Føremelding fra Skiforeningen 08.02.2016


Det snør og føyker i høyden

08.02.2016 10:00: Heftig vær på Ringkollen

Det snør og føyker på Ringkollen nå, ca. 5 cm nysnø og sporene føyker fort igjen.

Foto: Rolf Storbråten

Generelt om forholdene i Marka i dag
Oppdatert 08.02.2016 13:07

Det er i dag tåke og vind og nedbør i form av regn i lavlandet og stedvis snø i høyden. Temperaturene ligger mellom 0 og +4 grader på morgenen. Mildvær med mye regn og vind i det siste har gått hardt ut over snøen. Det har begynt å snø enkelte steder i høyden, og det blir spennende å se hvor mye som snø som kommer. Det er fortsatt skiføre i de høyereliggende områdene, men det er stedvis veldig vått på myrer og i søkk. Det blir begrenset preparering med store nedbørsmengder, løypene må få tørke opp. I de lavestliggende områdene er det for det meste snøfritt eller holke og det er kun steder med kunstsnø som fortsatt har et løypetilbud.

Mye overvann nå Det er mye overvann nå og fortsatt er det områder med mye usikker is, og det gjelder spesielt i Østmarka og Vestmarka og enkelte andre vann som Storflåtan på Krokskogen. Skiforeningen måler istykkelsen i løypetraseen før vi åpner for ferdsel over vannene og ellers hvis særskilte forhold tilsier det. Vi oppfordrer derfor publikum til å vente til det er staket løype over vannene før man begir seg utpå isen. Følg staket løype, for forholdene kan være helt anderledes andre steder på samme vann og hvis vi har satt opp sperringer eller advarselsskilt, ber vi publkum respektere dette.

Lurer du på hvor du kan gå til fots i Marka? Her kan du laste ned brøytekartet til Løvenskiold som viser hvilke skogsbilveier som blir brøytet i vinter.

Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
1150 Skileik på Eidsletta Kje Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 0.6
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Scooter 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Scooter 2.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia Kro Ferdig preparert i dag Scooter 5.5
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.6
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.0
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Scooter 6.1
91 Kleivstua - Skardtjern - Gyrihaugen Kro Ferdig preparert i dag Scooter 9.3
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.5
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 4.8
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 12.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.0
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Kro Ferdig preparert i dag Scooter 1.8
93 Ringkollen - Treningsrunden Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 15.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.2
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) Lil Ferdig preparert i dag Fristil 0.6
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 0.8
2 Frognerseteren - Heggehullet Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 1.4
24 Heggehullet - Tryvannstua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk X 3.0
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Sør Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 1.5
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 1.7
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.4
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 10.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.0
500 Lysløypa ved Lygna Had Ferdig preparert i dag Klassisk X 3.2
1325 Lysløypa i Prestmarka Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.7
1326 Prestmarka - Sønstebygrenda Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 4.4
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 7.7
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) Nes Ferdig preparert i dag Klassisk X 0.5
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 6.4
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.5
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1069 Dalssætra - Sjuputtane Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.2
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.4
1070 Sjuputtane - Marifjell Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Sør Preparert i går Klassisk og fristil X 1.1
463 Damvann - Mikkelsbonn Ves Preparert i går Klassisk 2.0
306 Furuholmen - Sandungen N Ves Preparert i går Klassisk og fristil 4.2
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen N Ves Preparert i går Klassisk 4.0
410 Sandungen N - Øyevann Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen N (på veien) Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.5
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] Ves Preparert i går Klassisk og fristil 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
28 Solli - Myggheim Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.1
411 Solli - Vestlia Ves Preparert i går Klassisk 1.2
41 Tveiter - Furuholmen Ves Preparert i går Klassisk 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra Ves Preparert i går Klassisk 2.2
39 Tveitersetra - Sandungen N Ves Preparert i går Klassisk 2.3
1246 Øyevann - Damvann Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
483 Blokhus - Vatningsbakken Had Preparert i går Klassisk og fristil 2.9
1274 Bustevollen - Steinholen Had Preparert i går Klassisk og fristil 2.1
482 Hengedykrysset - Blokhus Had Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert i går Klassisk og fristil 6.3
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.2
509 Lushaughytta - Bustevollen Had Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Preparert i går Klassisk og fristil 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.2
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen - Lushaughytta Had Preparert i går Klassisk og fristil 4.1
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Had Preparert i går Klassisk og fristil 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.8
1257 Steinholen - Risbakken Had Preparert i går Klassisk 2.3
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Had Preparert i går Klassisk og fristil 4.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Had Preparert i går Klassisk og fristil 7.3
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Gjø Preparert i går Klassisk 3.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 4.5
545 Bukkhalsen - Gildrehaugen - Vesterås Gjø Preparert i går Klassisk 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud Gjø Preparert i går Klassisk 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Gjø Preparert i går Klassisk 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra Gjø Preparert i går Klassisk 5.0
558 Fjortentjernsmyrene - Eikvelta - Mæhlumsætra Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 3.5
557 Fjortentjernsmyrene - Mæhlumsætra - Rørmyra Gjø Preparert i går Klassisk 5.1
1062 Godbakken - Slømyrholen Gjø Preparert i går Klassisk 1.0
604 Grindlirunden Gjø Preparert i går Klassisk 17.2
612 Hemsangen - Slømyrholen Gjø Preparert i går Klassisk 1.2
534 Håkenstad - Skistua Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 5.7
571 Hørstadskogen - Tømmerhol Gjø Preparert i går Klassisk 1.0
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 2.0
525 Lysløypa Skistua - Grande Gjø Preparert i går Klassisk X 3.0
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås Gjø Preparert i går Klassisk X 8.0
522 Lysløypa Øverby - Diktimot - Skistua Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 4.4
555 Raufoss - Sveum Gjø Preparert i går Klassisk 4.5
608 Redalsætermyra - Skihytta Gjø Preparert i går Klassisk 5.0
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Gjø Preparert i går Klassisk 4.1
609 Slømyrholen - Skihytta Gjø Preparert i går Klassisk 3.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 5.6
544 Stangstua - Bukkhalsen Gjø Preparert i går Klassisk 1.0
611 Svearoa - Hemsangen Gjø Preparert i går Klassisk 2.7
