Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper i Marka
Nr Navn Sist prepp Km
Hurummarka
892 Aklangen - Stikkvannshytta 08.03.2016 1.5
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 06.02.2015 2.6
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 01.02.2014 3.2
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 03.03.2016 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 08.03.2016 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 08.03.2016 2.5
908 Folkestad skole - Storengene - Myrene 20.02.2014 4.4
899 Grytnes skole - Slingrebekk 16.01.2016 0.5
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 26.03.2016 3.1
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 25.02.2016 3.7
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 06.03.2016 6.7
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen 08.11.2016 0.9
906 Lysløypa i Holmsbu 10.02.2013 1.0
877 Lysløypa på Filtvet 11.03.2016 3.4
904 Lysløypa på Klokkarstua 07.03.2016 3.2
900 Lysløypa på Sætre 30.01.2014 2.8
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta 25.02.2016 5.1
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 07.02.2015 3.6
882 Nøklemyr - Røedseterpytten 20.02.2016 1.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 11.11.2016 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 17.01.2016 0.5
901 Rundløypa ved Sætre skole 25.01.2016 1.5
907 Rundløype Kolåsen - Skjøttelvik 10.02.2013 8.2
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
1359 Rundløype ved Grønsand 19.03.2016 1.4
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 08.03.2016 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 17.01.2016 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 11.11.2016 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 19.03.2016 3.0
887 Sions dal - Sundbydalen 08.03.2016 0.4
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Stikkvannshytta 26.03.2016 5.0
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 22.01.2016 2.7
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 10.01.2016 3.5
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 26.03.2016 1.7
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Kommunehytta 25.02.2016 2.9
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 06.02.2015 2.8
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 26.03.2016 1.1
875 Tofte - Røskestadvannet 00.00. 0 3.5
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 25.02.2016 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 19.03.2016 2.4
Kjekstadmarka
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 11.11.2016 1.0
477 Borgen skole - Borgenåsen 07.03.2016 2.0
12 Dikemark - Fuglemyr 09.11.2016 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 09.11.2016 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad 08.03.2016 4.4
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 11.03.2016 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 10.11.2016 4.9
473 Eidsletta - Yggeset 09.11.2016 1.5
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 10.03.2016 9.0
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 09.11.2016 1.7
10 Gjellebekk - Heggsjø 11.11.2016 1.8
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 15.03.2016 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 11.11.2016 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr 08.11.2016 2.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 16.01.2017 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 06.12.2016 2.7
327 Heia - Kjenner - Heggsjø 07.11.2016 3.4
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 11.11.2016 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 11.11.2016 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 09.11.2016 3.4
295 Lysløypa i Bødalen 21.01.2016 3.0
25 Lysløypa i Vardåsen 11.11.2016 4.6
315 Lysløypa i Vollen 26.01.2016 2.0
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 14.01.2016 2.4
447 Lysløypa på Dikemark 10.11.2016 0.8
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 11.11.2016 3.2
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 11.11.2016 5.0
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 21.01.2016 2.5
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 10.11.2016 4.0
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 11.11.2016 3.9
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
474 Rundløyper på Eidsletta 06.11.2016 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 17.01.2017 1.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 08.03.2016 4.5
1195 Sørummyra - ROS-hytta 11.11.2016 2.0
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 21.01.2016 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 21.01.2016 9.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 11.11.2016 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 11.11.2016 2.5
26 Yggeset - Sydskogen 09.11.2016 4.8
475 Yggeset - Vollen 05.02.2015 1.9
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 14.01.2016 4.0
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 09.11.2016 2.0
Vestmarka
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 18.03.2016 3.6
472 Bergsmarka - Solli 08.11.2016 1.7
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 10.03.2016 3.3
463 Damvann - Mikkelsbonn 21.11.2016 2.0
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 21.11.2016 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 09.11.2016 4.2
596 Grønland - Mikkelsbonn 18.03.2016 2.2
319 Heia - Bergsmarka 08.11.2016 2.5
648 Hvalstad - Billingstad 07.03.2016 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 07.03.2016 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 07.03.2016 2.5
46 Jansløkka - Semsvannet 11.11.2016 1.6
320 Kraft - Oppsalsetra 08.11.2016 2.8
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 13.01.2017 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 13.01.2017 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 07.11.2016 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 07.11.2016 1.7
316 Lysløypa på Holmen 21.01.2016 3.0
209 Lysløypa på Solli 09.11.2016 7.5
42 Lysløypa på Solvang 10.03.2016 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 22.03.2016 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 13.01.2017 5.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 18.03.2016 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 21.11.2016 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 21.03.2016 2.2
330 Rudsmyr - Damvann 18.03.2016 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 21.11.2016 2.3
410 Sandungen N - Øyevann 21.11.2016 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 21.11.2016 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 00.00. 0 1.7
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) 11.11.2016 2.4
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 22.03.2016 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 22.03.2016 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 23.01.2016 1.5
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) 11.11.2016 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 22.03.2016 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 22.03.2016 1.9
35 Skileikanlegg på Jardarkollen 12.01.2017 0.2
47 Skileikanlegg på Skui 14.03.2016 1.0
33 Skoglund - Mikkelsbonn 21.11.2016 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 13.01.2017 5.7
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 13.03.2016 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 21.11.2016 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 09.11.2016 2.8
28 Solli - Myggheim 21.11.2016 2.1
411 Solli - Vestlia 24.11.2016 1.2
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 16.03.2016 7.0
280 Solvang - Bergsmarka 10.03.2016 5.2
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 11.11.2016 4.3
36 Store Sandungen (over vannet) 22.03.2016 2.5
1184 Svenskerud - Kraft 09.11.2016 1.7
304 Tanum - Kattås 07.03.2016 2.3
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 10.11.2016 4.0
41 Tveiter - Furuholmen 11.11.2016 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 11.11.2016 2.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 11.11.2016 3.3
39 Tveitersetra - Sandungen N 11.11.2016 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 15.03.2016 3.2
413 Vakås - Jansløkka 07.03.2016 1.5
38 Vestmarksetra - Furuholmen 21.11.2016 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 06.01.2017 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 13.01.2017 4.0
1246 Øyevann - Damvann 21.11.2016 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 18.03.2016 7.3
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 12.01.2017 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 12.01.2017 1.5
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 06.11.2016 2.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 07.03.2016 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 09.03.2016 1.1
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 08.03.2016 0.7
57 Blekketjern - Haslumseter 12.11.2016 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 13.01.2017 2.6
313 Bogstad - Bjørnsgard 09.03.2016 2.2
314 Bogstad - Lathus 09.03.2016 1.9
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 13.01.2017 0.8
440 Burud - Vensåsseter 12.03.2016 4.1
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 13.01.2017 1.4
599 Fleskum - Dælivann - Stein 08.03.2016 3.2
438 Fløyta - Vensåsseter 18.03.2016 2.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 16.12.2016 3.0
232 Galemyr - Skrubbdal 07.11.2016 3.3
213 Galemyr - Stormyra 08.03.2016 1.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 13.03.2016 5.8
