018 2.1
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren 09.03.2018 5.4
931 Gulstad - Fundingrud 16.03.2018 1.3
917 Hasle - Bjønnesteinen 16.03.2018 4.5
920 Hasle - Gulstad 16.03.2018 1.2
929 Jegerhytta - To gård 01.03.2018 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Johnsrud 16.03.2018 2.8
911 Johnsrud - Langemyr - To gård 09.03.2018 1.2
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta 12.03.2018 2.0
930 Lysløypa Dalåsen - Granerud 09.03.2018 0.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Dalåsen 16.03.2018 1.4
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan 16.03.2018 2.4
915 Lysløypa på Berger 12.03.2018 7.0
1104 Myklerud - Måren 09.03.2018 3.0
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) 16.03.2018 0.5
916 Skoklefald - Berger idrettspark 12.03.2018 1.2
923 Tjernsbråtan - Dalåsen 16.03.2018 2.6
921 Tjernsbråtan - Fundingrud 16.03.2018 2.7
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Johnsrud 09.03.2018 9.3
Follomarka
198 Bakker bru - Ås 18.02.2009 4.0
842 Bjørnstad - Sekkebekk 12.03.2018 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud 14.03.2018 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud 14.03.2018 4.4
187 Brønnerudjordet 17.03.2018 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 14.03.2018 5.0
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern 14.03.2018 7.2
847 Erikstad - Stubberud 00.00. 0 2.8
837 Flisløypa 12.03.2018 3.0
836 Flisløypa - Vestby kirke - Jegstad 16.03.2018 3.4
831 Galby - Toverød 13.03.2018 2.3
828 Garder golfbane 21.02.2018 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud 16.03.2018 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud 16.03.2018 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] 16.03.2018 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] 05.03.2018 1.5
193 Golfbanen i Frogn 12.03.2018 4.3
855 Grevlingen skole - Labo 20.02.2018 3.8
874 Hølen - Kjenn 16.02.2018 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien 16.02.2018 2.9
1124 Hølen - Såner 16.02.2018 1.4
1123 Hølenrunden 16.02.2018 1.3
830 Jegstad - Toverød 13.03.2018 2.2
853 Karderrunden 16.02.2018 3.6
1125 Kjennsrunden 00.00. 0 2.9
820 Kjenslirunden 09.03.2018 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad 00.00. 0 1.9
840 Knallstad - Sekkebekk 13.03.2018 1.2
587 Kroerløypa 17.03.2018 14.5
851 Labo - Gjølstad 00.00. 0 4.6
1438 Libråten - Landåsveien 10.03.2018 1.8
833 Lysdal - Ramme Gaard 13.02.2018 1.4
586 Lysløypa i Askjumskogen 07.03.2018 4.0
192 Lysløypa i Frogn 14.03.2018 4.4
196 Lysløypa i Kroer 20.02.2018 3.2
856 Lysløypa i Son 03.03.2018 3.7
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 09.03.2018 5.0
826 Nordre Ålerud - Jeksrud 12.03.2018 2.2
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud 13.03.2018 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern 14.03.2018 5.9
588 Ottarsrud - Røys 13.03.2018 13.0
838 Pepperstadjordet 12.03.2018 3.0
823 Revlingrunden 16.03.2018 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad 09.03.2018 1.5
839 Risil skole - Knallstad 14.03.2018 3.3
849 Rundløypa på Son golfbane 17.02.2018 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet 17.03.2018 2.0
1436 Rundløype ved Brevikbråten 03.03.2018 1.2
590 Rustadjordet 17.03.2018 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa 09.03.2018 1.5
841 Sekkebekk - Lysdal 13.03.2018 1.5
858 Son - Smørbekk 26.02.2018 1.8
854 Son [Labo] - Skøyen - Hølen 29.01.2014 4.1
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 20.02.2018 6.6
850 Stavnes - Erikstad 17.02.2018 3.3
194 Store og lille Sagarunden 13.03.2018 11.0
844 Strandrunden 12.03.2018 2.7
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta 14.03.2018 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren 14.03.2018 5.2
1283 Sundbyrundene 14.03.2018 5.0
191 Søråsjordet 17.03.2018 1.8
824 Tannum - Jeksrud 12.03.2018 2.8
817 Tannum - Trampen 12.03.2018 3.0
835 Toverød - Knallstad 13.03.2018 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal 16.02.2018 2.2
816 Tveter - Tannum 12.03.2018 1.5
834 Vadbru - Lysdal 13.03.2018 1.3
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] 16.03.2018 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud 17.01.2018 2.1
829 Vestby vanntårn - Jegstad 16.03.2018 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter 16.03.2018 2.7
197 Vestbyrunden 17.03.2018 10.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 21.01.2018 4.5
591 Vollebekkjordet 17.03.2018 2.6
593 Ås - Kråkstad 07.03.2018 10.0
199 Ås -Trampen 17.03.2018 4.1
Mossemarka
870 Ishavet rundt 14.03.2018 6.7
1026 Kambo - Grindvoll 24.02.2018 2.9
1030 Kambo - Noreødegården 22.01.2018 3.2
1027 Kambo - Skihytta i Moss 14.03.2018 3.1
1034 Kolsrød - Søndre Dammane 19.02.2013 3.0
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 19.03.2018 2.6
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss 19.03.2018 2.4
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] 19.03.2018 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] 19.03.2018 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss 17.03.2018 1.7
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 19.03.2018 1.3
1028 Rødsund - Søndre Dammane 00.00. 0 1.8
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] 19.03.2018 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk 19.03.2018 3.6
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk 26.02.2018 3.0