1215 Sveum - Eikvelta Gjø Preparert i går Klassisk 1.8
556 Sveum - Rørmyra Gjø Preparert i går Klassisk 5.1
549 Torvmyra - Veset Gjø Preparert i går Klassisk 1.8
530 Tømmerhol - Blivgodt Gjø Preparert i går Klassisk 2.5
568 Vesterås - Torvmyra Gjø Preparert i går Klassisk 1.6
618 Ytteråsveien - Midtholen Gjø Preparert i går Klassisk 2.9
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua Hur Preparert i går Klassisk 1.9
967 Haraldvangen - Hermods plass Hur Preparert i går Klassisk og fristil 4.1
966 Haraldvangen - Kinna Hur Preparert i går Klassisk og fristil 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen Hur Preparert i går Klassisk og fristil 4.5
970 Hermods plass - Aklangen Hur Preparert i går Klassisk og fristil 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua Hur Preparert i går Klassisk og fristil 2.7
976 Holtjennet - Aklangen Hur Preparert i går Klassisk og fristil 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet Hur Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
965 Kinna - Vingerdalstua Hur Preparert i går Klassisk og fristil 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna Hur Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
1105 Lysløypa i Feiring Hur Preparert i går Klassisk og fristil X 3.4
969 Siridalsvegen - Aklangen Hur Preparert i går Klassisk og fristil 4.5
1316 Korsmyra - Knutssætra Tot Preparert i går Klassisk og fristil 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Preparert i går Klassisk og fristil 3.2
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Preparert i går Klassisk og fristil 2.3
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra Tot Preparert i går Klassisk og fristil 5.2
1123 Hølenrunden Fol Delvis preparert Scooter 1.3
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Kro Delvis preparert Scooter 5.0
729 Breidmåsan - Busterudvangen Rom Delvis preparert Klassisk 2.0
1318 Busterudvangen - Holterkollen Rom Delvis preparert Scooter 6.0
1301 Golfbanen i Gjerdrum Rom Delvis preparert Fristil 4.6
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern Had Delvis preparert Scooter 12.0
877 Lysløypa på Filtvet Hur Delvis preparert Klassisk X 3.4
437 Abborvannsbekken - Triungsvann Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
63 Bjørnsgard - Merradalen SV Bær Preparert tidligere Scooter 1.1
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S Bær Preparert tidligere Klassisk 0.7
313 Bogstad - Bjørnsgard Bær Preparert tidligere Scooter 2.2
314 Bogstad - Lathus Bær Preparert tidligere Scooter 1.9
440 Burud - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk 4.1
438 Fløyta - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal Bær Preparert tidligere Klassisk 3.3
213 Galemyr - Stormyra Bær Preparert tidligere Klassisk 1.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
446 Haga - Lund - Nygård Bær Preparert tidligere Klassisk 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård Bær Preparert tidligere Klassisk 3.3
332 Helsetjordet - nærområdsløype Bær Preparert tidligere Klassisk 1.1
1233 Hundeløype Årnes Bær Preparert tidligere Fristil 1.4
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern Bær Preparert tidligere Klassisk 2.3
600 Kolsås skisenter - Stein gård Bær Preparert tidligere Klassisk 1.0
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] Bær Preparert tidligere Klassisk 3.8
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
356 Lysløypa i Sørkedalen Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
49 Lysløypa på Fossum Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.5
490 Lysløypa på Fossum - Abborvannsveien Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
311 Nygård - Brunkollen Bær Preparert tidligere Scooter 2.0
60 Nygård - Skriverberget Bær Preparert tidligere Klassisk 1.3
756 Sauejordet Bær Preparert tidligere Klassisk 2.0
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
329 Skiløyper på Haga golfbane Bær Preparert tidligere Klassisk 3.0
627 Skriverberget - Burud Bær Preparert tidligere Klassisk 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
62 Skytterkollen - Nygård Bær Preparert tidligere Klassisk 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann vest Bær Preparert tidligere Scooter 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen Bær Preparert tidligere Scooter 0.8
55 Stein - Skriverberget Bær Preparert tidligere Klassisk 3.3
64 Stormyra - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Klassisk 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra Bær Preparert tidligere Klassisk 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr Bær Preparert tidligere Klassisk 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr Bær Preparert tidligere Klassisk 2.6
53 Triungsvann - Eiksbakkhytta - Hestemyra - Brunkollen Bær Preparert tidligere Klassisk 5.0
54 Triungsvann - Gråseterveien - Skansebakken (skøyteløypa) Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
56 Triungsvann - Hvitsteinvann - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk 4.1
441 Triungsvann - Tjæregrashøgda - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk 5.4
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen Bær Preparert tidligere Klassisk 2.8
57 Vensåsseter - Tjæregrashøgda - Blekketjern - Brunkollen Bær Preparert tidligere Klassisk 6.1
117 Årnes - Tangenåsen S Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
52 Østernvann - Abborvannsveien (over isen) Bær Preparert tidligere Scooter 0.8
443 Østernvann - Eiksbakkhytta Bær Preparert tidligere Scooter 3.3
51 Østernvann - Eiksbakkhytta - Tjæregrashøgda - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk 7.5
50 Østernvann - Hestemyra - Haslumseter - Brunkollen Bær Preparert tidligere Klassisk 6.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
842 Bjørnstad - Sekkebekk Fol Preparert tidligere Klassisk 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud Fol Preparert tidligere Klassisk 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud Fol Preparert tidligere Klassisk 4.4
187 Brønnerudjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.2
837 Flisløypa Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
831 Galby - Toverød Fol Preparert tidligere Klassisk 2.3
828 Garder golfbane Fol Preparert tidligere Scooter 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] Fol Preparert tidligere Scooter 5.9
193 Golfbanen i Frogn Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
874 Hølen - Kjenn Fol Preparert tidligere Scooter 2.3
859 Hølen - Sonsveien Fol Preparert tidligere Scooter 2.9
1124 Hølen - Såner Fol Preparert tidligere Scooter 1.4
853 Karderrunden Fol Preparert tidligere Scooter 3.6
820 Kjenslirunden Fol Preparert tidligere Scooter 4.8
840 Knallstad - Sekkebekk Fol Preparert tidligere Klassisk 1.2
833 Lysdal - Ramme Gaard Fol Preparert tidligere Klassisk 1.4
586 Lysløypa i Askjumskogen Fol Preparert tidligere Klassisk X 4.0
192 Lysløypa i Frogn Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.4
196 Lysløypa i Kroer Fol Preparert tidligere Klassisk X 3.2
856 Lysløypa i Son Fol Preparert tidligere Klassisk X 3.7
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås Fol Preparert tidligere Klassisk X 5.0
826 Nordre Ålerud - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 2.2
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud Fol Preparert tidligere Klassisk 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern Fol Preparert tidligere Klassisk 5.9
588 Ottarsrud - Røys Fol Preparert tidligere Klassisk 13.0
838 Pepperstadjordet Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
823 Revlingrunden Fol Preparert tidligere Scooter 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad Fol Preparert tidligere Klassisk 1.5
839 Risil skole - Knallstad Fol Preparert tidligere Klassisk 3.3
849 Rundløypa på Son golfbane Fol Preparert tidligere Scooter 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet Fol Preparert tidligere Scooter 2.0
