Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter

Løype nr: 462
Område: Krokskogen
Lengde: 10.9 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Sist preparert: 16.03.2018

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter i løypekrysset nord for Kringla. Den følger Grenaderløypa nordvestover et lite stykke, men skiller lag med denne sørøst for Svarten. Her tar vår løype til venstre, og dermed er vi ute i scooterløypa. Vi krysser vannet, og etter et par kneiker passerer vi gjennom et lett myrparti, før vi kommer ut på Vesleflåtan. Litt før vi er "i land" på vestsiden, tar løype 226 til høyre mot Bleiksjøen og Langtjern.

Vi krysser så Grenaderløypa rett øst for Storflåtan og kommer så ut på isen. Etter en halv kilometer kommer vi til et løypedele. Her fortsetter løype 308 rett fram mot Damtjern. Vi går imidlertid til venstre, og kommer da i land ved sørenden av vannet.

Fortsettelsen går nå i stigende terreng mot sør, og i neste løypekryss tar vi til venstre. Vi er igjen inne på Grenadertraseen, og passerer rett under Gråberget, der hovedløypa dreier mot høyre i retning Løvlia. I dette området er det lett terreng.

Så venter siste etappe over Skamræk, og dermed er vi framme ved Gagnumseter. Her møter vi en populær løype fra Oppkuvvann og Kjagdalskrysset (løype 1260). Løype 999 går ut på isen, over Nordre Heggelivann til Heggelia. Derfra er det forbindelse til Sørkedalen. Fra Gagnumseter kan du også komme til Løvlia, enten du velger den landfaste løype 1213 eller løype 1212 om Nibbitjern.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
9 Rundtur fra Skansebakken Skansebakken Skansebakken 35.9