Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Hurummarka
892 Aklangen - Stikkvannshytta 17.02.2018 1.5
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 17.02.2018 2.6
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 17.02.2018 3.2
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 16.02.2018 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 16.02.2018 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 16.02.2018 2.5
908 Folkestad skole - Storengene - Myrene 20.02.2014 4.4
899 Grytnes skole - Slingrebekk 21.01.2018 0.5
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 18.02.2018 3.1
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 25.02.2016 3.7
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 14.02.2018 6.7
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen 08.02.2018 0.9
906 Lysløypa i Holmsbu 10.02.2013 1.0
877 Lysløypa på Filtvet 16.02.2018 3.4
904 Lysløypa på Klokkarstua 12.02.2018 3.2
900 Lysløypa på Sætre 05.02.2018 2.8
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta 02.02.2018 5.1
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 16.02.2018 3.6
882 Nøklemyr - Røedseterpytten 17.02.2018 1.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 16.02.2018 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 02.02.2018 0.5
901 Rundløypa ved Sætre skole 05.02.2018 1.5
907 Rundløype Kolåsen - Skjøttelvik 10.02.2013 8.2
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
1359 Rundløype ved Grønsand 15.02.2018 1.4
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 16.02.2018 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 17.02.2018 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 16.02.2018 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 16.02.2018 3.0
887 Sions dal - Sundbydalen 16.02.2018 0.4
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Stikkvannshytta 18.02.2018 5.0
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 22.01.2016 2.7
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 17.02.2018 3.5
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 18.02.2018 1.7
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Kommunehytta 25.02.2016 2.9
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 16.02.2018 2.8
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 18.02.2018 1.1
875 Tofte - Røskestadvannet 00.00. 0 3.5
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 17.02.2018 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 16.02.2018 2.4
Kjekstadmarka
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 19.02.2018 1.0
477 Borgen skole - Borgenåsen 16.02.2018 2.0
12 Dikemark - Fuglemyr 19.02.2018 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 19.02.2018 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad 18.02.2018 4.4
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 19.02.2018 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 19.02.2018 4.9
473 Eidsletta - Yggeset 18.02.2018 1.5
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 16.02.2018 9.0
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 19.02.2018 1.7
10 Gjellebekk - Heggsjø 19.02.2018 1.8
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 16.02.2018 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 19.02.2018 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr 19.02.2018 2.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 19.02.2018 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 19.02.2018 2.7
327 Heia - Kjenner - Heggsjø 16.02.2018 3.4
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 19.02.2018 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 19.02.2018 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 19.02.2018 3.4
295 Lysløypa i Bødalen 17.02.2018 3.0
25 Lysløypa i Vardåsen 19.02.2018 4.6
315 Lysløypa i Vollen 16.02.2018 2.0
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
447 Lysløypa på Dikemark 19.02.2018 0.8
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 19.02.2018 5.0
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 17.02.2018 2.5
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 19.02.2018 4.0
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 16.02.2018 3.9
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
474 Rundløyper på Eidsletta 12.02.2018 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 18.02.2018 1.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 19.02.2018 4.5
1195 Sørummyra - ROS-hytta 19.02.2018 2.0
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 17.02.2018 9.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 19.02.2018 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 12.02.2018 2.5
26 Yggeset - Sydskogen 18.02.2018 4.8
475 Yggeset - Vollen 16.02.2018 1.9
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 18.02.2018 2.0
Vestmarka
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 16.02.2018 3.6
472 Bergsmarka - Solli 16.02.2018 1.7
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 19.02.2018 3.3
463 Damvann - Mikkelsbonn 19.02.2018 2.0
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 19.02.2018 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 19.02.2018 4.2
596 Grønland - Mikkelsbonn 17.02.2018 2.2
319 Heia - Bergsmarka 16.02.2018 2.5
648 Hvalstad - Billingstad 19.02.2018 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 17.02.2018 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 17.02.2018 2.5
46 Jansløkka - Semsvannet 19.02.2018 1.6
320 Kraft - Oppsalsetra 16.02.2018 2.8
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 17.02.2018 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 19.02.2018 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 19.02.2018 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 19.02.2018 1.7
316 Lysløypa på Holmen 18.01.2018 3.0
209 Lysløypa på Solli 19.02.2018 7.5
42 Lysløypa på Solvang 19.02.2018 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 19.02.2018 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 19.02.2018 5.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 19.02.2018 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 19.02.2018 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 16.02.2018 2.2
330 Rudsmyr - Damvann 19.02.2018 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 19.02.2018 2.3
410 Sandungen N - Øyevann 19.02.2018 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 19.02.2018 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 19.02.2018 1.7
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) 19.02.2018 2.4
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 17.02.2018 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 17.02.2018 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 23.01.2016 1.5
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) 19.02.2018 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 18.02.2018 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 17.02.2018 1.9
35 Skileikanlegg på Jardarkollen 14.02.2018 0.2
47 Skileikanlegg på Skui 19.02.2018 1.0
33 Skoglund - Mikkelsbonn 17.02.2018 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 17.02.2018 5.7
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet 25.01.2018 5.1
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 16.02.2018 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 19.02.2018 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 19.02.2018 2.8
28 Solli - Myggheim 19.02.2018 2.1
411 Solli - Vestlia 19.02.2018 1.2
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 17.02.2018 7.0
280 Solvang - Bergsmarka 19.02.2018 5.2
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 19.02.2018 4.3
36 Store Sandungen (over vannet) 17.02.2018 2.5
1184 Svenskerud - Kraft 16.02.2018 1.7
304 Tanum - Kattås 19.02.2018 2.3
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 16.02.2018 4.0
41 Tveiter - Furuholmen 19.02.2018 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 19.02.2018 2.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 19.02.2018 3.3
39 Tveitersetra - Sandungen N 18.02.2018 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 19.02.2018 3.2
413 Vakås - Jansløkka 17.02.2018 1.5
38 Vestmarksetra - Furuholmen 19.02.2018 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 19.02.2018 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 19.02.2018 4.0
1246 Øyevann - Damvann 19.02.2018 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 18.02.2018 7.3
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 19.02.2018 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 19.02.2018 1.5
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 16.02.2018 2.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 16.02.2018 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 16.02.2018 1.1
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 16.02.2018 0.7
57 Blekketjern - Haslumseter 19.02.2018 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 19.02.2018 2.6
313 Bogstad - Bjørnsgard 16.02.2018 2.2
314 Bogstad - Lathus 16.02.2018 1.9
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 19.02.2018 0.8
440 Burud - Vensåsseter 16.02.2018 4.1
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 19.02.2018 1.4
599 Fleskum - Dælivann - Stein 16.02.2018 3.2
438 Fløyta - Vensåsseter 19.02.2018 2.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 19.02.2018 3.0
232 Galemyr - Skrubbdal 16.02.2018 3.3
213 Galemyr - Stormyra 16.02.2018 1.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 19.02.2018 5.8
446 Haga - Lund - Nygård 16.02.2018 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 16.02.2018 3.3
1390 Haslumseter - Sætermyra - Brunkollen 19.02.2018 0.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype 14.02.2018 1.1
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta (vestlig) 19.02.2018 1.3
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) 19.02.2018 1.3
53 Hestemyra - Haslumseter 19.02.2018 1.5
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 19.02.2018 2.2
1233 Hundeløype Årnes 14.02.2018 1.4
