Føremelding fra Skiforeningen 21.12.2014


Sola snur og det er skiføre enkelte steder

20.12.2014 13:48: Lysglimt i løypa

Det var greie forhold for både klassisk og fristil på Nordåsen i dag. Selv om det var klarvær i dag, stod solen så lavt på himmelen at mesteparten av løypene lå i skyggen. Men på noen partier snek solstråler seg inn og ga løypetraseen et gyllent fargeskjær. Bildet er tatt ca. 470 moh., mellom Skjennumtjernet og Kjønstadsætra.

Foto: Erik Unneberg

Generelt om forholdene i Marka i dag
Oppdatert 21.12.2014 08:11

I dag er det lettskyet og pent vær og temperaturer fra -11 til -3 grader på morgenen. Det ser ut som kuldegradene skal holde seg framover og det er ventet litt påfyll av snø i dag, så det er gode utsikter for en hvit jul. Det er muligheter for å gå på ski på skogsbilveier over 350-400 meter, selv om det ikke er oppkjørte løyper. Vær oppmerksom på at det kan være is under det tynne snølaget. I Sørkedalen er det fint når du kommer opp i høyden fra Gråseter og innover mot Heggelia og Oppkuvenområdet, det er satt to sport på Heggeliveien. På Sollihøgda er det skøytemuligheter på Djupdalsveien, og på Ringkollen er det tilsvarende skøytemuligheter på veiene fra Jonsetangen og innover. Veiene på Romeriksåsene er også pakket men det er ikke nok snø til å få satt spor. Det er greit å skøyte ut fra Hakkim, Sjonken og Brovoll. På veien syd for Mylla er det scooterkjørt skispor. Se de ulike områdemeldingene for mer informasjon.

Det er fortsatt bra forhold i kunstsnøløypa på Østre Greverud i Oppegård. Der er det en løype på ca. 400 meter i dobbel bredde preppet for skøyting og klassisk. Kuldegrader betyr at nå går snøkanonene for fullt på de øvrige snøproduksjonsstedene.

NB! Isen har lagt seg på endel av markavannene, men det er store variasjoner i istykkelsen både mellom de ulike vannene og innen ett og samme vann. Vis aktsomhet og benytt sikkerhetsustyr ved ferdsel på is! Du finner mer informasjon om isforholdene på Skiforeningens turskøytegruppe på facebook.

I føremeldingens nordlige områder, kan både Nannestad, Hurdal, Lygna, Totenåsen, Søndre Land og Gjøvik skilte med skiløyper. Se de ulike områdemeldingene for flere detaljer.

|
Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.5
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] Kro Preparert i går Klassisk og fristil 4.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Had Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda Kro Preparert tidligere Scooterkjørt X 3.5
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 7.7
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 4.6
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] Nor Preparert tidligere Klassisk 4.7
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 2.9
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.9
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
247 Sandbakken P - Krokhol Øst Preparert tidligere Klassisk 4.3
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
558 Fjortentjernsmyrene - Eikvelta - Mæhlumsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.0
557 Fjortentjernsmyrene - Mæhlumsætra - Rørmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
632 Kjøyvemyra - Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 1.9
521 Løypene på Glæstadhøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 15.0
554 Raufoss skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
637 Stokkhyttakrysset - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 2.7
1215 Sveum - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.8
556 Sveum - Rørmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
634 Veset - Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 2.8
638 Veset - Sveum (scooterløype) Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 5.0
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 4.8
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk 1.9
970 Hermods plass - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk 5.0
976 Holtjennet - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 1.9
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 4.1
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.2

Rett