Søndre Ålsbygda - Breidtjernet

Lengde: 4.6 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Øståsen Skiløyper
Ferdig preparert: 08.02.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter i Søndre Ålsbygda. Fra klubbhuset til Søndre Ål Sportsklubb (SÅS) går vi vestover til bilvegen og tar første gardsveg nordover ca. 400 meter. Her kommer vi inn på maskinpreparert løype som går ut på jordet. Løypa svinger seg over jordene i kupert terreng ca. en kilometer. Her går den opp mot skogsbilvegen hvor høgspentlinja krysser.

Vi følger skogsbilvegen oppover ca. en kilometer. Vegen kan vøre brytet, men brøytinga slutter i stor sving. Videre er det maskinpreparert løype over Gullenhøgda. Kupert, fin løype går videre over åsen og det er lett å gå siste stykke ned til løypedele ved Breidtjernet. Her går løype 481, som er en del av Gjøvik-Oslo-traseen. Løype 1571 går østover i retning Hovsvåja, Våja og Skjervetråkket på Skjerva.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km