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 19.02.2018 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 19.02.2018 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 19.02.2018 1.7
600 Kolsås skisenter - Stein gård 16.02.2018 1.0
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 18.02.2018 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 15.02.2018 2.1
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 19.02.2018 3.8
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 19.02.2018 1.8
49 Lysløypa på Fossum 19.02.2018 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 19.02.2018 1.5
311 Nygård - Brunkollen 19.02.2018 2.0
60 Nygård - Skriverberget 16.02.2018 1.3
756 Sauejordet 14.02.2018 2.0
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 18.02.2018 2.4
329 Skiløyper på Haga golfbane 08.02.2018 3.0
627 Skriverberget - Burud 16.02.2018 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta 19.02.2018 2.6
62 Skytterkollen - Nygård 16.02.2018 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 16.02.2018 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 16.02.2018 0.8
55 Stein - Skriverberget 16.02.2018 3.3
64 Stormyra - Abborvannsbekken 19.02.2018 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 19.02.2018 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 19.02.2018 0.9
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 16.02.2018 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 16.02.2018 2.6
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 19.02.2018 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 19.02.2018 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern 19.02.2018 2.4
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) 19.02.2018 3.6
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 19.02.2018 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 19.02.2018 1.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 16.02.2018 2.8
117 Årnes - Tangenåsen S 19.02.2018 1.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 16.02.2018 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 16.02.2018 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra 19.02.2018 1.6
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 16.02.2018 1.6
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 19.02.2018 1.0
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 16.02.2018 2.1
Krokskogen
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 18.02.2018 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 19.02.2018 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 18.02.2018 2.6
357 By - Greinehytta 19.02.2018 4.9
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 19.02.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 16.02.2018 8.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 16.02.2018 5.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 17.02.2018 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 19.02.2018 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 18.02.2018 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 18.02.2018 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 18.02.2018 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 18.02.2018 2.3
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 16.02.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 19.02.2018 1.9
405 Frøshaug - Djupdalen 15.02.2018 2.0
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 19.02.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 19.02.2018 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 16.02.2018 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 19.02.2018 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 19.02.2018 2.9
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 17.02.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 16.02.2018 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 17.02.2018 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 16.02.2018 54.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 17.02.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 17.02.2018 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 29.01.2018 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 16.02.2018 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 19.02.2018 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 11.02.2018 2.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 19.02.2018 3.2
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 18.02.2018 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2016 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 18.02.2018 4.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 19.02.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 16.02.2018 1.8
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 18.02.2018 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 18.02.2018 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 18.02.2018 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 18.02.2018 3.7
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 15.02.2018 10.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 16.02.2018 1.0
1119 Langlia - Kveldrostjern 18.02.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 16.02.2018 6.9
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 16.02.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 18.02.2018 3.2
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 19.02.2018 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 15.02.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 16.02.2018 8.3
89 Lysløypa på Kleivstua 19.02.2018 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 19.02.2018 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 18.02.2018 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 19.02.2018 7.5
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan 16.02.2018 6.8
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 19.02.2018 4.8
1151 Moliksåsen - Kringla 15.02.2018 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 00.00. 0 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 00.00. 0 3.5
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 17.02.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 16.02.2018 8.2
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 18.02.2018 7.4
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 19.02.2018 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 19.02.2018 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 19.02.2018 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 19.02.2018 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 16.02.2018 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 30.12.2017 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 19.02.2018 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 18.02.2018 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 17.02.2018 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 19.02.2018 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 19.02.2018 10.5
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 19.02.2018 7.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 15.02.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 19.02.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 19.02.2018 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 16.02.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 19.02.2018 4.9
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.0
458 Skileik på Ringkollen 18.02.2018 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 16.02.2018 2.7
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 17.02.2018 8.0
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 18.02.2018 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 14.02.2018 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 18.02.2018 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 19.02.2018 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 19.02.2018 6.2
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 17.02.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 17.02.2018 2.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 28.01.2018 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 17.02.2018 5.2
71 Storebekkhytta - Dammyra 19.02.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 19.02.2018 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 19.02.2018 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 18.02.2018 3.2
1143 Svarten N - Langlia 18.02.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 17.02.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 19.02.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 17.02.2018 4.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 19.02.2018 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 19.02.2018 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 12.01.2018 1.7
988 Tobonn - By 19.02.2018 1.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 19.02.2018 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 18.02.2018 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 19.02.2018 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 18.02.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 18.02.2018 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 18.02.2018 5.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 19.02.2018 5.7
Nordmarka nord
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 06.02.2018 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 16.02.2018 1.7
103 Bislingen rundløype 16.02.2018 3.0
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 17.02.2018 1.3
1262 Brattvoll - Volla 16.02.2018 1.4
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 19.02.2018 4.0
1148 Elnes - Mattismyr 19.02.2018 1.7
100 Finnstad - Sandvikshytta 17.02.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 17.02.2018 2.6
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 16.02.2018 3.1