590 Rustadjordet Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa Fol Preparert tidligere Klassisk 1.5
841 Sekkebekk - Lysdal Fol Preparert tidligere Klassisk 1.5
858 Son - Kongeveien - Ødemørk Fol Preparert tidligere Scooter 3.7
850 Stavnes - Erikstad Fol Preparert tidligere Scooter 3.3
194 Store og lille Sagarunden Fol Preparert tidligere Klassisk 11.0
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta Fol Preparert tidligere Klassisk 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren Fol Preparert tidligere Klassisk 5.2
1283 Sundbyrundene Fol Preparert tidligere Scooter 5.0
191 Søråsjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 1.8
824 Tannum - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 2.8
817 Tannum - Trampen Fol Preparert tidligere Scooter 3.0
835 Toverød - Knallstad Fol Preparert tidligere Klassisk 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal Fol Preparert tidligere Klassisk 2.2
816 Tveter - Tannum Fol Preparert tidligere Scooter 1.5
834 Vadbru - Ramme Gaard Fol Preparert tidligere Klassisk 1.5
819 Vestby skole - Nordre Ålerud Fol Preparert tidligere Scooter 2.1
829 Vestby vanntårn - Jegstad Fol Preparert tidligere Scooter 4.4
822 Vestby vanntårn - Støttum [Vestbyrunden] Fol Preparert tidligere Scooter 1.8
815 Vestby vanntårn - Tveter Fol Preparert tidligere Scooter 2.7
197 Vestbyrunden Fol Preparert tidligere Klassisk 10.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] Fol Preparert tidligere Klassisk 4.5
591 Vollebekkjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 2.6
593 Ås - Kråkstad Fol Preparert tidligere Klassisk 10.0
199 Ås -Trampen Fol Preparert tidligere Klassisk 4.1
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk 1.0
477 Borgen skole - Borgenåsen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
12 Dikemark - Fuglemyr Kje Preparert tidligere Klassisk 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget Kje Preparert tidligere Klassisk 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad Kje Preparert tidligere Scooter 4.4
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget Kje Preparert tidligere Klassisk 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Preparert tidligere Klassisk 4.9
473 Eidsletta - Yggeset Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga Kje Preparert tidligere Klassisk 9.0
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr Kje Preparert tidligere Klassisk 1.7
10 Gjellebekk - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra Kje Preparert tidligere Klassisk 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr Kje Preparert tidligere Klassisk 2.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
327 Heia - Kjenner - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk 3.4
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget Kje Preparert tidligere Klassisk 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet Kje Preparert tidligere Klassisk 3.4
295 Lysløypa i Bødalen Kje Preparert tidligere Klassisk X 3.0
25 Lysløypa i Vardåsen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.6
315 Lysløypa i Vollen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] Kje Preparert tidligere Klassisk X 2.4
447 Lysløypa på Dikemark Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil X 0.8
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] Kje Preparert tidligere Klassisk X 3.2
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern Kje Preparert tidligere Klassisk 2.5
317 Oppsjø - Solvang [under E18] Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk 3.9
474 Rundløyper på Eidsletta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1195 Sørummyra - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern Kje Preparert tidligere Klassisk 9.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr Kje Preparert tidligere Klassisk 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk 2.5
26 Yggeset - Sydskogen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] Kje Preparert tidligere Klassisk 4.0
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Kro Preparert tidligere Klassisk 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
357 By - Greinehytta Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk 7.4
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
1136 Damtjern - Åsa Kro Preparert tidligere Scooter 3.6
291 Elveli - Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.2
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Kro Preparert tidligere Scooter 3.9
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
405 Frøshaug - Djupdalen Kro Preparert tidligere Scooter 2.0
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Kro Preparert tidligere Klassisk 2.9
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Kro Preparert tidligere Scooter 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 53 km Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 53.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) Kro Preparert tidligere Scooter 3.9
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] Kro Preparert tidligere Fristil 4.0
99 Jonsetangen - Vambu Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N Kro Preparert tidligere Scooter 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra Kro Preparert tidligere Scooter 2.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Kro Preparert tidligere Klassisk 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
953 Kleivstua - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Klassisk 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Kro Preparert tidligere Klassisk 3.7
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Kro Preparert tidligere Klassisk 1.0
1119 Langlia - Kveldrostjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 6.9
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Kro Preparert tidligere Klassisk 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Kro Preparert tidligere Scooter 8.3
89 Lysløypa på Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.7
358 Lysløypa på Sollihøgda Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.5
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan Kro Preparert tidligere Klassisk 6.8
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole Kro Preparert tidligere Scooter 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
454 Ringkollen - Langtjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Kro Preparert tidligere Scooter 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen Kro Preparert tidligere Klassisk 5.2
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern Kro Preparert tidligere Scooter 8.5
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N Kro Preparert tidligere Klassisk 10.5
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Kro Preparert tidligere Klassisk 7.5
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene Kro Preparert tidligere Klassisk 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Kro Preparert tidligere Klassisk 4.9
70 Skileik Kleivstua Kro Preparert tidligere Fristil 0.0
458 Skileik på Ringkollen Kro Preparert tidligere Klassisk 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Kro Preparert tidligere Klassisk 2.7
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter - Sørsetra Kro Preparert tidligere Scooter 9.8
85 Sollihøgda skileik Kro Preparert tidligere Fristil 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Kro Preparert tidligere Scooter 2.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Kro Preparert tidligere Klassisk 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk 6.2
391 Spålen N - Spålsbu Kro Preparert tidligere Scooter 3.0
456 Spålsbu - Langtjern Kro Preparert tidligere Scooter 2.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Kro Preparert tidligere Scooter 5.2