446 Haga - Lund - Nygård 08.03.2016 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 08.03.2016 3.3
1390 Haslumseter - Sætermyra - Brunkollen 13.01.2017 0.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype 17.01.2016 1.1
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta (vestlig) 13.01.2017 1.3
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) 13.01.2017 1.3
53 Hestemyra - Haslumseter 13.01.2017 1.5
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 13.01.2017 2.2
1233 Hundeløype Årnes 09.03.2016 1.4
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 12.11.2016 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 13.01.2017 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 12.11.2016 1.7
600 Kolsås skisenter - Stein gård 08.03.2016 1.0
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 13.03.2016 3.8
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 12.03.2016 1.8
356 Lysløypa i Sørkedalen 13.01.2017 2.0
49 Lysløypa på Fossum 06.11.2016 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 16.12.2016 1.5
311 Nygård - Brunkollen 09.03.2016 2.0
60 Nygård - Skriverberget 12.03.2016 1.3
756 Sauejordet 13.01.2016 2.0
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 24.03.2016 2.4
329 Skiløyper på Haga golfbane 14.01.2016 3.0
627 Skriverberget - Burud 12.03.2016 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta 07.11.2016 2.6
62 Skytterkollen - Nygård 08.03.2016 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 09.03.2016 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 12.03.2016 0.8
55 Stein - Skriverberget 12.03.2016 3.3
64 Stormyra - Abborvannsbekken 06.11.2016 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 06.11.2016 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 06.11.2016 0.9
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 08.03.2016 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 08.03.2016 2.6
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 00.00. 0 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 12.01.2017 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern 06.11.2016 2.4
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) 17.03.2016 3.6
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 12.11.2016 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 13.01.2017 1.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 08.03.2016 2.8
117 Årnes - Tangenåsen S 06.11.2016 1.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 16.03.2016 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 00.00. 0 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra 00.00. 0 1.6
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 00.00. 0 1.6
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 12.03.2016 1.0
Krokskogen
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 13.01.2017 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 15.01.2017 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 11.11.2016 2.6
357 By - Greinehytta 13.01.2017 4.9
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 11.03.2016 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 10.03.2016 8.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 13.01.2017 5.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 18.03.2016 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 17.01.2017 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 17.01.2017 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 22.03.2016 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 17.01.2017 2.3
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 11.03.2016 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 14.01.2017 1.9
405 Frøshaug - Djupdalen 21.03.2016 2.0
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 13.01.2017 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 13.01.2017 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 11.03.2016 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 13.01.2017 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 15.03.2016 2.9
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 22.03.2016 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 22.03.2016 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 16.03.2016 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 53 km 20.03.2016 53.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 22.03.2016 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 30.03.2015 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 21.11.2016 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 13.01.2017 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 13.01.2017 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 11.03.2016 2.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 18.03.2016 3.2
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 13.01.2017 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2016 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 12.03.2016 4.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 13.01.2017 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 07.11.2016 1.8
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 22.03.2016 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 18.03.2016 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 13.01.2017 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 13.01.2017 3.7
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 22.02.2016 10.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 08.03.2016 1.0
1119 Langlia - Kveldrostjern 20.03.2016 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 10.03.2016 6.9
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 18.03.2016 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 18.03.2016 3.2
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 13.01.2017 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.02.2016 3.2
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 10.03.2016 8.3
89 Lysløypa på Kleivstua 13.01.2017 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 17.01.2017 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 17.01.2017 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 13.01.2017 7.5
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan 19.11.2016 6.8
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 13.01.2017 4.8
1151 Moliksåsen - Kringla 22.02.2016 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 00.00. 0 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 00.00. 0 3.5
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 11.03.2016 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 14.01.2017 8.2
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 22.03.2016 7.4
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 13.01.2017 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 13.01.2017 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 13.01.2017 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 16.01.2017 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 19.11.2016 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 11.03.2016 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen 14.01.2017 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 16.01.2017 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 11.03.2016 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 13.01.2017 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 13.01.2017 10.5
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 11.03.2016 7.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 22.02.2016 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 15.01.2017 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 13.01.2017 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 10.03.2016 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 10.03.2016 4.9
70 Skileik Kleivstua 10.01.2016 0.0
458 Skileik på Ringkollen 12.03.2016 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 11.03.2016 2.7
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter - Sørsetra 21.03.2016 9.8
85 Sollihøgda skileik 14.01.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 17.01.2017 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 21.03.2016 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 11.11.2016 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 10.11.2016 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 21.11.2016 6.2
391 Spålen N - Spålsbu 14.01.2017 3.0
456 Spålsbu - Langtjern 13.01.2017 2.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 13.01.2017 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 22.03.2016 5.2
71 Storebekkhytta - Dammyra 15.01.2017 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 14.01.2017 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 15.01.2017 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 20.03.2016 3.2
1143 Svarten N - Langlia 20.03.2016 4.2
392 Svarten N - Spålen - Spålsbu 11.03.2016 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 15.01.2017 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 08.03.2016 4.2
88 Sørsetra - Finneflakseter - Kleivstua 08.11.2016 6.5
87 Sørsetra - Kleivstua 13.01.2017 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 21.03.2016 1.7
988 Tobonn - By 13.03.2016 1.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 21.03.2016 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 13.01.2017 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 13.01.2017 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 21.03.2016 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 21.03.2016 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 13.01.2017 5.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen - Jonsetangen 08.03.2016 4.5
Nordmarka nord