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 15.02.2018 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 19.02.2018 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 19.02.2018 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 19.02.2018 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 19.02.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 16.02.2018 2.4
221 Gjerdingen rundt 19.02.2018 10.9
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 19.02.2018 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 16.02.2018 4.8
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 19.02.2018 1.8
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 13.02.2018 4.6
301 Harestua - Svartbekken 18.02.2018 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 16.02.2018 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 16.02.2018 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
498 Jevnaker øst - Kinge 08.03.2016 7.6
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 16.02.2018 1.8
1361 Kalvsjø - Olum 16.02.2018 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 16.02.2018 4.5
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 19.02.2018 11.7
1371 Kinge - Olum 17.01.2018 2.1
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 18.02.2018 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 17.02.2018 3.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 16.02.2018 3.0
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 19.02.2018 4.0
406 Mattismyr - Delebekken 19.02.2018 5.4
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 17.02.2018 2.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 17.02.2018 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 18.02.2018 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 16.02.2018 2.2
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 17.02.2018 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 18.02.2018 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 16.02.2018 5.2
1370 Myrskogen - Olum 20.01.2018 2.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 17.02.2018 4.5
1372 Olum - Stormyra 20.01.2018 3.4
1369 Ringen - Kalvsjø 16.02.2018 1.5
992 Roa - Kalvsjø 28.01.2018 3.4
1360 Roa - Ringen 28.01.2018 3.1
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 16.02.2018 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 16.02.2018 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 17.02.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 19.02.2018 1.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 17.02.2018 2.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 16.02.2018 2.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 17.02.2018 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 19.02.2018 2.5
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 19.02.2018 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 14.02.2018 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 15.02.2018 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 19.02.2018 2.4
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 16.02.2018 3.0
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 17.02.2018 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 19.02.2018 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 19.02.2018 2.9
106 Stryken - Stålmyra 19.02.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 19.02.2018 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 17.02.2018 6.6
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 19.02.2018 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 19.02.2018 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.02.2018 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 09.02.2018 2.2
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 16.02.2018 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 16.02.2018 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 17.02.2018 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 16.02.2018 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 16.02.2018 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 17.02.2018 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 16.02.2018 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 18.02.2018 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 17.02.2018 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 16.02.2018 3.5
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 17.02.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 17.02.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 17.02.2018 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 17.02.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 17.02.2018 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 17.02.2018 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 19.02.2018 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 17.02.2018 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa 17.02.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 17.02.2018 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 17.02.2018 1.2
236 Ølja rundt 19.02.2018 7.0
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 05.02.2018 4.1
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 19.02.2018 2.2
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 19.02.2018 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 19.02.2018 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 19.02.2018 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 19.02.2018 1.4
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 19.02.2018 6.0
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 19.02.2018 1.3
131 Delebekken - Kikutstua 18.02.2018 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 19.02.2018 7.0
363 Elveli - Finnerud 19.02.2018 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 19.02.2018 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 19.02.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 17.02.2018 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 19.02.2018 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 19.02.2018 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 17.02.2018 3.1
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 19.02.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 19.02.2018 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 19.02.2018 3.5
1235 Frognerparken 19.02.2018 1.8
2 Frognerseteren - Heggehullet 19.02.2018 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 16.02.2018 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 16.02.2018 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 19.02.2018 7.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 19.02.2018 1.0
23 Gamle 50'n 23.03.2013 25.0
1435 Gaustad - Tuggerud 19.02.2018 1.3
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 19.02.2018 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
127 Hammeren - Skar 19.02.2018 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 19.02.2018 2.8
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 16.02.2018 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 19.02.2018 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 18.02.2018 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 19.02.2018 1.8
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 19.02.2018 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km 17.02.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 19.02.2018 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 19.02.2018 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 19.02.2018 25.0
698 Huseby - Bogstad 16.02.2018 3.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 19.02.2018 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 16.02.2018 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 18.02.2018 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 19.02.2018 7.8
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 19.02.2018 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 19.02.2018 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 19.02.2018 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 19.02.2018 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 19.02.2018 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 19.02.2018 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 19.02.2018 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 19.02.2018 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 19.02.2018 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 19.02.2018 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 19.02.2018 1.7
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 19.02.2018 2.5
706 Lysløypa på Korsvoll 17.02.2018 2.2
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 19.02.2018 5.3
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 19.02.2018 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 19.02.2018 2.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 16.02.2018 5.1
1234 Rundløype Holmendammen 16.02.2018 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 14.02.2018 1.5
1229 Rundmyr - Langmyr 19.02.2018 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 19.02.2018 8.1
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 18.02.2018 1.0
709 Skar - Øyungen (vestlig) 19.02.2018 2.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 19.02.2018 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 17.02.2018 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 19.02.2018 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 19.02.2018 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 17.02.2018 2.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 19.02.2018 1.8
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 19.02.2018 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 16.02.2018 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 17.02.2018 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 19.02.2018 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 19.02.2018 5.5
711 Sognsvann snøpark 19.02.2018 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 19.02.2018 3.7