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk 03.03.2018 2.8
862 Sonsveien - Vandrås 21.02.2018 2.1
871 Svartdalsåsløypa 14.03.2018 3.2
860 Såner - Vandrås 17.01.2018 2.9
1032 Thorbjørnsrød - Noreødegården 01.02.2014 3.6
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] 22.12.2014 7.1
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød 00.00. 0 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød 22.01.2018 2.8
1031 Vanembukken - Søndre Dammane 14.03.2018 3.4
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] 21.02.2018 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane 21.02.2018 2.4
Hadelandsåsene
1304 5 km fri på Lygna skisenter 16.03.2018 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 19.03.2018 5.0
1345 Augedal gård - Markafeltet 17.03.2018 1.8
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 14.03.2018 1.9
1289 Betel - Lunde 13.03.2018 2.5
1288 Betel - Moger 13.03.2018 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 03.03.2018 12.0
483 Blokhus - Vatningsbakken 09.03.2018 2.9
502 Brandbu - Blokhus 20.02.2018 8.5
1294 Buhammeren rundt 15.03.2018 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 13.03.2018 2.1
1296 Børmarkenrunden 15.03.2018 4.5
1117 Dæhlen - Egge 20.02.2018 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 20.02.2018 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 20.02.2018 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 20.02.2018 2.4
551 Fellessætra - Korssætersvingen 13.03.2018 3.0
491 Fellessætra - Åstjern 13.03.2018 2.0
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] 14.03.2018 1.5
1335 Finnlaus - Åslund 14.03.2018 1.3
1287 Fjordvang - Betel 08.03.2016 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 13.03.2018 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 15.03.2018 3.4
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 01.03.2018 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 01.03.2018 1.0
1290 Grymyr - Betel 13.03.2018 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 13.03.2018 2.8
482 Hengedykrysset - Blokhus 16.03.2018 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 13.03.2018 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 16.03.2018 3.4
503 Jaren skole - Sverasætra 04.03.2018 6.0
1334 Jordestua - Ballangrud 14.03.2018 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken 10.03.2018 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 13.03.2018 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 13.03.2018 2.2
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad 14.03.2018 6.6
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 15.03.2018 3.7
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 13.03.2018 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 12.03.2018 3.0
1297 Lunnerrunden vest 15.03.2018 3.2
1329 Lunnerrunden øst 15.03.2018 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 05.12.2017 1.8
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 13.03.2018 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 13.03.2018 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 16.03.2018 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 13.03.2018 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 16.03.2018 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 16.03.2018 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 14.03.2018 4.9
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 11.02.2018 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 12.03.2018 6.4
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 16.03.2018 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 10.03.2018 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll 23.02.2018 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 17.03.2018 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 19.03.2018 4.3
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte 03.03.2018 2.0
500 Lysløypa ved Lygna 12.03.2018 3.2
1330 Løken - Grimsrud 15.03.2018 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] 14.03.2018 1.6
488 Løyper på Lygna skisenter 12.03.2018 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 10.03.2018 3.6
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad 17.03.2018 3.1
1276 Moen skole - Badstuvegen 15.03.2018 3.3
640 Nordre Oppdalen - Koperud 14.03.2018 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 14.03.2018 4.8
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad 10.03.2018 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 12.03.2018 0.8
1099 Rundløype Sanne skole 13.03.2018 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 13.03.2018 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 14.03.2018 14.0
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 14.03.2018 1.9
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka 14.03.2018 4.5
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen 10.03.2018 3.1
1350 Skytterhuset Tingelstad - Lunde 26.02.2018 5.4
1094 Skytterhuset Tingelstad - Rækken 04.02.2015 1.2
1347 Skytterhuset Tingelstad - Røysum - Jorstad 14.03.2018 8.1
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad 14.03.2018 4.9
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad 10.03.2018 4.7
1366 Skøyen - Skytebanen 14.03.2018 0.9
1333 Skøyenrunden 14.03.2018 2.0
1257 Steinholen - Risbakken 13.03.2018 2.3
1106 Steinsjørunden 13.03.2018 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 14.03.2018 4.0
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet 14.03.2018 4.6