71 Storebekkhytta - Dammyra Kro Preparert tidligere Klassisk 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Kro Preparert tidligere Klassisk 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1143 Svarten N - Langlia Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
392 Svarten N - Spålen - Spålsbu Kro Preparert tidligere Scooter 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Kro Preparert tidligere Scooter 4.2
88 Sørsetra - Finneflakseter - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.5
87 Sørsetra - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk 3.5
988 Tobonn - By Kro Preparert tidligere Klassisk 1.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Kro Preparert tidligere Scooter 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug Kro Preparert tidligere Klassisk 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Kro Preparert tidligere Scooter 5.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen - Jonsetangen Kro Preparert tidligere Scooter 4.5
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
178 Damputtbekken - Sandermosen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.9
675 Dausjøen - Mobekken Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
678 Hammeren - Sander Lil Preparert tidligere Klassisk 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen Lil Preparert tidligere Klassisk 2.4
777 Kjelsås - Sander Lil Preparert tidligere Klassisk 3.4
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk X 1.4
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen Lil Preparert tidligere Fristil X 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen Lil Preparert tidligere Klassisk X 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Lil Preparert tidligere Klassisk X 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.9
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Lil Preparert tidligere Klassisk X 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen Lil Preparert tidligere Klassisk X 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen Lil Preparert tidligere Klassisk X 4.5
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Lil Preparert tidligere Klassisk 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken Lil Preparert tidligere Klassisk 1.0
662 Monsetangen - Myrvang Lil Preparert tidligere Klassisk 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober Lil Preparert tidligere Klassisk 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen Lil Preparert tidligere Klassisk 2.5
663 Myrvang - Damputtbekken Lil Preparert tidligere Klassisk 2.1
664 Revlia - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter Lil Preparert tidligere Klassisk 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Lil Preparert tidligere Klassisk 3.1
676 Sander - Dausjøen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.5
677 Sander - Monsetangen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen Lil Preparert tidligere Klassisk 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.6
139 Solemskogen - Revlia Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
669 Sørskogen - Sinober (øst) Lil Preparert tidligere Klassisk 1.7
1237 Torshovdalen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.7
1238 Tøyenparken Lil Preparert tidligere Klassisk 1.5
1239 Valle Hovin Lil Preparert tidligere Klassisk 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober Lil Preparert tidligere Klassisk 2.5
142 Vennervann - Sørskogen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.6
667 Årvoll - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk 4.0
104 Bislingen - Grønntjern Nor Preparert tidligere Klassisk 1.7
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren Nor Preparert tidligere Scooter 1.3
1262 Brattvoll - Volla Nor Preparert tidligere Scooter 1.4
1181 Elgstøa - Katnosa Nor Preparert tidligere Klassisk 4.0
1148 Elnes - Mattismyr Nor Preparert tidligere Klassisk 1.7
100 Finnstad - Katnosa Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
471 Finnstad - Spålsbu Nor Preparert tidligere Scooter 2.6
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk 3.1
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Nor Preparert tidligere Klassisk 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Nor Preparert tidligere Scooter 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Nor Preparert tidligere Klassisk 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen Nor Preparert tidligere Scooter 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] Nor Preparert tidligere Scooter 2.4
221 Gjerdingen rundt Nor Preparert tidligere Klassisk 10.9
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Nor Preparert tidligere Klassisk 5.5
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika Nor Preparert tidligere Scooter 4.8
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Nor Preparert tidligere Scooter 4.6
301 Harestua - Svartbekken Nor Preparert tidligere Scooter 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Nor Preparert tidligere Klassisk X 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Nor Preparert tidligere Scooter 5.0
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk 1.8
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk 4.0
808 Katnosa - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
112 Katnosa - Spålsbu Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikut Nor Preparert tidligere Scooter 11.7
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Nor Preparert tidligere Klassisk 3.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
406 Mattismyr - Delebekken Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.4
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk 2.2
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Nor Preparert tidligere Scooter 5.2
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 4.5
992 Roa stasjon - Kalvsjø Nor Preparert tidligere Klassisk 3.3
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.7
1132 Sinnerdalen - Finnstad Nor Preparert tidligere Scooter 1.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Nor Preparert tidligere Klassisk 2.9
113 Spålen - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Nor Preparert tidligere Scooter 7.0
1139 Store Sinnera - Aurtjern - Spålen N Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Nor Preparert tidligere Scooter 2.4
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
106 Stryken - Stålmyra Nor Preparert tidligere Klassisk 4.5
1044 Stålmyra - Kikut Nor Preparert tidligere Scooter 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 6.6
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Nor Preparert tidligere Klassisk 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta Nor Preparert tidligere Scooter 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 1.6
639 Trehørningen - Helgeren dam Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Nor Preparert tidligere Scooter 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Katnosa Nor Preparert tidligere Scooter 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Nor Preparert tidligere Scooter 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
236 Ølja rundt Nor Preparert tidligere Klassisk 7.0
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Nor Preparert tidligere Klassisk 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 1.4
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
131 Delebekken - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
363 Elveli - Finnerud Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.5
122 Finnerud - Glåmene - Kikut Nor Preparert tidligere Scooter 6.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta Nor Preparert tidligere Scooter 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
1235 Frognerparken Nor Preparert tidligere Klassisk 1.8
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Nor Preparert tidligere Fristil 7.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
583 Gaustad - Sognsvann Nor Preparert tidligere Klassisk 1.6
127 Hammeren - Skar Nor Preparert tidligere Klassisk 4.4