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 09.03.2016 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 10.11.2016 1.7
103 Bislingen rundløype 15.01.2017 3.0
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 14.01.2017 1.3
1262 Brattvoll - Volla 16.01.2017 1.4
1181 Elgstøa - Katnosa 20.11.2016 4.0
1148 Elnes - Mattismyr 18.03.2016 1.7
100 Finnstad - Katnosa 10.03.2016 4.0
471 Finnstad - Spålsbu 14.01.2017 2.6
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 15.01.2017 3.1
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 01.04.2016 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 16.03.2016 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 16.01.2017 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 16.01.2017 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 09.03.2016 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 09.03.2016 2.4
221 Gjerdingen rundt 24.11.2016 10.9
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 10.11.2016 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 14.01.2017 4.8
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 15.01.2017 1.8
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 16.03.2016 4.6
301 Harestua - Svartbekken 10.11.2016 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 15.03.2016 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 19.03.2016 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
498 Jevnaker øst - Kinge 08.03.2016 7.6
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 16.01.2017 1.8
1361 Kalvsjø - Olum 21.03.2016 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 21.03.2016 4.5
808 Katnosa - Snøploghøgda 16.01.2017 2.5
112 Katnosa - Spålsbu 13.01.2017 3.0
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikut 22.03.2016 11.7
1371 Kinge - Olum 18.03.2016 2.1
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 20.03.2016 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 22.03.2016 3.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 12.01.2017 3.0
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 08.03.2016 4.0
406 Mattismyr - Delebekken 01.04.2016 5.4
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera 10.03.2016 2.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 16.01.2017 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 16.01.2017 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 15.01.2017 2.2
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 14.01.2017 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 15.01.2017 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 11.11.2016 5.2
1370 Myrskogen - Olum 18.03.2016 2.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 22.03.2016 4.5
1372 Olum - Stormyra 18.03.2016 3.4
1369 Ringen - Kalvsjø 21.03.2016 1.5
992 Roa - Kalvsjø 22.03.2016 3.4
1360 Roa - Ringen 22.03.2016 3.1
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 13.01.2017 1.7
1132 Sinnerdalen - Finnstad 17.01.2017 1.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 16.01.2017 2.9
113 Spålen - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 08.03.2016 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 19.11.2016 2.5
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 16.01.2017 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 16.01.2017 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 18.03.2016 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 18.03.2016 2.4
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 30.03.2016 3.0
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 22.03.2016 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 12.01.2017 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 22.03.2016 2.9
106 Stryken - Stålmyra 05.04.2016 4.5
1044 Stålmyra - Kikut 20.03.2016 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 13.01.2017 6.6
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 16.01.2017 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 19.12.2016 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 16.03.2016 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 16.03.2016 2.2
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 12.01.2017 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 13.01.2017 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 14.01.2017 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 28.02.2016 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 30.03.2016 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 24.03.2016 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 16.01.2017 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 14.01.2017 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 14.01.2017 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 14.01.2017 3.5
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 22.03.2016 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 08.03.2016 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 08.03.2016 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 27.03.2016 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Katnosa 13.01.2017 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 13.01.2017 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 17.01.2017 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 13.01.2017 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa 15.02.2016 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 10.04.2015 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 21.02.2016 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 15.01.2017 1.2
236 Ølja rundt 13.01.2017 7.0
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 07.03.2016 4.1
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 25.03.2016 2.2
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikut 18.03.2016 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 18.03.2016 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 11.11.2016 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 07.03.2016 1.4
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikut 09.03.2016 6.0
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 08.11.2016 1.3
131 Delebekken - Kikut 14.01.2017 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 12.01.2017 7.0
363 Elveli - Finnerud 12.01.2017 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 13.01.2017 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikut 11.11.2016 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 23.02.2016 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 11.11.2016 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 22.03.2016 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 09.03.2016 3.1
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 12.01.2017 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 01.04.2016 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 05.03.2016 3.5
1235 Frognerparken 04.03.2016 1.8
2 Frognerseteren - Heggehullet 12.01.2017 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 25.02.2016 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 23.03.2016 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 22.03.2016 7.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 16.01.2017 1.0
583 Gaustad - Sognsvann 09.03.2016 1.6
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 05.03.2016 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
127 Hammeren - Skar 13.03.2016 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 08.11.2016 2.8
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 10.11.2016 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 13.01.2017 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 09.11.2016 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 12.01.2017 1.8
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 29.03.2016 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km 15.03.2016 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 17.01.2017 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 29.03.2016 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 23 km 16.03.2016 23.0
698 Huseby - Bogstad 05.03.2016 3.0
379 Kikut - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 06.03.2016 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 09.03.2016 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 20.03.2016 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikut 11.11.2016 7.8
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 13.03.2016 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 08.11.2016 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 12.01.2017 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 12.01.2017 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 16.01.2017 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 16.01.2017 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 21.02.2013 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 09.11.2016 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 17.03.2016 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 18.03.2016 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 08.11.2016 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 08.11.2016 1.7
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 07.11.2016 2.5
706 Lysløypa på Korsvoll 09.03.2016 2.2
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 08.11.2016 5.3
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 08.11.2016 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 13.01.2017 2.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 09.11.2016 5.1
1234 Rundløype Holmendammen 09.03.2016 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 21.01.2016 1.5
1229 Rundmyr - Langmyr 11.11.2016 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikut 11.11.2016 8.1