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 13.03.2018 7.3
481 Ullvildsdalen - Koperud 14.03.2018 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken 13.03.2018 1.5
Gjøvik, Toten og Land
537 Bjønnhaugen - Hornås 14.03.2018 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 13.03.2018 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 19.03.2018 7.5
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 18.03.2018 3.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 14.03.2018 4.5
621 Brattbergsetra - Båbergsetra - Øverbygda 14.03.2018 6.4
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 15.03.2018 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 16.03.2018 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 16.03.2018 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra 16.03.2018 5.0
626 Dempesætra - Kalverudsetra 14.03.2018 1.5
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 13.03.2018 2.0
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 17.03.2018 0.8
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 23.03.2017 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 17.03.2018 1.8
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] 13.03.2018 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli [Valdreslinja] 13.03.2018 8.5
517 Eidstugua - Stormyrene 13.03.2018 4.0
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] 03.03.2018 8.0
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 16.03.2018 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsætra 16.03.2018 1.4
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 13.03.2018 5.6
1343 Eina - Prestmarka 13.03.2018 4.9
1328 Eina - Stormyrene 02.03.2018 4.6
1339 Eina - Thune skole 19.03.2018 1.8
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1342 Einavoll - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 16.03.2018 1.7
656 Flutua - Svearoa 14.03.2018 3.8
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 14.03.2018 3.5
573 Flyplassen - Skihytta 14.03.2018 4.5
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 16.03.2018 7.2
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 17.03.2018 1.8
1062 Godbakken - Slømyrholen 15.03.2018 1.0
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 14.03.2018 3.2
604 Grindlirunden 16.03.2018 17.2
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 14.03.2018 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 11.01.2018 4.1
530 Haug - Blivgodt 18.03.2018 1.9
612 Hemsangen - Slømyrholen 16.03.2018 1.2
538 Hornås - Stangstua 15.03.2018 1.9
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 15.03.2018 8.1
1441 Hov - Skrukkli [Valdreslinja] 13.03.2018 8.1
570 Hunndalen - Eiktunet 15.03.2018 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 15.03.2018 8.0
534 Håkenstad - Skistua 14.03.2018 5.7
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 16.03.2018 2.3
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 18.03.2018 1.6
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 14.03.2018 1.4
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 17.03.2018 2.0
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 16.03.2018 1.6
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 14.03.2018 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 16.03.2018 8.1
616 Lindheim - Tranalia 13.03.2018 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda 16.03.2018 2.8
628 Linnerud - Puttmyra 14.03.2018 1.5
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 10.03.2018 7.2
540 Lundstein - Håkenstad 22.03.2017 12.0
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 15.03.2018 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 17.03.2018 4.4
1325 Lysløypa i Prestmarka 12.03.2018 3.7
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen 16.03.2018 5.8
1407 Lysløypa på Kastad 14.03.2018 1.7
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 16.03.2018 4.5
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang 16.03.2018 9.8
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 17.03.2018 2.0
525 Lysløypa Skistua - Grande 18.03.2018 3.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 13.03.2018 3.0
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 14.03.2018 2.8
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 16.03.2018 8.0
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 16.03.2018 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 16.03.2018 5.0
579 Lysløype Skjeskroken 14.03.2018 2.3
521 Løypene på Glæstadhøgda 21.12.2017 11.5
610 Midtholen - Lundsætra 13.03.2018 8.3
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 10.03.2017 2.3
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 16.03.2018 2.2
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 17.03.2018 0.9
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 16.03.2018 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 16.03.2018 3.4
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 09.03.2018 3.0
1404 Osbakken - Edelgranvegen 17.03.2018 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 17.03.2018 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 17.03.2018 4.1
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 15.03.2018 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 15.03.2018 4.3
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
629 Puttmyra - Skihytta 14.03.2018 3.1