708 Hammeren - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
1210 Holmenkollmarsjtraseen 23 km Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 23.0
698 Huseby - Bogstad Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa Nor Preparert tidligere Klassisk 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.8
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.6
374 Lysløypa i Nittedal Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Nor Preparert tidligere Klassisk X 1.7
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Nor Preparert tidligere Klassisk X 2.5
706 Lysløypa på Korsvoll Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.2
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter (Sognsvann øst) Nor Preparert tidligere Klassisk X 5.3
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
1234 Rundløype Holmendammen Nor Preparert tidligere Klassisk 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka Nor Preparert tidligere Klassisk 1.5
1229 Rundmyr - Langmyr Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk 8.1
955 Sakristjern - Bjørnebergveien Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
709 Skar - Øyungen (vestlig) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk 11.7
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Nor Preparert tidligere Klassisk 2.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Nor Preparert tidligere Klassisk 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Nor Preparert tidligere Klassisk 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter (Sognsvann vest) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
711 Sognsvann snøpark Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
741 Svenskemyra - Varingskollen Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Nor Preparert tidligere Scooter 2.0
130 Sørlitangen - Movatn Nor Preparert tidligere Klassisk 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta Nor Preparert tidligere Klassisk 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Scooter 5.1
799 Ullevålseter - Aurtjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Nor Preparert tidligere Fristil 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen Nor Preparert tidligere Scooter 4.3
703 Wyllerløypa - Bjordammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 0.7
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikut Nor Preparert tidligere Scooter 9.5
1310 Bekkeberga - Eikeberg Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
652 Bekkestua - Storøyungen N Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.2
155 Bjertnessjøen rundt Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
9 Brovoll - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
958 Brovoll - Korsvannvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
737 Brovoll - Korsvatnet - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1307 Eikeberg - Finstadsletta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1305 Eikeberg - Rustadmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Rom Preparert tidligere Klassisk 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Rom Preparert tidligere Klassisk 1.1
1306 Finstadsletta - Rustadmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk 3.2
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen Rom Preparert tidligere Scooter 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Scooter 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
348 Grua - Nysetra - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
649 Gruvelia - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
658 Hakkim - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
722 Harasletta - Ringdalsveien P Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
384 Harestua - Råsjøkrysset Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
1319 Holterkollen - Bikubene Rom Preparert tidligere Scooter 2.3
735 Holtersaga - Åsgreina Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
1080 Kløvberget - Grustaket Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Klassisk 0.9
389 Koperud - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Scooter 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Scooter 2.2
731 Lysløypa i Åsgreina Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
721 Lysløypa på Harasletta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
350 Lysløypa på Harestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.9
1088 Lysløype Preståsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.3
1085 Morepprunden Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.1
1086 Nannestadrunden Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1089 Preståsrunden Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Scooter 2.4
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
150 Sjonken - Gruvelia Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Rom Preparert tidligere Scooter 9.4
1323 Skistadion Tæruddalen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Scooter 3.5
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
1208 Åsgreina - Feviksvangen Rom Preparert tidligere Scooter 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk 4.1
1311 Østre Rud - Eikeberg Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Klassisk 4.6
424 Bjørndal - Myrer Sør Preparert tidligere Klassisk 2.0
176 Bjørndal Idrettspark Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
1216 Bru - Holen Sør Preparert tidligere Klassisk 1.2
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Sør Preparert tidligere Scooter 8.2
738 Eikjol - Sterkerud Sør Preparert tidligere Klassisk 2.4
205 Fløysbonn - Kloppa Sør Preparert tidligere Klassisk 1.6
950 Fløysbonn - Myrer Sør Preparert tidligere Klassisk 3.3
802 Granerud - Bjerkebekk Sør Preparert tidligere Klassisk 3.2
801 Granerud - Vientjern Sør Preparert tidligere Klassisk 1.3
1218 Holen - Krokhol Sør Preparert tidligere Klassisk 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud Sør Preparert tidligere Klassisk 2.0
951 Kloppa - Myrer Sør Preparert tidligere Klassisk 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert tidligere Klassisk 1.8
800 Kråkstad - Granerud Sør Preparert tidligere Klassisk 3.3
944 Kråkstad - Skotbu Sør Preparert tidligere Klassisk 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud Sør Preparert tidligere Klassisk 4.9
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud Sør Preparert tidligere Klassisk X 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.4
428 Lysløypa i Bollerudåsen Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal Sør Preparert tidligere Klassisk X 2.7
594 Lysløypa på Kråkstad Sør Preparert tidligere Scooter X 3.6
202 Lysløypa på Siggerud Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert tidligere Klassisk X 2.3
204 Lysløypa Ski - Langhus Sør Preparert tidligere Klassisk X 2.7
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter X 1.7
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert tidligere Klassisk X 2.8
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil 13.8
430 Rundløypa i Bøleråsen Sør Preparert tidligere Klassisk 4.7
602 Rundløypa på Svartskog Sør Preparert tidligere Klassisk 9.1
214 Siggerud - Holen Sør Preparert tidligere Klassisk 1.7
589 Siggerud - Kloppa Sør Preparert tidligere Klassisk 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud Sør Preparert tidligere Klassisk 5.3
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk Sør Preparert tidligere Klassisk 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol Sør Preparert tidligere Klassisk 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Klassisk 7.9
216 Ski - Skeidarkollen Sør Preparert tidligere Klassisk 6.1
806 Skotbu - Vientjern Sør Preparert tidligere Klassisk 3.8
943 Skotburunden Sør Preparert tidligere Klassisk 4.8
1049 Stallerud - Bru Sør Preparert tidligere Scooter 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] Sør Preparert tidligere Klassisk 5.5