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 24.03.2016 1.0
709 Skar - Øyungen (vestlig) 13.03.2016 2.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 13.03.2016 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 05.03.2016 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikut 11.11.2016 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 08.11.2016 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 08.11.2016 2.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 11.03.2016 1.8
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 08.03.2016 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 09.03.2016 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 07.11.2016 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 08.11.2016 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 21.11.2016 5.5
711 Sognsvann snøpark 04.04.2016 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 08.11.2016 3.7
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 09.03.2016 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 12.01.2017 1.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 12.03.2016 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 12.03.2016 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 09.11.2016 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 12.03.2016 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 06.11.2016 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 12.03.2016 5.1
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 13.01.2017 1.8
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 06.11.2016 3.0
799 Ullevålseter - Aurtjern 11.11.2016 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 16.01.2017 4.0
368 Varingskollen - Holmetjern 12.03.2016 4.4
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 19.12.2016 0.6
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 21.11.2016 1.5
1111 Vågedammen - Sørskogen 12.03.2016 4.3
703 Wyllerløypa - Bjordammen 07.03.2016 1.5
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 23.03.2016 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 16.01.2017 0.7
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 07.03.2016 2.0
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikut 23.02.2016 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 27.02.2015 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikut 12.03.2016 9.5
Lillomarka og Gjelleråsen
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 03.03.2016 1.4
178 Damputtbekken - Sandermosen 09.11.2016 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 07.03.2016 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 08.03.2016 1.4
678 Hammeren - Sander 08.11.2016 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 14.03.2016 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen 09.11.2016 2.4
777 Kjelsås - Sander 09.11.2016 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 07.03.2016 1.0
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) 17.01.2017 0.6
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 08.03.2016 1.5
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 09.11.2016 2.0
231 Linderudkollen - Solemskogen 05.11.2016 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 05.11.2016 1.4
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen 11.03.2016 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen 11.03.2016 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 05.11.2016 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 05.11.2016 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 08.03.2016 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 05.11.2016 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 05.11.2016 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 05.11.2016 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 05.11.2016 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 05.11.2016 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 05.11.2016 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 18.03.2016 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 14.03.2016 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen 07.03.2016 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 05.11.2016 2.6
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 11.03.2016 4.5
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 05.11.2016 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 05.11.2016 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 05.11.2016 2.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 04.03.2016 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 09.11.2016 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 05.11.2016 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 20.03.2016 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 09.11.2016 2.5
663 Myrvang - Damputtbekken 18.03.2016 2.1
664 Revlia - Breisjøen 05.11.2016 1.5
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 08.03.2016 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 16.03.2016 3.1
676 Sander - Dausjøen 09.03.2016 1.5
677 Sander - Monsetangen 05.11.2016 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 09.11.2016 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 09.11.2016 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 11.01.2016 0.6
139 Solemskogen - Revlia 05.11.2016 2.3
144 Sørskogen - Sinober (vest) 20.03.2016 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 09.11.2016 1.7
1237 Torshovdalen 08.11.2016 1.7
1238 Tøyenparken 21.01.2016 1.5
1239 Valle Hovin 21.01.2016 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober 15.03.2016 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 16.03.2016 1.6
667 Årvoll - Breisjøen 05.11.2016 4.0
Romeriksåsene - Nannestad
1310 Bekkeberga - Eikeberg 24.01.2016 1.8
652 Bekkestua - Storøyungen N 20.03.2016 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen 25.03.2016 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 14.01.2017 6.2
155 Bjertnessjøen rundt 16.01.2017 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 17.03.2016 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
729 Breidmåsan - Busterudvangen 18.03.2016 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 12.03.2016 3.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 18.03.2016 1.5
9 Brovoll - Flåtatjern 02.04.2016 4.0
958 Brovoll - Korsvannvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 19.03.2016 3.0
737 Brovoll - Korsvatnet - Langvatnet 15.01.2017 5.7
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 13.01.2017 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 16.01.2017 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 02.04.2016 1.8
727 Busterudvangen - Fossumvangen 19.02.2015 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane 22.11.2016 2.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 24.01.2016 3.8
1305 Eikeberg - Rustadmåsan 24.01.2016 2.7
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 08.03.2016 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 08.03.2016 1.1
1306 Finstadsletta - Rustadmåsan 24.01.2016 3.2
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 22.03.2016 0.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 09.03.2016 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 16.01.2016 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 21.01.2016 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen 08.03.2016 3.3
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 15.01.2017 4.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 12.01.2017 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 09.04.2016 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 12.01.2017 3.2
649 Gruvelia - Engelstadvangen 02.12.2016 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 20.03.2016 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 25.03.2016 2.1
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 05.03.2015 5.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 02.12.2016 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 20.03.2016 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 17.01.2017 5.0
720 Harasletta - Breidmåsan 07.03.2016 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 07.03.2016 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 22.03.2016 1.2
934 Harestua - Pipera - Buvann 17.03.2016 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 19.03.2016 3.0
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
735 Holtersaga - Ramstad 08.03.2016 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 12.01.2017 2.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 21.11.2016 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 18.03.2016 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 20.03.2016 3.5
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 16.03.2016 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 18.03.2016 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 22.03.2016 1.8
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 22.03.2016 4.0
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 17.03.2016 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 22.03.2016 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 11.03.2016 3.5
389 Koperud - Håkenstadsætra 21.11.2016 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 23.03.2016 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 23.03.2016 2.2
933 Lauvtangen - Buvann 05.03.2015 1.5
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
653 Lysløypa i Tæruddalen 12.02.2013 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 21.03.2016 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 15.03.2016 5.0