554 Raufoss skistadion 15.03.2018 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 16.03.2018 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 16.03.2018 0.6
608 Redalsætermyra - Skihytta 15.03.2018 5.0
563 Reinsvoll - Tåsås 16.03.2018 6.3
1154 Ringelia - Totjernet [Liåsløypa] 15.03.2018 12.0
1209 Rostbergrunden 01.03.2015 11.5
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 30.12.2017 3.8
557 Rørmyra - Mæhlumsætra 16.03.2018 2.6
518 Rørmyra - Solvoll 12.03.2018 6.0
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 16.03.2018 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 13.03.2018 4.3
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna 14.03.2018 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 14.03.2018 4.6
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 16.03.2018 4.1
539 Skistua - Lundstein 14.03.2018 5.0
1440 Skjeskroken - Skihytta 14.03.2018 6.2
605 Skogheim - Onsrudvatn 15.03.2018 3.6
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 16.03.2018 1.9
609 Slømyrholen - Skihytta 15.03.2018 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 31.01.2018 6.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 14.03.2018 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad 14.03.2018 5.6
1153 Spenntirunden 24.02.2016 6.6
544 Stangstua - Bukkhalsen 15.03.2018 1.0
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 17.03.2018 7.7
611 Svearoa - Hemsangen 18.03.2018 2.7
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 16.03.2018 1.4
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 02.02.2018 2.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 15.03.2018 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 09.03.2018 0.5
1402 Thune skole - Blili 19.03.2018 2.8
620 Torpavegen - Gråsteinmyra 14.03.2018 1.9
549 Torvmyra - Veset 15.03.2018 1.8
617 Tranalia - Snertingdal skole 02.03.2018 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 16.03.2018 3.5
576 Vassendlandet - Skihytta 14.03.2018 9.6
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 17.03.2018 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
568 Vesterås - Torvmyra 16.03.2018 1.6
582 Vind skistadion 16.03.2018 3.0
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 15.03.2018 6.5
1408 Ytteråsvegen - Kårstadseterbrua 14.03.2018 1.9
618 Ytteråsvegen - Midtholen 14.03.2018 2.9
542 Øverby skistadion 19.03.2018 3.0
1409 Øverbygda - Kårstadseterbrua 14.03.2018 6.1
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 17.03.2018 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 17.03.2018 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 17.03.2018 2.6
Totenåsen
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 13.03.2018 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 13.03.2018 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 13.03.2018 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra 13.03.2018 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 13.03.2018 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 14.03.2018 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 14.03.2018 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 10.03.2017 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 13.03.2018 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 13.03.2018 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 10.03.2018 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 13.03.2018 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 02.03.2018 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen 19.03.2018 3.2
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen 17.02.2018 4.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 13.03.2018 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 13.03.2018 2.3
1444 Narumsrunden 13.03.2018 6.3
1443 Nøklebyrunden 13.03.2018 12.3
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 02.03.2018 4.6
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta 10.03.2018 7.2
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 13.03.2018 2.0
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra 16.03.2018 9.2
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 10.03.2018 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 02.03.2018 6.8
1442 Smebyrunden 13.03.2018 10.1
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 13.03.2018 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 10.03.2018 10.2
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] 16.03.2018 6.1
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] 16.03.2018 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] 16.03.2018 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] 16.03.2018 13.5
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta 02.03.2017 8.1
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] 16.03.2018 12.0
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 13.03.2018 5.2
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås 10.03.2018 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] 10.03.2018 9.8
Hurdal - Feiring
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen 13.03.2018 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta 16.03.2018 3.0
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta 17.12.2017 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen 17.03.2018 4.6
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua 16.03.2018 1.9
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta 17.03.2018 1.3