207 Stallerud - Sterkerud Sør Preparert tidligere Klassisk 3.8
177 Sværsvann - Myrer Sør Preparert tidligere Klassisk 4.5
935 Tomter idrettspark - Unås Sør Preparert tidligere Scooter 1.3
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] Sør Preparert tidligere Scooter 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] Sør Preparert tidligere Scooter 1.8
936 Unås - Tyrihjellen Sør Preparert tidligere Scooter 1.1
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Klassisk 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Klassisk 4.7
337 Ytre Enebakk - golfbanen Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
472 Bergsmarka - Solli Ves Preparert tidligere Klassisk 1.7
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk 3.3
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
596 Grønland - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk 2.2
319 Heia - Bergsmarka Ves Preparert tidligere Klassisk 2.5
648 Hvalstad - Billingstad Ves Preparert tidligere Klassisk 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ves Preparert tidligere Scooter 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) Ves Preparert tidligere Scooter 2.5
46 Jansløkka - Semsvannet Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
320 Kraft - Oppsalsetra Ves Preparert tidligere Klassisk 2.8
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
316 Lysløypa på Holmen Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
209 Lysløypa på Solli Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.5
42 Lysløypa på Solvang Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.5
330 Rudsmyr - Damvann Ves Preparert tidligere Fristil 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) Ves Preparert tidligere Klassisk 1.5
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) Ves Preparert tidligere Klassisk 1.3
35 Skileikanlegg på Jardarkollen Ves Preparert tidligere Fristil 0.2
47 Skileikanlegg på Skui Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.0
33 Skoglund - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk 7.0
280 Solvang - Bergsmarka Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
1184 Svenskerud - Kraft Ves Preparert tidligere Klassisk 1.7
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft Ves Preparert tidligere Klassisk 4.0
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S Ves Preparert tidligere Klassisk 3.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen Ves Preparert tidligere Klassisk 3.2
413 Vakås - Jansløkka Ves Preparert tidligere Klassisk 1.5
38 Vestmarksetra - Furuholmen Ves Preparert tidligere Klassisk 1.5
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk 7.3
182 Bysetermosan - Vangen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.1
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan Øst Preparert tidligere Klassisk 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten Øst Preparert tidligere Klassisk 9.6
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.6
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Øst Preparert tidligere Klassisk 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet Øst Preparert tidligere Klassisk 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet Øst Preparert tidligere Klassisk 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra Øst Preparert tidligere Klassisk 1.0
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda Øst Preparert tidligere Klassisk 4.8
645 Klokkertorvet - Finland Øst Preparert tidligere Scooter 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen Øst Preparert tidligere Scooter 2.0
186 Krokhol - Skjelbreia [Krokholveien ] Øst Preparert tidligere Klassisk 5.0
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen Øst Preparert tidligere Klassisk 7.2
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Øst Preparert tidligere Klassisk X 4.1
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass Øst Preparert tidligere Klassisk X 5.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Øst Preparert tidligere Klassisk X 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert tidligere Klassisk X 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen Øst Preparert tidligere Klassisk X 1.0
251 Lysløypa i Marikollen Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
807 Lysløypa Kurland Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.1
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Øst Preparert tidligere Klassisk X 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert tidligere Klassisk X 3.5
400 Lysløypa på Streifinn Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud Øst Preparert tidligere Klassisk X 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Øst Preparert tidligere Klassisk X 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Øst Preparert tidligere Klassisk X 1.8
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.6
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert tidligere Klassisk X 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka Øst Preparert tidligere Klassisk X 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen Øst Preparert tidligere Klassisk 2.3
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Scooter 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Scooter 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.0
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen Øst Preparert tidligere Scooter 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen Øst Preparert tidligere Scooter 2.7
261 Myrdammen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 4.6
811 Nordby skole - Myrdammen Øst Preparert tidligere Klassisk 1.1
688 Petersbråtan - Gullsmeden Øst Preparert tidligere Klassisk 1.6
686 Petersbråtan - Øgården Øst Preparert tidligere Klassisk 2.6
813 Rundløypa på Hektnersletta Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta Øst Preparert tidligere Klassisk 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård Øst Preparert tidligere Klassisk 1.3
694 Rustadsaga - Skullerudstua Øst Preparert tidligere Klassisk 1.3
247 Sandbakken P - Krokhol Øst Preparert tidligere Klassisk 4.3
183 Sandbakken P. - Eriksvann - Skjelbreia Øst Preparert tidligere Klassisk 6.3
287 Sandbakken P. - Sandbakken - Klokkerud - Smørhullet Øst Preparert tidligere Klassisk 2.9
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Scooter 0.3
644 Skillebekk - Finland Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen Øst Preparert tidligere Klassisk 7.3
423 Skjelbreia - Vangen Øst Preparert tidligere Klassisk 2.8
693 Skullerudstua - Østensjøvannet Øst Preparert tidligere Klassisk 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden Øst Preparert tidligere Klassisk 2.3
282 Smestad - Ramstadsjøen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Scooter 3.6
1254 Smestad Vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen Øst Preparert tidligere Scooter 3.3
170 Smørhullet - Petersbråtan Øst Preparert tidligere Klassisk 1.9
630 Streifinn - Myrdammen Øst Preparert tidligere Klassisk 7.1
643 Streifinn - Skillebekk Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1052 Sørlihavna - Vallerud Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.7
1053 Vallerud - Skulerud Øst Preparert tidligere Scooter 2.6
1054 Valstadløypa Øst Preparert tidligere Klassisk 1.9
687 Øgården - Gullsmeden Øst Preparert tidligere Klassisk 1.3
1289 Betel - Melbostad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1288 Betel - Moger Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1294 Buhammeren rundt Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
551 Fellessætra - Korssætersvingen Had Preparert tidligere Klassisk 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1335 Finnlaus - Åslund Had Preparert tidligere Klassisk 1.3
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
1295 Grimsrud - Granlund Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