350 Lysløypa på Harestua 09.11.2016 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 17.01.2017 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 12.01.2017 3.9
1088 Lysløype Preståsen 17.03.2016 3.3
1083 Maura vest 10.03.2016 8.1
1085 Morepprunden 08.03.2016 9.1
1086 Nannestadrunden 09.03.2016 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 12.01.2017 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 17.03.2016 3.0
1089 Preståsrunden 08.03.2016 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 22.03.2016 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 23.03.2016 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 12.03.2016 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 12.03.2016 3.2
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 22.03.2016 2.0
1303 Rundløyper Ask 21.02.2015 7.5
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 09.04.2016 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 03.01.2016 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 12.01.2017 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 02.01.2016 2.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua 10.03.2016 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 02.02.2015 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 16.01.2017 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 16.01.2017 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 16.01.2017 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 16.01.2017 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 16.01.2017 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 23.03.2016 9.4
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 02.04.2016 8.3
1070 Sjuputtane - Marifjell 19.11.2016 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 17.03.2016 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 12.01.2017 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 12.01.2017 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 12.01.2017 1.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 06.03.2016 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 10.03.2016 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 12.03.2016 3.5
1057 Steindalen - Lauvtangen 10.03.2016 1.9
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 02.12.2016 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 02.12.2016 1.9
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 14.01.2017 4.8
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 18.03.2016 2.4
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 12.01.2017 0.5
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 11.03.2016 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 11.03.2016 2.4
956 Ås gård - Setertjern - Storøyungen N 10.03.2016 7.5
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 0.0
1208 Åsgreina - Feviksvangen 17.03.2016 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 25.03.2016 4.1
1311 Østre Rud - Eikeberg 24.01.2016 3.2
Østmarka
182 Bysetermosan - Vangen 15.03.2016 3.1
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 22.02.2016 5.6
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 23.02.2015 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 11.03.2016 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 11.03.2016 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 09.03.2016 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 03.03.2016 8.7
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 07.03.2016 2.5
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 17.03.2013 1.7
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 09.03.2016 7.6
255 Fløyta - Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 03.03.2016 2.3
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 06.02.2015 6.7
459 Golfbanen på Krokhol 06.02.2014 3.5
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 15.03.2016 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 09.03.2016 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 15.03.2016 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 14.03.2016 1.0
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 09.03.2016 4.8
645 Klokkertorvet - Finland 09.03.2016 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 09.03.2016 2.0
257 Knurra - Røyrivann - Søndre Krokvann 22.02.2016 3.6
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 22.02.2016 6.9
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 03.02.2015 6.8
186 Krokhol - Skjelbreia [Krokholveien ] 16.03.2016 5.0
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 09.03.2016 7.2
281 Losby - Djupdalskrysset 23.02.2015 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra 03.03.2016 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 06.02.2015 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 03.02.2015 5.5
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 19.03.2016 4.1
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 15.03.2016 5.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 14.03.2016 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 20.03.2016 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 11.03.2016 1.0
419 Lysløypa i Kirkebygda 00.00. 0 1.0
251 Lysløypa i Marikollen 17.03.2016 3.4
807 Lysløypa Kurland 09.03.2016 2.1
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 18.03.2016 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 16.03.2016 3.5
1241 Lysløypa på Brannfjell 21.01.2015 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 14.03.2016 3.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 03.04.2016 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 18.03.2016 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 19.03.2016 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 19.03.2016 1.8
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 05.11.2016 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 05.11.2016 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 17.01.2017 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 11.03.2016 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 19.03.2016 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 14.03.2016 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 16.03.2016 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 18.03.2016 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 16.03.2016 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 03.02.2015 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 11.03.2016 6.9
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 11.03.2016 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 10.03.2016 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 07.03.2016 3.0
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
1051 Morterudveien 14.02.2015 0.8
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 06.03.2016 2.7
261 Myrdammen - Setertjernstua 04.03.2016 4.6
811 Nordby skole - Myrdammen 09.03.2016 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 06.03.2016 2.7
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 03.02.2015 4.4
688 Petersbråtan - Gullsmeden 19.03.2016 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 07.11.2016 2.6
813 Rundløypa på Hektnersletta 06.03.2016 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 11.03.2016 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 05.03.2016 1.3
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 05.03.2016 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 16.03.2016 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 09.03.2016 1.6
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 03.03.2016 3.7
247 Sandbakken P - Krokhol 16.03.2016 4.3
183 Sandbakken P. - Eriksvann - Skjelbreia 20.03.2016 6.3
287 Sandbakken P. - Sandbakken - Klokkerud - Smørhullet 19.03.2016 2.9
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 07.03.2016 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 5.0
644 Skillebekk - Finland 18.03.2016 1.6
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 14.03.2016 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 03.02.2015 9.2
423 Skjelbreia - Vangen 16.03.2016 2.8
171 Skullerudstua - Olavsmyr 00.00. 0 0.0
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 08.03.2016 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 11.03.2016 2.3
282 Smestad - Ramstadsjøen - Setertjernstua 03.03.2016 3.6
1254 Smestad Vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 08.03.2016 3.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 07.03.2016 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan 19.03.2016 1.9
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 11.03.2016 5.9
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 11.03.2016 5.2
630 Streifinn - Myrdammen 04.03.2016 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen 14.01.2015 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 17.01.2017 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 18.03.2016 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 06.02.2015 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 09.03.2016 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 05.11.2016 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 09.03.2016 0.7
1053 Vallerud - Skulerud 13.01.2016 2.6
1054 Valstadløypa 07.03.2016 1.9
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2
687 Øgården - Gullsmeden 19.03.2016 1.3
Sørmarka
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 19.02.2013 1.3
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 08.03.2016 4.6
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 28.01.2014 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark 08.03.2016 1.6
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 00.00. 0 8.9