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 13.02.2018 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 19.02.2018 1.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 17.02.2018 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 17.02.2018 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 19.02.2018 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 19.02.2018 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 19.02.2018 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 16.02.2018 5.1
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 19.02.2018 1.8
583 Tuggerud - Sognsvann 19.02.2018 1.2
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 19.02.2018 3.0
799 Ullevålseter - Aurtjern 19.02.2018 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 19.02.2018 4.0
368 Varingskollen - Holmetjern 16.02.2018 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 16.02.2018 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 19.02.2018 0.6
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 19.02.2018 1.5
1111 Vågedammen - Sørskogen 16.02.2018 4.3
703 Wyllerløypa - Bjordammen 19.02.2018 1.5
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 16.02.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 16.02.2018 0.7
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.02.2018 2.0
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 16.02.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 16.02.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 16.02.2018 9.5
Lillomarka og Gjelleråsen
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 19.02.2018 1.4
178 Damputtbekken - Sandermosen 19.02.2018 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 16.02.2018 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 15.02.2018 1.4
678 Hammeren - Sander 19.02.2018 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 19.02.2018 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen 19.02.2018 2.4
777 Kjelsås - Sander 19.02.2018 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 14.02.2018 1.0
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) 19.02.2018 0.6
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 19.02.2018 1.5
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 18.02.2018 2.0
231 Linderudkollen - Solemskogen 19.02.2018 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 19.02.2018 1.4
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen 18.02.2018 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen 18.02.2018 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 19.02.2018 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 19.02.2018 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 18.02.2018 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 19.02.2018 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 19.02.2018 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 19.02.2018 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 19.02.2018 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 19.02.2018 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 19.02.2018 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 16.02.2018 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 16.02.2018 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen 16.02.2018 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 19.02.2018 2.6
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 18.02.2018 4.5
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 19.02.2018 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 19.02.2018 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 19.02.2018 2.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 16.02.2018 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 19.02.2018 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 19.02.2018 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 18.02.2018 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 18.02.2018 2.5
663 Myrvang - Damputtbekken 19.02.2018 2.1
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 19.02.2018 1.5
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 18.02.2018 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 16.02.2018 3.1
676 Sander - Dausjøen 19.02.2018 1.5
677 Sander - Monsetangen 19.02.2018 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 29.12.2017 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 18.02.2018 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 19.02.2018 0.6
139 Solemskogen - Revlia 19.02.2018 2.3
144 Sørskogen - Sinober (vest) 16.02.2018 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 18.02.2018 1.7
1237 Torshovdalen 19.02.2018 1.7
1238 Tøyenparken 19.02.2018 1.5
1239 Valle Hovin 15.02.2018 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober 16.02.2018 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 16.02.2018 1.6
667 Årvoll - Breisjøen 19.02.2018 4.0
Romeriksåsene - Nannestad
1422 Aas golfbane 19.01.2018 0.0
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N 12.01.2018 7.5
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 08.02.2018 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 19.02.2018 1.9
1310 Bekkeberga - Eikeberg 17.02.2018 1.8
652 Bekkestua - Storøyungen N 17.02.2018 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen 17.02.2018 2.0
1428 Bergdalsvegen 17.02.2018 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 18.02.2018 6.2
155 Bjertnessjøen rundt 18.02.2018 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 18.02.2018 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
729 Breidmåsan - Busterudvangen 17.02.2018 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 19.02.2018 1.5
9 Brovoll - Flåtatjern 17.02.2018 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 17.02.2018 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 16.02.2018 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 24.01.2018 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 24.01.2018 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 28.01.2018 4.0
727 Busterudvangen - Fossumvangen 17.02.2018 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane 16.02.2018 2.0
1430 Djupdalen - Grani 17.02.2018 1.2
1307 Eikeberg - Finstadsletta 17.02.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 17.02.2018 1.6
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 17.02.2018 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 17.02.2018 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 17.02.2018 0.9
1306 Finstadsletta nord - Rustad 21.01.2018 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 17.02.2018 2.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 18.02.2018 0.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 18.02.2018 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 12.01.2018 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 17.02.2018 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen 17.02.2018 3.3
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
1434 Grani - Finstadsletta 21.01.2018 0.7
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 17.02.2018 4.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 18.02.2018 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 18.02.2018 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 18.02.2018 3.2
649 Gruvelia - Engelstadvangen 16.02.2018 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 17.02.2018 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 16.02.2018 2.1
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 19.02.2018 5.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 16.02.2018 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 17.02.2018 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 16.02.2018 5.0
720 Harasletta - Breidmåsan 15.02.2018 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 18.02.2018 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 18.02.2018 1.2
934 Harestua - Pipera - Buvann 17.02.2018 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 18.02.2018 3.0
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
735 Holtersaga - Ramstad 17.02.2018 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 18.02.2018 2.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 17.02.2018 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 19.02.2018 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 17.02.2018 3.5
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 16.02.2018 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 18.02.2018 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 18.02.2018 1.8
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 18.02.2018 4.0
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 18.02.2018 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 18.02.2018 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 18.02.2018 3.5
389 Koperud - Håkenstadsætra 17.02.2018 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 17.02.2018 5.7
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 17.02.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 17.02.2018 2.2
933 Lauvtangen - Buvann 19.02.2018 1.5
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
653 Lysløypa i Tæruddalen 17.02.2018 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 16.02.2018 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 18.02.2018 5.0
350 Lysløypa på Harestua 16.02.2018 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 15.02.2018 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 13.02.2018 3.9
1088 Lysløype Preståsen 11.02.2018 3.3
1083 Maura vest 18.02.2018 8.1
1085 Morepprunden 16.02.2018 9.1
1086 Nannestadrunden 17.02.2018 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 18.02.2018 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 18.02.2018 3.0
1089 Preståsrunden 18.02.2018 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 17.02.2018 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 19.02.2018 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 17.02.2018 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 21.01.2018 3.2