1290 Grymyr - Betel Had Preparert tidligere Scooter 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1334 Jordestua - Ballangrud Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1349 Jorstad - Melbostad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Had Preparert tidligere Klassisk 3.7
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.5
1297 Lunnerrunden vest Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1329 Lunnerrunden øst Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
501 Lygna - Badstuvegen Had Preparert tidligere Klassisk 3.3
1090 Lysløypa i Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
641 Lysløypa Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Had Preparert tidligere Klassisk X 4.8
1331 Lysløypa på Grindvoll Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte Had Preparert tidligere Klassisk X 2.0
1330 Løken - Grimsrud Had Preparert tidligere Klassisk 4.1
488 Løyper på Lygna Skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
1276 Moen skole - Badstuvegen Had Preparert tidligere Klassisk 3.3
640 Nordre Oppdalen - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
1099 Rundløype Sanne skole Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 14.0
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
1333 Skøyenrunden Had Preparert tidligere Klassisk 2.0
1332 Storrunden Had Preparert tidligere Klassisk 9.0
481 Ullvildsdalen - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk 1.5
537 Bjønnhaugen - Hornås Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.7
626 Dempesætra - Kalverudsetra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.5
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.0
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] Gjø Preparert tidligere Scooter 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli Gjø Preparert tidligere Scooter 8.5
517 Eidstugua - Stormyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
758 Eina - Eidstugua Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.6
1328 Eina - Stormyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.8
1339 Eina - Thune skole - Blili Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
553 Einavoll - Korssætersvingen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.0
656 Flutua - Svearoa Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.8
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.4
573 Flyplassen - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.8
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.2
1336 Glåmhaugen - Kvitingen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.1
538 Hornås - Stangstua Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
154 Hunndalen - Osbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.0
570 Hunndalen - Øverby Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.2
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Gjø Preparert tidligere Scooter 1.4
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Gjø Preparert tidligere Scooter 2.0
621 Kullmyrbotn - Øverbygda Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.4
619 Kårstadsetra - Dempesætra - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.9
615 Lindheim - Flåmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.1
616 Lindheim - Tranalia Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.8
628 Linnerud - Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.5
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.2
540 Lundstein - Håkenstad Gjø Preparert tidligere Klassisk 11.8
523 Lysløypa Brusvehagen - Øverby Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen Gjø Preparert tidligere Klassisk X 5.8
548 Lysløypa Nye Raufoss skole - Osbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.5
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Sillongen Gjø Preparert tidligere Klassisk X 9.8
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua Gjø Preparert tidligere Klassisk X 3.0
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
579 Lysløype Skjeskroken Gjø Preparert tidligere Klassisk X 2.3
521 Løypene på Glæstadhøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 15.0
610 Midtholen - Lundsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
516 Osbakken - Sveum Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
633 Osbakken - Veset Gjø Preparert tidligere Scooter 4.0
1141 Osbakken-Tjærevika-Veset Gjø Preparert tidligere Scooter 4.3
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.6
629 Puttmyra - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
554 Raufoss skistadion Gjø Preparert tidligere Fristil 2.7
563 Reinsvoll - Tåsås Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.3
1154 Ringelia - Totjernet [Liåsløypa] Gjø Preparert tidligere Klassisk 12.0
518 Rørmyra - Solvoll Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.0
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.3
577 Skihytta - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
539 Skistua - Lundstein Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.8
605 Skogheim - Onsrudvatn Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.6
637 Stokkhyttakrysset - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
632 Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 1.9
685 Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 2.6
515 Sønstebygrenda - Ormsteinsmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.8
620 Torpavegen - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
617 Tranalia - Snertingdal skole Gjø Preparert tidligere Klassisk 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
576 Vassendlandet - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 9.6
634 Veset - Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
569 Veset - Sveum (maskinprepp) Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.9
638 Veset - Sveum (scooterløype) Gjø Preparert tidligere Scooter 4.6
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 4.7
582 Vind skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.5
542 Øverby skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
778 Benkemyra - Spyttmyra Eid Preparert tidligere Scooter 2.3
766 Benkemyra - Tretjernsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Klassisk 4.2
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord Eid Preparert tidligere Scooter 3.2
776 Dønnumskia og Garmorunden Eid Preparert tidligere Scooter 5.8
1187 Februa - Starrtjennet Eid Preparert tidligere Klassisk 4.0
1189 Februa - Steinbrua Eid Preparert tidligere Klassisk 1.2
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens Eid Preparert tidligere Scooter 4.1
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens Eid Preparert tidligere Scooter 1.3
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen Eid Preparert tidligere Scooter 3.6
774 Hasler - Moen - Svangerudenga Eid Preparert tidligere Scooter 4.2
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga Eid Preparert tidligere Scooter 5.8
1015 Heimdal - Putten Eid Preparert tidligere Scooter 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 4.3
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn Eid Preparert tidligere Klassisk 4.2
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien Eid Preparert tidligere Scooter 3.0
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Klassisk 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Klassisk 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget Eid Preparert tidligere Klassisk 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Klassisk 2.2
1000 Lysløypa i Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
1003 Nes skianlegg - Vika Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet Eid Preparert tidligere Scooter 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud Eid Preparert tidligere Scooter 2.0
764 Sessvollmoen - Pens Eid Preparert tidligere Scooter 2.5
1186 Setertjenn - Bokkedalen Eid Preparert tidligere Klassisk 1.9