1216 Bru - Holen 24.01.2016 1.2
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 05.03.2016 8.2
738 Eikjol - Sterkerud 07.03.2016 2.4
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
205 Fløysbonn - Kloppa 07.03.2016 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 11.03.2016 3.3
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 07.03.2016 2.1
802 Granerud - Bjerkebekk 08.03.2016 3.2
801 Granerud - Vientjern 08.03.2016 1.3
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 12.03.2016 4.3
1218 Holen - Krokhol 24.01.2016 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 07.03.2016 2.0
951 Kloppa - Myrer 11.03.2016 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 12.03.2016 1.8
945 Kråkstad - Bjerke skole 23.01.2015 5.5
800 Kråkstad - Granerud 08.03.2016 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 08.03.2016 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 07.03.2016 4.9
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 12.03.2016 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 12.03.2016 3.4
428 Lysløypa i Bollerudåsen 07.03.2016 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen 07.03.2016 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 07.03.2016 2.7
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 17.01.2017 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 17.01.2017 1.5
202 Lysløypa på Siggerud 07.03.2016 3.9
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 12.03.2016 2.3
204 Lysløypa Ski - Langhus 07.03.2016 2.7
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 12.03.2016 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 16.03.2016 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 12.03.2016 1.1
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 12.03.2016 2.8
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 07.03.2016 13.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 07.03.2016 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 05.03.2016 9.1
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 09.03.2016 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 04.02.2015 1.3
214 Siggerud - Holen 07.03.2016 1.7
589 Siggerud - Kloppa 07.03.2016 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 07.03.2016 5.3
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 08.03.2016 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 07.03.2016 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 08.03.2016 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 24.03.2013 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 08.03.2016 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 07.03.2016 6.1
806 Skotbu - Vientjern 08.03.2016 3.8
943 Skotburunden 13.03.2016 4.8
1049 Stallerud - Bru 24.01.2016 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 07.03.2016 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 07.03.2016 3.8
177 Sværsvann - Myrer 07.03.2016 4.5
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 08.03.2016 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 12.03.2016 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 12.03.2016 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 12.03.2016 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 08.03.2016 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 08.03.2016 4.7
337 Ytre Enebakk - golfbanen 07.03.2016 5.5
Nesoddmarka
928 Baltsrud - Gaupefjell 13.01.2016 1.2
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen 10.03.2016 2.7
912 Berger idrettspark - To gård 10.03.2016 3.2
910 Bjønnesteinen - Johnsrud 05.03.2016 1.7
926 Fjell [Fjellkrysset] - Dalåsen 10.03.2016 2.0
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Johnsrud 10.03.2016 3.1
925 Fundingrud - Granerud 10.03.2016 2.1
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren 13.01.2016 5.4
931 Gulstad - Fundingrud 07.03.2016 1.3
917 Hasle - Bjønnesteinen 07.03.2016 4.5
920 Hasle - Gulstad 07.03.2016 1.2
929 Jegerhytta - To gård 13.01.2016 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Johnsrud 05.03.2016 2.8
911 Johnsrud - Langemyr - To gård 05.03.2016 1.2
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta 07.03.2016 2.0
930 Lysløypa Dalåsen - Granerud 13.01.2016 0.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Dalåsen 10.03.2016 1.4
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan 07.03.2016 2.4
915 Lysløypa på Berger 05.03.2016 7.0
1104 Myklerud - Måren 13.01.2016 3.0
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) 17.01.2017 0.5
916 Skoklefald - Berger idrettspark 08.03.2016 1.2
923 Tjernsbråtan - Dalåsen 10.03.2016 2.6
921 Tjernsbråtan - Fundingrud 07.03.2016 2.7
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Johnsrud 10.03.2016 9.3
Follomarka
198 Bakker bru - Ås 18.02.2009 4.0
842 Bjørnstad - Sekkebekk 23.01.2016 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud 23.01.2016 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud 23.01.2016 4.4
187 Brønnerudjordet 07.03.2016 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 08.03.2016 5.0
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern 09.03.2016 7.2
847 Erikstad - Stubberud 00.00. 0 2.8
837 Flisløypa 07.03.2016 3.0
831 Galby - Toverød 24.01.2016 2.3
828 Garder golfbane 23.01.2016 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud 23.01.2016 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud 23.01.2016 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] 23.01.2016 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] 04.01.2015 1.5
193 Golfbanen i Frogn 12.03.2016 4.3
855 Grevlingen skole - Labo 29.01.2014 3.8
874 Hølen - Kjenn 17.01.2016 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien 17.01.2016 2.9
1124 Hølen - Såner 17.01.2016 1.4
1123 Hølenrunden 08.02.2013 1.3
830 Jegstad - Toverød 01.02.2014 2.2
853 Karderrunden 17.01.2016 3.6
1125 Kjennsrunden 00.00. 0 2.9
820 Kjenslirunden 23.01.2016 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad 00.00. 0 1.9
840 Knallstad - Sekkebekk 24.01.2016 1.2
587 Kroerløypa 21.02.2014 14.5
851 Labo - Gjølstad 00.00. 0 4.6
833 Lysdal - Ramme Gaard 24.01.2016 1.4
586 Lysløypa i Askjumskogen 07.03.2016 4.0
192 Lysløypa i Frogn 12.01.2017 4.4
196 Lysløypa i Kroer 08.03.2016 3.2
856 Lysløypa i Son 23.01.2016 3.7
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 07.03.2016 5.0
826 Nordre Ålerud - Jeksrud 23.01.2016 2.2
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud 07.03.2016 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern 09.03.2016 5.9
588 Ottarsrud - Røys 07.03.2016 13.0
838 Pepperstadjordet 07.03.2016 3.0
823 Revlingrunden 23.01.2016 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad 23.01.2016 1.5
836 Risil skole - Jegstad 24.01.2015 3.4
839 Risil skole - Knallstad 24.01.2016 3.3
849 Rundløypa på Son golfbane 23.01.2016 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet 06.03.2016 2.0
590 Rustadjordet 08.03.2016 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa 08.03.2016 1.5
841 Sekkebekk - Lysdal 24.01.2016 1.5
858 Son - Kongeveien - Ødemørk 23.01.2016 3.7
854 Son [Labo] - Skøyen - Hølen 29.01.2014 4.1
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 25.01.2014 6.6
850 Stavnes - Erikstad 23.01.2016 3.3
194 Store og lille Sagarunden 08.03.2016 11.0
844 Strandrunden 01.02.2014 2.7
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta 13.01.2016 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren 14.01.2016 5.2
1283 Sundbyrundene 24.01.2016 5.0
191 Søråsjordet 07.03.2016 1.8
824 Tannum - Jeksrud 23.01.2016 2.8
817 Tannum - Trampen 23.01.2016 3.0
835 Toverød - Knallstad 24.01.2016 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal 24.01.2016 2.2
816 Tveter - Tannum 23.01.2016 1.5
834 Vadbru - Ramme Gaard 24.01.2016 1.5
819 Vestby skole - Nordre Ålerud 24.01.2016 2.1
829 Vestby vanntårn - Jegstad 23.01.2016 4.4
822 Vestby vanntårn - Støttum [Vestbyrunden] 23.01.2016 1.8
815 Vestby vanntårn - Tveter 23.01.2016 2.7
197 Vestbyrunden 07.03.2016 10.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 23.01.2016 4.5
591 Vollebekkjordet 07.03.2016 2.6
593 Ås - Kråkstad 08.03.2016 10.0
199 Ås -Trampen 08.03.2016 4.1
Mossemarka
870 Ishavet rundt 22.12.2014 6.7
1026 Kambo - Grindvoll 04.01.2015 2.9
1030 Kambo - Noreødegården 10.02.2013 3.2
1027 Kambo - Skihytta i Moss 10.02.2013 3.1
1034 Kolsrød - Søndre Dammane 19.02.2013 3.0
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 09.01.2017 2.6
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss 23.01.2016 2.4
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] 07.03.2016 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] 23.01.2016 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss 07.03.2016 1.7
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 07.03.2016 1.3
1028 Rødsund - Søndre Dammane 00.00. 0 1.8
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] 23.01.2016 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk 07.03.2016 3.6
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk 23.01.2016 2.8
862 Sonsveien - Vandrås 23.01.2016 2.1
871 Svartdalsåsløypa 23.01.2016 3.2
860 Såner - Vandrås 17.01.2016 2.9
1032 Thorbjørnsrød - Noreødegården 01.02.2014 3.6
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] 22.12.2014 7.1
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød 00.00. 0 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød 22.12.2014 2.8
1031 Vanembukken - Søndre Dammane 02.02.2014 3.4
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] 23.01.2016 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane 31.12.2014 2.4
Hadelandsåsene
1304 5 km fri på Lygna skisenter 16.01.2017 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 12.01.2017 5.0