790 Dalen - Dalkollen 17.03.2018 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen 10.03.2018 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet 17.03.2018 1.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet 13.03.2018 4.9
967 Haraldvangen - Hermods plass 16.03.2018 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 16.03.2018 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 16.03.2018 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 16.03.2018 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 16.03.2018 2.7
796 Holshytta - Jahrenhytta 17.03.2018 1.1
976 Holtjennet - Aklangen 16.03.2018 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 22.02.2017 1.0
965 Kinna - Vingerdalstua 16.03.2018 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 16.03.2018 1.3
1105 Lysløypa i Feiring 16.02.2018 3.4
1122 Mortenskollen - Steintjennet 13.03.2018 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen 16.03.2018 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet 17.03.2018 2.7
969 Siridalsvegen - Aklangen 16.03.2018 4.5
795 Skomakertjennet - Holshytta 17.03.2018 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Holshytta 17.03.2018 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet 13.03.2018 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 16.03.2018 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet 13.03.2018 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen 13.03.2018 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen 01.03.2017 1.0
Eidsvoll - Nes
778 Benkemyra - Spyttmyra 13.03.2018 2.3
766 Benkemyra - Tretjernsmyra 13.03.2018 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia 16.03.2018 4.2
1014 Den gule grinda - Kårstad 16.03.2018 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg 16.03.2018 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg 16.03.2018 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 01.03.2018 3.2
776 Dønnumskia og Garmorunden 12.03.2018 5.8
1187 Februa - Starrtjennet 14.03.2018 4.0
1189 Februa - Steinbrua 14.03.2018 1.2
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens 13.03.2018 4.1
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene 00.00. 0 2.8
1206 Finnkollen - Staurdalmyra 19.01.2015 1.8
1426 Finstad - Linderud 16.03.2018 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 01.03.2018 2.7
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 25.02.2018 5.1
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 01.03.2018 2.5
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens 13.03.2018 1.3
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen 06.03.2018 3.6
263 Gruemyra 14.03.2018 1.6
270 Gruemyra - Haugen 14.03.2018 1.0
774 Hasler - Moen - Svangerudenga 16.03.2018 3.7
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga 13.03.2018 6.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra 14.03.2018 0.7
272 Haugen - Steinbrua 14.03.2018 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen 06.03.2018 4.5
1015 Heimdal - Putten 06.03.2018 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 01.03.2018 4.3
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 12.03.2018 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 01.03.2018 5.0
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn 14.03.2018 4.2
1013 Kårstad - Langvassdalen 11.02.2018 3.2
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien 13.03.2018 3.0
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra 24.01.2015 0.7
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia 16.03.2018 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva 16.03.2018 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget 16.03.2018 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva 16.03.2018 2.2
1120 Lysløypa i Finnkollen 25.01.2015 2.6
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 14.03.2018 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 19.02.2018 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 13.03.2018 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika 16.03.2018 3.0
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra 06.03.2018 8.3
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet 14.03.2018 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud 13.03.2018 2.0
764 Sessvollmoen - Pens 13.03.2018 2.5
1186 Setertjenn - Bokkedalen 14.03.2018 1.9
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen 14.03.2018 3.7
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen 16.03.2018 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen 14.03.2018 1.7
1437 Sneisrud - Finstad 13.03.2018 1.8
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra 06.03.2018 2.7
1018 Snippen - Putten 06.03.2018 0.7
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 01.03.2018 2.2
1188 Starrtjennet - Bokkedalen 14.03.2018 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua 03.02.2018 3.2
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua 14.03.2018 0.8
1190 Steinbrua - Setertjenn 14.03.2018 2.2
775 Svangerudenga - Linderud - Løken 03.03.2018 2.9
768 Tretjernsmyra - Neverberget 13.03.2018 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget 13.03.2018 4.1
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 01.03.2018 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 16.03.2018 3.7
1012 Vika - Langvassdalen 25.01.2015 4.3
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia 16.03.2018 4.0

1411 løyper vist, totalt 5136.10000000001 km.