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk 3.7
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk 1.7
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 2.7
1018 Snippen - Putten Eid Preparert tidligere Scooter 0.7
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
1188 Starrtjennet - Bokkedalen Eid Preparert tidligere Klassisk 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua Eid Preparert tidligere Klassisk 3.2
1190 Steinbrua - Setertjenn Eid Preparert tidligere Klassisk 2.2
775 Svangerudenga - Linnerud - Løken Eid Preparert tidligere Scooter 2.9
768 Tretjernsmyra - Neverberget Eid Preparert tidligere Scooter 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget Eid Preparert tidligere Scooter 4.1
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
892 Aklangen - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 1.5
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Klassisk 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Klassisk 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten Hur Preparert tidligere Klassisk 2.5
899 Grytnes skole - Slingrebekk Hur Preparert tidligere Klassisk 0.5
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.0
904 Lysløypa på Klokkarstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.2
882 Nøklemyr - Røedseterpytten Hur Preparert tidligere Klassisk 1.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra Hur Preparert tidligere Klassisk 5.0
889 Plankebru - Vennersborg Hur Preparert tidligere Klassisk 0.5
901 Rundløypa ved Sætre skole Hur Preparert tidligere Klassisk 1.5
905 Rundløype Trevardeåsen Hur Preparert tidligere Scooter 7.3
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra Hur Preparert tidligere Klassisk 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken Hur Preparert tidligere Klassisk 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Klassisk 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 3.0
887 Sions dal - Sundbydalen Hur Preparert tidligere Klassisk 0.4
902 Storsand [Grønsand] - Myrvoll - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr Hur Preparert tidligere Scooter 2.7
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk 3.5
898 Sætre [Grytnesbommen] - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
897 Sætre [Slingrebekk] - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 4.5
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 2.4
928 Baltsrud - Gaupefjell Nes Preparert tidligere Klassisk 1.2
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen Nes Preparert tidligere Klassisk 2.7
912 Berger idrettspark - To gård Nes Preparert tidligere Klassisk 3.2
910 Bjønnesteinen - Johnsrud Nes Preparert tidligere Klassisk 1.7
926 Fjell [Fjellkrysset] - Dalåsen Nes Preparert tidligere Klassisk 2.0
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Johnsrud Nes Preparert tidligere Klassisk 3.1
925 Fundingrud - Granerud Nes Preparert tidligere Klassisk 2.1
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren Nes Preparert tidligere Klassisk 5.4
931 Gulstad - Fundingrud Nes Preparert tidligere Klassisk 1.3
917 Hasle - Bjønnesteinen Nes Preparert tidligere Klassisk 4.5
920 Hasle - Gulstad Nes Preparert tidligere Klassisk 1.2
929 Jegerhytta - To gård Nes Preparert tidligere Klassisk 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Johnsrud Nes Preparert tidligere Klassisk 2.8
911 Johnsrud - Langemyr - To gård Nes Preparert tidligere Klassisk 1.2
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta Nes Preparert tidligere Klassisk X 2.0
930 Lysløypa Dalåsen - Granerud Nes Preparert tidligere Klassisk X 0.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Dalåsen Nes Preparert tidligere Klassisk X 1.4
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan Nes Preparert tidligere Klassisk X 2.4
915 Lysløypa på Berger Nes Preparert tidligere Klassisk X 7.0
1104 Myklerud - Måren Nes Preparert tidligere Klassisk 3.0
916 Skoklefald - Berger idrettspark Nes Preparert tidligere Klassisk 1.2
923 Tjernsbråtan - Dalåsen Nes Preparert tidligere Klassisk 2.6
921 Tjernsbråtan - Fundingrud Nes Preparert tidligere Klassisk 2.7
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Johnsrud Nes Preparert tidligere Klassisk 9.3
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta Hur Preparert tidligere Scooter 3.0
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen Hur Preparert tidligere Scooter 4.6
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.3
790 Dalen - Dalkollen Hur Preparert tidligere Scooter 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet Hur Preparert tidligere Scooter 1.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Scooter 4.9
796 Holshytta - Jahrenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.1
1122 Mortenskollen - Steintjennet Hur Preparert tidligere Scooter 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen Hur Preparert tidligere Scooter 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet Hur Preparert tidligere Scooter 2.7
795 Skomakertjennet - Holshytta Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Holshytta Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Scooter 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet Hur Preparert tidligere Scooter 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Scooter 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert tidligere Scooter 4.1
870 Ishavet rundt Mos Preparert tidligere Klassisk 6.7
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka Mos Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss Mos Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.4
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] Mos Preparert tidligere Klassisk X 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] Mos Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss Mos Preparert tidligere Klassisk X 1.7
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] Mos Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.3
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] Mos Preparert tidligere Klassisk 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk Mos Preparert tidligere Klassisk 3.6
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk Mos Preparert tidligere Klassisk 2.8
862 Sonsveien - Vandrås Mos Preparert tidligere Klassisk 2.1
871 Svartdalsåsløypa Mos Preparert tidligere Klassisk 3.2
860 Såner - Vandrås Mos Preparert tidligere Klassisk 2.9
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] Mos Preparert tidligere Klassisk 7.1
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød Mos Preparert tidligere Klassisk 2.8
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] Mos Preparert tidligere Klassisk 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane Mos Preparert tidligere Klassisk 2.4
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] Tot Preparert tidligere Scooter 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1173 KK-plassen - Fargo [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1176 KK-plassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Scooter 5.8
1317 Knutssætra - Olamyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.1
1177 Lysløypa KK-plassen - Lund Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.1
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen Tot Preparert tidligere Klassisk X 4.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Scooter 9.6
1163 Oksbakken - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk 7.2
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra Tot Preparert tidligere Klassisk 9.2
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.8
1174 Store Svartungen - Tømmertorget Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.2
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 6.1
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 17.0
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 12.0
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 9.8

Rett