1345 Augedal gård - Markafeltet 00.00. 0 1.8
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 08.03.2016 1.9
1289 Betel - Melbostad 22.01.2016 2.8
1288 Betel - Moger 08.03.2016 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 19.01.2016 12.0
483 Blokhus - Vatningsbakken 22.03.2016 2.9
502 Brandbu - Blokhus 15.02.2015 8.5
1294 Buhammeren rundt 19.03.2016 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 13.01.2017 2.1
1296 Børmarkenrunden 05.03.2016 4.5
1117 Dæhlen - Egge 07.03.2016 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 12.02.2015 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 07.03.2016 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 07.03.2016 2.4
551 Fellessætra - Korssætersvingen 08.03.2016 3.0
491 Fellessætra - Åstjern 08.03.2016 2.0
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] 23.03.2016 1.5
1335 Finnlaus - Åslund 08.03.2016 1.3
1287 Fjordvang - Betel 08.03.2016 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 09.03.2016 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 19.03.2016 3.4
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 08.03.2016 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 08.03.2016 1.0
1290 Grymyr - Betel 07.03.2016 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 08.03.2016 2.8
482 Hengedykrysset - Blokhus 13.01.2017 2.0
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 14.01.2017 6.3
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 14.01.2017 3.2
503 Jaren skole - Sverasætra 14.02.2015 6.0
1334 Jordestua - Ballangrud 08.03.2016 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken 05.03.2016 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 05.03.2016 2.7
1349 Jorstad - Melbostad 05.03.2016 1.7
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad 06.03.2016 6.6
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 08.03.2016 3.7
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 08.03.2016 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 16.01.2017 3.0
1297 Lunnerrunden vest 19.03.2016 3.2
1329 Lunnerrunden øst 19.03.2016 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 11.03.2016 1.8
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 13.01.2017 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 12.01.2017 2.8
501 Lygna - Badstuvegen 07.03.2016 3.3
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 13.01.2017 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 12.01.2017 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 14.01.2017 3.2
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 12.01.2017 1.5
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 16.01.2017 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 16.01.2017 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 08.03.2016 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll 08.03.2016 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 15.01.2017 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 16.01.2017 4.3
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte 27.01.2016 2.0
500 Lysløypa ved Lygna 12.01.2017 3.2
1330 Løken - Grimsrud 08.03.2016 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] 23.03.2016 1.6
488 Løyper på Lygna Skisenter 16.01.2017 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 06.03.2016 3.5
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad 08.02.2015 3.1
1276 Moen skole - Badstuvegen 06.03.2016 3.3
640 Nordre Oppdalen - Koperud 08.03.2016 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 08.03.2016 4.8
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad 09.03.2016 5.1
1099 Rundløype Sanne skole 09.03.2016 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 05.03.2016 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 16.01.2017 14.0
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 08.03.2016 1.9
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka 06.03.2016 4.5
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen 09.03.2016 3.1
1350 Skytterhuset Tingelstad - Melbostad 09.03.2016 6.1
1094 Skytterhuset Tingelstad - Rækken 04.02.2015 1.2
1347 Skytterhuset Tingelstad - Røysum - Jorstad 00.00. 0 8.7
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad 08.02.2015 4.9
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad 09.03.2016 4.7
1366 Skøyen - Skytebanen 08.03.2016 0.9
1333 Skøyenrunden 08.03.2016 2.0
1257 Steinholen - Risbakken 13.01.2017 2.3
1106 Steinsjørunden 16.01.2017 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 16.01.2017 4.0
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet 08.03.2016 4.6
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 16.01.2017 7.3
481 Ullvildsdalen - Koperud 08.03.2016 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken 14.01.2017 1.5
Gjøvik, Toten og Land
537 Bjønnhaugen - Hornås 12.01.2017 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 18.03.2016 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 12.11.2016 7.5
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 13.01.2017 3.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 12.01.2017 4.5
575 Brennabakka - Skihytta 05.03.2015 8.9
545 Bukkhalsen - Gildrehaugen - Vesterås 23.03.2016 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 19.03.2016 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 23.03.2016 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra 05.01.2017 5.0
626 Dempesætra - Kalverudsetra 12.01.2017 1.5
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 21.03.2016 2.0
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] 08.03.2016 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli 08.03.2016 8.5
517 Eidstugua - Stormyrene 23.03.2016 4.0
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] 21.03.2016 8.0
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 23.03.2016 5.6
1343 Eina - Prestmarka 23.03.2016 4.9
1328 Eina - Stormyrene 05.03.2016 4.6
1339 Eina - Thune skole - Blili 22.03.2016 4.5
553 Einavoll - Korssætersvingen 22.01.2016 1.8
1342 Einavoll - Mjørlund (Kjølvegen) 00.00. 0 6.0
558 Fjortentjernsmyrene - Eikvelta - Mæhlumsætra 12.01.2017 3.5
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna - Fjortentjernsmyrene 12.01.2017 6.0
557 Fjortentjernsmyrene - Mæhlumsætra - Rørmyra 12.01.2017 5.1
656 Flutua - Svearoa 17.01.2017 3.8
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 18.03.2016 3.4
573 Flyplassen - Skihytta 18.03.2016 3.8
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 17.01.2017 7.2
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 23.03.2016 1.8
1062 Godbakken - Slømyrholen 13.01.2017 1.0
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 12.01.2017 3.2
604 Grindlirunden 16.01.2017 17.2
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 12.01.2017 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 12.01.2017 4.1
612 Hemsangen - Slømyrholen 13.01.2017 1.2
538 Hornås - Stangstua 12.01.2017 1.9
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol 23.03.2016 4.7
154 Hunndalen - Osbakken 17.03.2016 8.0
570 Hunndalen - Øverby 17.03.2016 5.2
534 Håkenstad - Skistua 23.03.2016 5.7
571 Hørstadskogen - Tømmerhol 12.01.2017 1.0
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 12.01.2017 1.4
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 21.11.2016 2.0
621 Kullmyrbotn - Øverbygda 23.03.2016 6.4
619 Kårstadsetra - Dempesætra - Gråsteinmyra 12.01.2017 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 17.01.2017 8.1
616 Lindheim - Tranalia 17.01.2017 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda 17.01.2017 2.8
628 Linnerud - Puttmyra 18.03.2016 1.5
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 23.11.2016 7.2
540 Lundstein - Håkenstad 09.03.2016 11.8
523 Lysløypa Brusvehagen - Øverby 07.03.2016 2.0
1325 Lysløypa i Prestmarka 12.01.2017 3.7
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen 08.03.2016 5.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Osbakken 12.11.2016 4.5
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Sillongen 07.03.2016 9.8
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 13.01.2017 2.0
525 Lysløypa Skistua - Grande 16.03.2016 3.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 21.03.2016 3.0
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 08.03.2016 8.0
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 18.03.2016 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 18.03.2016 5.0
522 Lysløypa Øverby - Diktimot - Skistua 13.01.2017 4.4
579 Lysløype Skjeskroken 17.03.2016 2.3
521 Løypene på Glæstadhøgda 12.01.2017 15.0
610 Midtholen - Lundsætra 12.01.2017 8.3
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 12.11.2016 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 17.01.2017 3.0
516 Osbakken - Sveum 12.11.2016 1.9
633 Osbakken - Veset 15.01.2017 4.0
1141 Osbakken-Tjærevika-Veset 09.03.2016 4.3
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 17.01.2017 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 17.01.2017 4.3
1344 Prestmarka - Thune skole - Blili 22.03.2016 7.7
629 Puttmyra - Skihytta 18.03.2016 3.5
555 Raufoss - Sveum 12.01.2017 4.5
554 Raufoss skistadion 17.01.2017 2.7
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 17.01.2017 0.6
608 Redalsætermyra - Skihytta 16.01.2017 5.0
563 Reinsvoll - Tåsås 08.03.2016 6.3
1154 Ringelia - Totjernet [Liåsløypa] 30.11.2016 12.0
1209 Rostbergrunden 01.03.2015 11.5
518 Rørmyra - Solvoll 11.03.2016 6.0
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 17.01.2017 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 12.01.2017 4.3
577 Skihytta - Høgbrenna 18.03.2016 3.5
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 18.03.2016 5.1
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 16.01.2017 4.1