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 18.02.2018 2.0
1303 Rundløyper Ask 21.02.2015 7.5
1427 Rustad - Rustadmåsan 17.02.2018 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 16.02.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 16.02.2018 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 19.02.2018 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 13.02.2018 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 17.02.2018 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 19.02.2018 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 18.02.2018 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 18.02.2018 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 18.02.2018 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
1070 Sjuputtane - Marifjell 16.02.2018 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 19.02.2018 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 16.02.2018 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 16.02.2018 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 18.02.2018 1.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 16.02.2018 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 16.02.2018 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 19.02.2018 3.5
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 16.02.2018 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 17.02.2018 1.9
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 18.02.2018 4.8
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 19.02.2018 2.4
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 16.02.2018 0.5
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 18.02.2018 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 18.02.2018 2.4
1420 Åsen stadion - skianlegg 19.02.2018 6.0
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 0.0
1208 Åsgreina - Feviksvangen 17.02.2018 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 16.02.2018 4.1
1311 Østre Rud - Eikeberg 17.02.2018 3.2
Østmarka
182 Bysetermosan - Vangen 19.02.2018 3.1
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 16.02.2018 5.6
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 19.02.2018 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 19.02.2018 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 19.02.2018 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 19.02.2018 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 16.02.2018 8.7
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 09.01.2018 2.5
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 17.03.2013 1.7
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 18.02.2018 7.6
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 14.02.2018 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 10.02.2018 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 14.02.2018 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 17.02.2018 2.4
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 19.02.2018 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.02.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 19.02.2018 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 19.02.2018 1.0
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 16.02.2018 4.8
645 Klokkertorvet - Finland 16.02.2018 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 16.02.2018 2.0
1395 Knurra - Geitsjøen 17.02.2018 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 17.02.2018 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 17.02.2018 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 19.02.2018 6.8
186 Krokhol - Skjelbreia [Krokholveien ] 19.02.2018 5.0
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 16.02.2018 7.2
281 Losby - Djupdalskrysset 19.02.2018 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra 17.02.2018 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 10.02.2018 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 19.02.2018 4.1
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 19.02.2018 5.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 19.02.2018 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 19.02.2018 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 19.02.2018 1.0
419 Lysløypa i Kirkebygda 00.00. 0 1.0
251 Lysløypa i Marikollen 19.02.2018 3.4
807 Lysløypa Kurland 19.02.2018 2.1
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 19.02.2018 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 19.02.2018 3.5
1241 Lysløypa på Brannfjell 17.02.2018 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 19.02.2018 3.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 18.02.2018 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 19.02.2018 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 19.02.2018 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 19.02.2018 1.8
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 19.02.2018 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 19.02.2018 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 19.02.2018 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 18.02.2018 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 19.02.2018 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 19.02.2018 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 19.02.2018 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 19.02.2018 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 19.02.2018 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 09.03.2017 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 19.02.2018 6.9
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 19.02.2018 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 16.02.2018 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 12.01.2018 3.0
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
1393 Morterudkoia - Kalddalen 11.02.2018 0.5
1051 Morterudveien 19.02.2018 0.8
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 06.03.2016 2.7
261 Myrdammen - Setertjernstua 19.02.2018 4.6
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 14.02.2018 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 14.02.2018 1.5
811 Nordby skole - Myrdammen 19.02.2018 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 17.02.2018 2.7
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 16.02.2018 4.4
688 Petersbråtan - Gullsmeden 19.02.2018 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 19.02.2018 2.6
813 Rundløypa på Hektnersletta 16.02.2018 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 17.02.2018 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 18.02.2018 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 19.02.2018 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 19.02.2018 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 17.02.2018 2.2
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 14.02.2018 3.7
247 Sandbakken P - Krokhol 19.02.2018 4.3
183 Sandbakken P. - Eriksvann - Skjelbreia 19.02.2018 6.3
287 Sandbakken P. - Sandbakken - Klokkerud - Smørhullet 19.02.2018 2.9
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 13.01.2018 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 5.0
644 Skillebekk - Finland 19.02.2018 1.6
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 19.02.2018 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 23.02.2017 9.2
423 Skjelbreia - Vangen 19.02.2018 2.8
171 Skullerudstua - Olavsmyr 19.02.2018 0.0
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 18.02.2018 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 14.02.2018 2.3
282 Smestad - Ramstadsjøen - Setertjernstua 07.01.2018 3.6
1254 Smestad Vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 16.02.2018 3.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 19.02.2018 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan 19.02.2018 1.9
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 19.02.2018 5.9
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 11.03.2016 5.2
630 Streifinn - Myrdammen 18.02.2018 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen 16.02.2018 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 19.02.2018 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 19.02.2018 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 20.01.2018 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 19.02.2018 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 19.02.2018 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 19.02.2018 0.7
1053 Vallerud - Skulerud 19.02.2018 2.6
1054 Valstadløypa 19.02.2018 1.9
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2
687 Øgården - Gullsmeden 19.02.2018 1.3
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 10.02.2018 1.0
Sørmarka
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 19.02.2013 1.3
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.02.2018 4.6
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 28.01.2014 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark 19.02.2018 1.6
1446 Brevik - Skimtefjell 16.02.2018 5.0
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen 17.02.2018 1.2
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 02.02.2018 8.2
738 Eikjol - Sterkerud 19.02.2018 2.4
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
205 Fløysbonn - Kloppa 19.02.2018 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 19.02.2018 3.3
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 16.02.2018 2.1
802 Granerud - Bjerkebekk 16.02.2018 3.2
801 Granerud - Vientjern 16.02.2018 1.3
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 19.02.2018 4.3
1218 Holen - Krokhol 17.02.2018 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 19.02.2018 2.0
951 Kloppa - Myrer 19.02.2018 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 19.02.2018 1.8
945 Kråkstad - Bjerke skole 23.01.2015 5.5
800 Kråkstad - Granerud 16.02.2018 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 16.02.2018 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 19.02.2018 4.9
