Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia

Løype nr: 335
Lengde: 4.0 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Bærum kommune
Sist preparert: 31.03.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa begynner der løype 495 fra Tverrelva og Monsebråtan kommer fram til stedet der skogsbilveien slutter, noen få hundre meter vest for selve Kampevaddammen.

Det første stykket er løypa felles med løype 79, som går videre nordover på skogsbilveien mot Fjellseterbommen der vår løype går ut i terrenget etter omtrent 1 km.

Vinteren 2004/2005 ble løypa lagt om, og den går nå opp til Stormyra, der løype 75 fra Gampetjern og løype 76 fra Kusteintjern kommer inn fra høyre. Herfra fortsetter løypa det siste stykket fram til Løvlia.

Løypa er en av flere innkommende løyper til Løvlia sydfra. Herfra går en rekke løyper videre i flere retninger, bl.a. mot Gagnumseter i løype 1212 eller løype 1213. Grenaderløypa vestover går i retning Fjellseterbommen (løype 185) og hvis du vil til Skamræk, tar du løype 69. Og du kan velge mellom et par ulike traseer mot Ringkollen: løype 227 via Damtjern eller løype 228 via Vassendvika.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
366 Krokskogrunde fra Kleivstua Kleivstua Kleivstua 33.4
92 Langt inn på Krokskogen By i Lommedalen Sollihøgda 41.1
91 Over Krokskogen fra Ringkollen Ringkollen By i Lommedalen 34.5