539 Skistua - Lundstein 16.03.2016 4.8
605 Skogheim - Onsrudvatn 16.01.2017 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta 13.01.2017 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 06.02.2013 6.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 12.01.2017 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad 23.03.2016 5.6
1153 Spenntirunden 24.02.2016 6.6
544 Stangstua - Bukkhalsen 29.11.2016 1.0
637 Stokkhyttakrysset - Eikvelta 15.01.2017 2.7
632 Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 17.03.2016 1.9
685 Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 15.01.2017 2.6
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 23.03.2016 7.7
611 Svearoa - Hemsangen 13.01.2017 2.7
1215 Sveum - Eikvelta 12.01.2017 1.8
556 Sveum - Rørmyra 12.01.2017 5.1
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 17.01.2017 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 17.01.2017 0.5
620 Torpavegen - Gråsteinmyra 12.01.2017 1.9
549 Torvmyra - Veset 17.03.2016 1.8
617 Tranalia - Snertingdal skole 16.03.2016 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 25.03.2016 3.5
530 Tømmerhol - Blivgodt 12.01.2017 2.5
576 Vassendlandet - Skihytta 18.03.2016 9.6
634 Veset - Stokkhyttakrysset 15.01.2017 2.7
569 Veset - Sveum (maskinprepp) 17.03.2016 4.9
638 Veset - Sveum (scooterløype) 15.01.2017 4.6
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 17.03.2016 4.7
568 Vesterås - Torvmyra 23.03.2016 1.6
582 Vind skistadion 18.03.2016 3.0
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 13.01.2017 6.5
618 Ytteråsveien - Midtholen 12.01.2017 2.9
542 Øverby skistadion 11.11.2016 3.0
Totenåsen
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 10.03.2016 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 04.03.2016 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra 01.04.2016 1.4
1173 KK-plassen - Fargo [KK-runden] 10.03.2016 3.8
1176 KK-plassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 09.03.2016 5.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 10.03.2016 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 01.04.2016 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 15.01.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 11.11.2016 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 09.03.2016 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 09.03.2016 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 09.03.2016 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 09.03.2016 7.1
1177 Lysløypa KK-plassen - Lund 09.03.2016 5.1
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen 09.03.2016 4.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 09.03.2016 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 15.01.2017 2.3
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 09.03.2016 4.6
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta 09.03.2016 7.2
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 10.03.2016 2.0
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra 09.03.2016 9.2
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 09.03.2016 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 09.03.2016 6.8
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 15.01.2017 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 09.03.2016 10.2
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] 09.03.2016 6.1
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] 09.03.2016 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] 09.03.2016 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] 09.03.2016 13.5
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta 09.03.2016 8.1
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] 09.03.2016 12.0
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 15.01.2017 5.2
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås 09.03.2016 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] 09.03.2016 9.8
Hurdal - Feiring
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen 02.04.2016 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta 20.03.2016 3.0
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta 14.01.2017 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen 14.01.2017 4.6
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua 12.01.2017 1.9
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta 26.03.2016 1.3
790 Dalen - Dalkollen 14.01.2017 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen 26.03.2016 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet 14.01.2017 1.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet 15.04.2016 4.9
967 Haraldvangen - Hermods plass 26.03.2016 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 26.03.2016 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 26.03.2016 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 12.01.2017 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 26.03.2016 2.7
796 Holshytta - Jahrenhytta 26.03.2016 1.1
976 Holtjennet - Aklangen 12.01.2017 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 12.01.2017 1.0
965 Kinna - Vingerdalstua 12.01.2017 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 12.01.2017 1.3
1105 Lysløypa i Feiring 11.03.2016 3.4
1122 Mortenskollen - Steintjennet 26.03.2016 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen 13.01.2017 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet 26.03.2016 2.7
969 Siridalsvegen - Aklangen 26.03.2016 4.5
795 Skomakertjennet - Holshytta 14.01.2017 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Holshytta 26.03.2016 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet 12.01.2017 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 13.01.2017 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet 15.04.2016 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen 12.01.2017 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen 28.03.2015 1.0
Eidsvoll - Nes
778 Benkemyra - Spyttmyra 09.03.2016 2.3
766 Benkemyra - Tretjernsmyra 09.03.2016 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia 08.03.2016 4.2
1014 Den gule grinda - Kårstad 12.03.2016 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg 12.03.2016 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg 12.03.2016 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 19.03.2016 3.2
776 Dønnumskia og Garmorunden 10.03.2016 5.8
1187 Februa - Starrtjennet 05.03.2016 4.0
1189 Februa - Steinbrua 05.03.2016 1.2
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens 07.03.2016 4.1
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene 00.00. 0 2.8
1206 Finnkollen - Staurdalmyra 19.01.2015 1.8
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 08.03.2016 2.7
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 31.01.2015 5.1
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 16.03.2016 2.5
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens 07.03.2016 1.3
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen 08.03.2016 3.6
263 Gruemyra 31.01.2015 1.6
270 Gruemyra - Haugen 05.03.2016 1.0
774 Hasler - Moen - Svangerudenga 15.01.2016 4.2
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga 15.01.2016 5.8
1191 Haugen - Staurdalsmyra 05.03.2016 0.7
272 Haugen - Steinbrua 05.03.2016 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen 24.02.2015 4.5
1015 Heimdal - Putten 08.03.2016 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 28.03.2016 4.3
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 08.03.2016 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 28.03.2016 5.0
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn 05.03.2016 4.2
1013 Kårstad - Langvassdalen 25.01.2015 3.2
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien 07.03.2016 3.0
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra 24.01.2015 0.7
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia 08.03.2016 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva 17.03.2016 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget 08.03.2016 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva 08.03.2016 2.2
1120 Lysløypa i Finnkollen 25.01.2015 2.6
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 08.03.2016 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 10.03.2016 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 00.00. 0 10.0
1003 Nes skianlegg - Vika 08.03.2016 3.0
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra 08.03.2016 8.3
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet 06.02.2015 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud 07.03.2016 2.0
764 Sessvollmoen - Pens 07.03.2016 2.5
1186 Setertjenn - Bokkedalen 05.03.2016 1.9
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen 05.03.2016 3.7
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen 05.03.2016 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen 05.03.2016 1.7
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra 08.03.2016 2.7
1018 Snippen - Putten 08.03.2016 0.7
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 08.03.2016 2.2
1188 Starrtjennet - Bokkedalen 03.03.2016 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua 05.02.2016 3.2
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua 05.03.2016 0.8
1190 Steinbrua - Setertjenn 05.03.2016 2.2
775 Svangerudenga - Linnerud - Løken 15.01.2016 2.9
768 Tretjernsmyra - Neverberget 09.03.2016 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget 09.03.2016 4.1
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 08.03.2016 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 28.03.2016 3.7
1012 Vika - Langvassdalen 25.01.2015 4.3
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia 20.03.2015 4.0

1344 løyper vist, totalt 4975.00000000001 km.