1445 Larsbraaten - Brevik (Steinenga) 16.02.2018 4.0
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 19.02.2018 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 19.02.2018 3.4
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2018 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen 19.02.2018 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 19.02.2018 2.7
594 Lysløypa på Kråkstad 11.02.2018 3.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 19.02.2018 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 19.02.2018 1.5
202 Lysløypa på Siggerud 19.02.2018 3.9
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 19.02.2018 2.3
204 Lysløypa Ski - Langhus 19.02.2018 2.7
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 18.02.2018 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 18.02.2018 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 18.02.2018 1.1
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 19.02.2018 2.8
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 13.02.2018 13.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 19.02.2018 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 18.02.2018 9.1
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 19.02.2018 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 19.02.2018 1.3
214 Siggerud - Holen 19.02.2018 1.7
589 Siggerud - Kloppa 19.02.2018 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 19.02.2018 5.3
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 16.02.2018 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 19.02.2018 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 16.02.2018 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 07.02.2018 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 19.02.2018 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 19.02.2018 6.1
806 Skotbu - Vientjern 16.02.2018 3.8
943 Skotburunden 16.02.2018 4.8
1049 Stallerud - Bru 17.02.2018 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 19.02.2018 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 19.02.2018 3.8
177 Sværsvann - Myrer 19.02.2018 4.5
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 11.02.2018 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 18.02.2018 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 18.02.2018 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 18.02.2018 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 16.02.2018 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 16.02.2018 4.7
337 Ytre Enebakk - golfbanen 16.02.2018 5.5
Nesoddmarka
928 Baltsrud - Gaupefjell 16.02.2018 1.2
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen 19.02.2018 2.7
912 Berger idrettspark - To gård 19.02.2018 3.2
910 Bjønnesteinen - Johnsrud 19.02.2018 1.7
926 Fjell [Fjellkrysset] - Dalåsen 19.02.2018 2.0
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Johnsrud 19.02.2018 3.1
925 Fundingrud - Granerud 19.02.2018 2.1
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren 19.02.2018 5.4
931 Gulstad - Fundingrud 19.02.2018 1.3
917 Hasle - Bjønnesteinen 19.02.2018 4.5
920 Hasle - Gulstad 19.02.2018 1.2
929 Jegerhytta - To gård 18.01.2018 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Johnsrud 19.02.2018 2.8
911 Johnsrud - Langemyr - To gård 19.02.2018 1.2
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta 19.02.2018 2.0
930 Lysløypa Dalåsen - Granerud 19.02.2018 0.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Dalåsen 19.02.2018 1.4
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan 19.02.2018 2.4
915 Lysløypa på Berger 19.02.2018 7.0
1104 Myklerud - Måren 19.02.2018 3.0
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) 19.02.2018 0.5
916 Skoklefald - Berger idrettspark 16.02.2018 1.2
923 Tjernsbråtan - Dalåsen 19.02.2018 2.6
921 Tjernsbråtan - Fundingrud 19.02.2018 2.7
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Johnsrud 19.02.2018 9.3
Follomarka
198 Bakker bru - Ås 18.02.2009 4.0
842 Bjørnstad - Sekkebekk 17.02.2018 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud 17.02.2018 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud 17.02.2018 4.4
187 Brønnerudjordet 19.02.2018 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 17.02.2018 5.0
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern 17.02.2018 7.2
847 Erikstad - Stubberud 00.00. 0 2.8
837 Flisløypa 18.02.2018 3.0
831 Galby - Toverød 16.02.2018 2.3
828 Garder golfbane 18.02.2018 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud 17.02.2018 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud 17.02.2018 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] 17.02.2018 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] 04.01.2015 1.5
193 Golfbanen i Frogn 16.02.2018 4.3
855 Grevlingen skole - Labo 17.02.2018 3.8
874 Hølen - Kjenn 16.02.2018 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien 16.02.2018 2.9
1124 Hølen - Såner 16.02.2018 1.4
1123 Hølenrunden 16.02.2018 1.3
830 Jegstad - Toverød 16.02.2018 2.2
853 Karderrunden 16.02.2018 3.6
1125 Kjennsrunden 00.00. 0 2.9
820 Kjenslirunden 16.02.2018 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad 00.00. 0 1.9
840 Knallstad - Sekkebekk 16.02.2018 1.2
587 Kroerløypa 14.02.2018 14.5
851 Labo - Gjølstad 00.00. 0 4.6
1438 Libråten - Landåsveien 12.02.2018 1.8
833 Lysdal - Ramme Gaard 13.02.2018 1.4
586 Lysløypa i Askjumskogen 19.02.2018 4.0
192 Lysløypa i Frogn 17.02.2018 4.4
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
856 Lysløypa i Son 17.02.2018 3.7
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 19.02.2018 5.0
826 Nordre Ålerud - Jeksrud 16.02.2018 2.2
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud 16.02.2018 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern 17.02.2018 5.9
588 Ottarsrud - Røys 16.02.2018 13.0
838 Pepperstadjordet 18.02.2018 3.0
823 Revlingrunden 12.02.2018 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad 17.02.2018 1.5
836 Risil skole - Jegstad 16.02.2018 3.4
839 Risil skole - Knallstad 16.02.2018 3.3
849 Rundløypa på Son golfbane 17.02.2018 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet 12.02.2018 2.0
1436 Rundløype ved Brevikbråten 17.02.2018 1.7
590 Rustadjordet 19.02.2018 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa 19.02.2018 1.5
841 Sekkebekk - Lysdal 16.02.2018 1.5
858 Son - Smørbekk 17.02.2018 1.8
854 Son [Labo] - Skøyen - Hølen 29.01.2014 4.1
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 17.02.2018 6.6
850 Stavnes - Erikstad 17.02.2018 3.3
194 Store og lille Sagarunden 16.02.2018 11.0
844 Strandrunden 16.02.2018 2.7
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta 02.02.2018 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren 15.02.2018 5.2
1283 Sundbyrundene 16.02.2018 5.0
191 Søråsjordet 19.02.2018 1.8
824 Tannum - Jeksrud 16.02.2018 2.8
817 Tannum - Trampen 16.02.2018 3.0
835 Toverød - Knallstad 16.02.2018 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal 16.02.2018 2.2
816 Tveter - Tannum 16.02.2018 1.5
834 Vadbru - Lysdal 16.02.2018 1.5
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] 12.02.2018 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud 17.01.2018 2.1
829 Vestby vanntårn - Jegstad 12.02.2018 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter 12.02.2018 2.7
197 Vestbyrunden 19.02.2018 10.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 21.01.2018 4.5
591 Vollebekkjordet 19.02.2018 2.6
593 Ås - Kråkstad 16.02.2018 10.0
199 Ås -Trampen 19.02.2018 4.1
Mossemarka
870 Ishavet rundt 16.02.2018 6.7
1026 Kambo - Grindvoll 16.02.2018 2.9
1030 Kambo - Noreødegården 22.01.2018 3.2
1027 Kambo - Skihytta i Moss 16.02.2018 3.1
1034 Kolsrød - Søndre Dammane 19.02.2013 3.0
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 19.02.2018 2.6
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss 16.02.2018 2.4
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] 16.02.2018 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] 16.02.2018 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss 16.02.2018 1.7
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 16.02.2018 1.3
1028 Rødsund - Søndre Dammane 00.00. 0 1.8
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] 20.01.2018 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk 16.02.2018 3.6
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk 13.02.2018 3.0
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk 12.02.2018 2.8
862 Sonsveien - Vandrås 17.01.2018 2.1
871 Svartdalsåsløypa 23.01.2016 3.2
860 Såner - Vandrås 17.01.2018 2.9
1032 Thorbjørnsrød - Noreødegården 01.02.2014 3.6
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] 22.12.2014 7.1
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød 00.00. 0 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød 22.01.2018 2.8
1031 Vanembukken - Søndre Dammane 02.02.2014 3.4
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] 22.01.2018 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane 31.12.2014 2.4
Hadelandsåsene
1304 5 km fri på Lygna skisenter 19.02.2018 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 18.02.2018 5.0
1345 Augedal gård - Markafeltet 17.02.2018 1.8
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 14.02.2018 1.9
1289 Betel - Melbostad 22.01.2016 2.8
1288 Betel - Moger 16.02.2018 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 18.02.2018 12.0
483 Blokhus - Vatningsbakken 18.02.2018 2.9
502 Brandbu - Blokhus 02.02.2018 8.5
1294 Buhammeren rundt 17.02.2018 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 16.02.2018 2.1
1296 Børmarkenrunden 17.02.2018 4.5
1117 Dæhlen - Egge 28.01.2018 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 28.01.2018 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 28.01.2018 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 28.01.2018 2.4
551 Fellessætra - Korssætersvingen 16.02.2018 3.0
491 Fellessætra - Åstjern 16.02.2018 2.0
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] 13.02.2018 1.5
1335 Finnlaus - Åslund 02.02.2018 1.3
1287 Fjordvang - Betel 08.03.2016 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 17.02.2018 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 16.02.2018 3.4
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 17.02.2018 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 17.02.2018 1.0
1290 Grymyr - Betel 16.02.2018 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 16.02.2018 2.8
482 Hengedykrysset - Blokhus 18.02.2018 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 18.02.2018 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 16.02.2018 3.4
503 Jaren skole - Sverasætra 18.02.2018 6.0
1334 Jordestua - Ballangrud 17.02.2018 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken 17.02.2018 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 17.02.2018 2.7
1349 Jorstad - Melbostad 17.02.2018 1.7
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad 17.02.2018 6.6
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 16.02.2018 3.7
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 16.02.2018 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 19.02.2018 3.0
1297 Lunnerrunden vest 17.02.2018 3.2
1329 Lunnerrunden øst 17.02.2018 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 05.12.2017 1.8
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 16.02.2018 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 18.02.2018 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 17.02.2018 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 17.02.2018 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 18.02.2018 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 17.02.2018 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 18.02.2018 4.9
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 11.02.2018 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 16.02.2018 6.4
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 18.02.2018 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 17.02.2018 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll 17.02.2018 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 16.02.2018 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 19.02.2018 4.3
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte 18.02.2018 2.0
500 Lysløypa ved Lygna 16.02.2018 3.2
1330 Løken - Grimsrud 19.02.2018 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] 17.02.2018 1.6
488 Løyper på Lygna skisenter 18.02.2018 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 17.02.2018 3.6
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad 14.02.2018 3.1
1276 Moen skole - Badstuvegen 17.02.2018 3.3
640 Nordre Oppdalen - Koperud 16.02.2018 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 16.02.2018 4.8
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad 17.02.2018 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 08.02.2018 0.8
1099 Rundløype Sanne skole 17.02.2018 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 17.02.2018 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 16.02.2018 14.0
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 14.02.2018 1.9
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka 17.02.2018 4.5
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen 19.02.2018 3.1
1350 Skytterhuset Tingelstad - Melbostad 17.02.2018 6.1
1094 Skytterhuset Tingelstad - Rækken 04.02.2015 1.2
1347 Skytterhuset Tingelstad - Røysum - Jorstad 17.02.2018 8.7
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad 17.02.2018 4.9
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad 17.02.2018 4.7
1366 Skøyen - Skytebanen 13.02.2018 0.9
1333 Skøyenrunden 13.02.2018 2.0
1257 Steinholen - Risbakken 16.02.2018 2.3
1106 Steinsjørunden 16.02.2018 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 16.02.2018 4.0
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet 16.02.2018 4.6
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 16.02.2018 7.3
481 Ullvildsdalen - Koperud 16.02.2018 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken 16.02.2018 1.5
Gjøvik, Toten og Land
537 Bjønnhaugen - Hornås 18.02.2018 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 19.02.2018 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 09.02.2018 7.5
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 19.02.2018 3.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 18.02.2018 4.5
621 Brattbergsetra - Båbergsetra - Øverbygda 16.02.2018 6.4
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 16.02.2018 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 16.02.2018 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 16.02.2018 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra 16.02.2018 5.0
626 Dempesætra - Kalverudsetra 16.02.2018 1.5
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 19.02.2018 2.0
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 17.02.2018 0.8
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 23.03.2017 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 17.02.2018 1.8
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] 02.02.2018 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli [Valdreslinja] 16.02.2018 8.5
517 Eidstugua - Stormyrene 16.02.2018 4.0
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] 27.01.2018 8.0
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 16.02.2018 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsætra 16.02.2018 1.4
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 16.02.2018 5.6
1343 Eina - Prestmarka 17.02.2018 4.9
1328 Eina - Stormyrene 27.01.2018 4.6
1339 Eina - Thune skole 14.02.2018 1.8
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1342 Einavoll - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 16.02.2018 1.7
656 Flutua - Svearoa 16.02.2018 3.8
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 16.02.2018 3.5
573 Flyplassen - Skihytta 16.02.2018 4.5
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 17.02.2018 7.2
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 16.02.2018 1.8
1062 Godbakken - Slømyrholen 16.02.2018 1.0
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 18.02.2018 3.2
604 Grindlirunden 16.02.2018 17.2
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 16.02.2018 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 11.01.2018 4.1
530 Haug - Blivgodt 19.02.2018 1.9
612 Hemsangen - Slømyrholen 16.02.2018 1.2
538 Hornås - Stangstua 18.02.2018 1.9
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 18.02.2018 8.1
1441 Hov - Skrukkli [Valdreslinja] 13.02.2018 8.1
570 Hunndalen - Eiktunet 17.03.2016 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 17.03.2016 8.0
534 Håkenstad - Skistua 16.02.2018 5.7
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 16.02.2018 2.3
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 19.02.2018 1.6
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 16.02.2018 1.4
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 17.02.2018 2.0
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 16.02.2018 1.6
619 Kårstadsetra - Dempesætra - Gråsteinmyra 16.02.2018 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 17.02.2018 8.1
616 Lindheim - Tranalia 17.02.2018 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda 17.02.2018 2.8
628 Linnerud - Puttmyra 16.02.2018 1.5
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 16.02.2017 7.2
540 Lundstein - Håkenstad 22.03.2017 12.0
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 16.02.2018 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 19.02.2018 4.4
1325 Lysløypa i Prestmarka 17.02.2018 3.7
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen 17.02.2018 5.8
1407 Lysløypa på Kastad 14.02.2018 1.7
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 16.02.2018 4.5
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang 17.02.2018 9.8
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 19.02.2018 2.0
525 Lysløypa Skistua - Grande 19.02.2018 3.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 16.02.2018 3.0
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 14.02.2018 2.8
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 16.02.2018 8.0
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 17.02.2018 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 19.02.2018 5.0
579 Lysløype Skjeskroken 16.02.2018 2.3
521 Løypene på Glæstadhøgda 21.12.2017 11.5
610 Midtholen - Lundsætra 17.02.2018 8.3
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 10.03.2017 2.3
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 16.02.2018 2.2
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 17.02.2018 0.9
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 16.02.2018 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 16.02.2018 3.4
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 09.02.2018 3.0
1404 Osbakken - Edelgranvegen 17.02.2018 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 17.02.2018 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 17.02.2018 4.1
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 10.02.2018 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 17.02.2018 4.3
1344 Prestmarka - Thune skole 11.03.2017 5.1
629 Puttmyra - Skihytta 16.02.2018 3.1
554 Raufoss skistadion 16.02.2018 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 16.02.2018 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 16.02.2018 0.6
608 Redalsætermyra - Skihytta 16.02.2018 5.0
563 Reinsvoll - Tåsås 17.02.2018 6.3
1154 Ringelia - Totjernet [Liåsløypa] 26.01.2018 12.0
1209 Rostbergrunden 01.03.2015 11.5
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 30.12.2017 3.8
557 Rørmyra - Mæhlumsætra 16.02.2018 2.6
518 Rørmyra - Solvoll 17.02.2018 6.0
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 17.02.2018 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 14.02.2018 4.3
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna 16.02.2018 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 16.02.2018 4.6
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 16.02.2018 4.1
539 Skistua - Lundstein 14.02.2018 5.0
1440 Skjeskroken - Skihytta 16.02.2018 6.2
605 Skogheim - Onsrudvatn 02.02.2018 3.6
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 16.02.2018 1.9
609 Slømyrholen - Skihytta 16.02.2018 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 31.01.2018 6.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 18.02.2018 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad 16.02.2018 5.6
1153 Spenntirunden 24.02.2016 6.6
544 Stangstua - Bukkhalsen 16.02.2018 1.0
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 17.02.2018 7.7
611 Svearoa - Hemsangen 16.02.2018 2.7
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 16.02.2018 1.4
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 02.02.2018 2.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 16.02.2018 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 16.02.2018 0.5
1402 Thune skole - Blili 09.02.2018 2.8
620 Torpavegen - Gråsteinmyra 16.02.2018 1.9
549 Torvmyra - Veset 16.02.2018 1.8
617 Tranalia - Snertingdal skole 26.01.2018 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 17.02.2018 3.5
576 Vassendlandet - Skihytta 16.02.2018 9.6
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 17.02.2018 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
568 Vesterås - Torvmyra 16.02.2018 1.6
582 Vind skistadion 18.02.2018 3.0
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 16.02.2018 6.5
1408 Ytteråsveien - Kårstadsetra 16.02.2018 1.9
618 Ytteråsveien - Midtholen 16.02.2018 2.9
542 Øverby skistadion 16.02.2018 3.0
1409 Øverbygda - Kårstadsetra 16.02.2018 6.1
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 17.02.2018 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 17.02.2018 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 17.02.2018 2.6
Totenåsen
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 15.02.2018 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 15.02.2018 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 15.02.2018 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra 15.02.2018 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 15.02.2018 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 15.02.2018 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 03.02.2018 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 10.03.2017 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 15.02.2018 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 17.02.2018 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 17.02.2018 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 17.02.2018 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 17.02.2018 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen 19.02.2018 3.2
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen 17.02.2018 4.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 15.02.2018 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 15.02.2018 2.3
1444 Narumsrunden 14.02.2018 6.3
1443 Nøklebyrunden 14.02.2018 12.3
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 17.02.2018 4.6
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta 17.02.2018 7.2
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 15.02.2018 2.0
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra 17.02.2018 9.2
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 17.02.2018 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 17.02.2018 6.8
1442 Smebyrunden 14.02.2018 10.1
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 15.02.2018 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 17.02.2018 10.2
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] 17.02.2018 6.1
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] 17.02.2018 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] 17.02.2018 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] 17.02.2018 13.5
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta 02.03.2017 8.1
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] 17.02.2018 12.0
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 15.02.2018 5.2
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås 17.02.2018 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] 17.02.2018 9.8
Hurdal - Feiring
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen 17.02.2018 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta 16.02.2018 3.0
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta 17.12.2017 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen 17.02.2018 4.6
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua 17.02.2018 1.9
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta 17.02.2018 1.3
790 Dalen - Dalkollen 17.02.2018 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen 17.02.2018 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet 17.02.2018 1.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet 17.02.2018 4.9
967 Haraldvangen - Hermods plass 17.02.2018 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 17.02.2018 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 17.02.2018 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 17.02.2018 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 17.02.2018 2.7
796 Holshytta - Jahrenhytta 17.02.2018 1.1
976 Holtjennet - Aklangen 17.02.2018 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 22.02.2017 1.0
965 Kinna - Vingerdalstua 17.02.2018 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 17.02.2018 1.3
1105 Lysløypa i Feiring 16.02.2018 3.4
1122 Mortenskollen - Steintjennet 17.02.2018 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen 17.02.2018 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet 17.02.2018 2.7
969 Siridalsvegen - Aklangen 17.02.2018 4.5
795 Skomakertjennet - Holshytta 17.02.2018 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Holshytta 17.02.2018 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet 17.02.2018 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 17.02.2018 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet 17.02.2018 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen 17.02.2018 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen 01.03.2017 1.0
Eidsvoll - Nes
778 Benkemyra - Spyttmyra 15.02.2018 2.3
766 Benkemyra - Tretjernsmyra 15.02.2018 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia 16.02.2018 4.2
1014 Den gule grinda - Kårstad 09.02.2018 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg 09.02.2018 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg 09.02.2018 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 16.02.2018 3.2
776 Dønnumskia og Garmorunden 19.02.2018 5.8
1187 Februa - Starrtjennet 17.02.2018 4.0
1189 Februa - Steinbrua 27.01.2018 1.2
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens 19.02.2018 4.1
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene 00.00. 0 2.8
1206 Finnkollen - Staurdalmyra 19.01.2015 1.8
1426 Finstad - Linderud 18.02.2018 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 16.02.2018 2.7
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 31.01.2015 5.1
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 10.02.2018 2.5
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens 19.02.2018 1.3
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen 17.02.2018 3.6
263 Gruemyra 17.02.2018 1.6
270 Gruemyra - Haugen 17.02.2018 1.0
774 Hasler - Moen - Svangerudenga 16.02.2018 4.2
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga 16.02.2018 5.8
1191 Haugen - Staurdalsmyra 17.02.2018 0.7
272 Haugen - Steinbrua 17.02.2018 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen 17.02.2018 4.5
1015 Heimdal - Putten 17.02.2018 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 16.02.2018 4.3
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 16.02.2018 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 16.02.2018 5.0
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn 02.02.2018 4.2
1013 Kårstad - Langvassdalen 11.02.2018 3.2
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien 19.02.2018 3.0
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra 24.01.2015 0.7
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia 16.02.2018 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva 16.02.2018 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget 16.02.2018 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva 16.02.2018 2.2
1120 Lysløypa i Finnkollen 25.01.2015 2.6
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 19.02.2018 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 19.02.2018 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 19.02.2018 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika 16.02.2018 3.0
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra 17.02.2018 8.3
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet 14.02.2018 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud 19.02.2018 2.0
764 Sessvollmoen - Pens 19.02.2018 2.5
1186 Setertjenn - Bokkedalen 17.02.2018 1.9
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen 17.02.2018 3.7
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen 17.02.2018 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen 17.02.2018 1.7
1437 Sneisrud - Finstad 16.02.2018 1.8
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra 17.02.2018 2.7
1018 Snippen - Putten 17.02.2018 0.7
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 16.02.2018 2.2
1188 Starrtjennet - Bokkedalen 17.02.2018 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua 03.02.2018 3.2
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua 17.02.2018 0.8
1190 Steinbrua - Setertjenn 17.02.2018 2.2
775 Svangerudenga - Linderud - Løken 16.02.2018 2.9
768 Tretjernsmyra - Neverberget 15.02.2018 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget 15.02.2018 4.1
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 16.02.2018 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 16.02.2018 3.7
1012 Vika - Langvassdalen 25.01.2015 4.3
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia 16.02.2018 4.0

1400 løyper vist, totalt 5117.00000000001 km.