• darkblurbg
  Ny overføringsluke i Gjerdingen oktober 2021

  Arbeidet med den nye overføringsluken er nå kommet så langt at det kan støpes. Som bildet viser, var dette en meget arbeidsintensiv operasjon, i alle fall var det mange arbeidere til stede. Så snart betongtransportbilen var tømt, kom neste like store bil med mer.

  Nordmarka nord, 07.10.2021 16:06 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Den nye demningen i Gjerdingen oktober 2021

  Arbeidet med den nye Gjerdingsdemningen går fremover, og nå er tre seksjoner ferdigstøpt i full høyde. De to nordligste har fortsatt forskalingen på plass. Bildet bekrefter inntrykket av at dette blir en meget massiv sak. Det meget omfattende prosjektet skyldes bl.a. at den gamle demningen i nord...

  Nordmarka nord, 07.10.2021 15:57 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En sky av steinstøv

  Denne dagen kunne arbeidet med ny demning i Gjerdingen høres allerede på veien langs nordkanten av vannet, og fra trillestien var en grå sky synlig over anlegget. Kilden til dette var bergboring og rikelig med steinstøv. Bildet er tatt rett før hullet er ferdigboret, og intensiteten da var avtage...

  Nordmarka nord, 07.10.2021 15:50 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Elva fra Tverrsjøen til Skarvvann

  Fra Tverrsjøen til Skarvvann er dalbunnen ganske flat og med forholdsvis lite fall. I tillegg er det til dels bred myr langs kantene av elva. I områder som dette er frifløting vanskelig, fordi tømmerstokkene forviller seg ut av elveløpet og strander der. Det er ikke synlige rester av skåmurer her...

  Nordmarka nord, 07.10.2021 14:36 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Tverrsjøen sett fra luftsiden

  Demningen i Tverrsjøen har samme grunnkonstruksjon som demningen i Ølja, se bilde nr. 37844, men lukearrangementet er litt forskjellig. Også her er det tydelig at utløpet har blitt gravd ut og ryddet for å øke nyttbar vannkapasitet.

  Nordmarka nord, 07.10.2021 14:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bekken fra Puttmyrene mot Ølja

  Det er mer interessant å følge bekken fra Puttmyrene ned den bratte lia mot Ølja enn å gå den nokså tilvokste traktorveien opp. Bekken renner friskt i fosser og stryk. Innimellom finnes små idyller som denne knapt en meter høye fossen.

  Nordmarka nord, 07.10.2021 13:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra Puttmyrene mot Mylla

  Det er dårlig med utsikt både opp lia fra Ølja til Puttmyrene, og også fra selve myrene. Men helt sørøst åpner det seg opp med utsikt mot vestre del av Mylla, området Sandvik/Brattholt.

  Nordmarka nord, 07.10.2021 13:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utløpet av putten i Puttmyrene

  Den lille bekken fra putten i Puttmyrene renner ut gjennom denne V-formete åpningen i jordryggen rundt myra. Den fortsetter så omtrent linjalrett videre gjennom myra og inn i krattskogen. Dette tyder på at den er gravd ut av mennesker. Der myra var på sitt smaleste lenger nord, var det inne i kra...

  Nordmarka nord, 07.10.2021 13:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Putten i Puttmyrene vokser igjen

  Denne uanselige putten i Puttmyrene nord for Svarttjernshøgda regnes som starten på det vestre Nordmarks-vassdraget. Den er dannet av en del av en nesten sirkelformet jordrygg midt i den sydøstre delen av myra, men vokser mer og mer igjen med gras. På motsatt side står fortsatt kjentmannsposten f...

  Nordmarka nord, 07.10.2021 13:03 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Ølja sett fra vannsiden

  Sett fra vannsiden går det frem at demningen i Ølja er ganske lav, men lang, omtrent 60 meter. Lukene som regulerer vannstanden, er satt på opprinnelig vannstand, mens fløtningsløpet naturlig nok er helt stengt.

  Nordmarka nord, 07.10.2021 11:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ølja og hytta «Bristol»

  Ølja er ganske idyllisk i høstfarger og for det meste blankt vann. Litt til venstre for midten av bildet er hytta «Bristol» synlig. Et av dagens få solstreif treffer Helgehaugen i bakgunnen.

  Nordmarka nord, 07.10.2021 11:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ølja sett fra syd over kronen på demningen

  Ølja er et pent skogsvann omgitt av stor granskog. Demningen ligger i den sydvestre vika, og åslia til venstre i bildet er østsiden av Svarttjernshøgda, på kartet kalt Øljeberga. I bakgrunnen Helgehaugen på 705 moh.

  Nordmarka nord, 07.10.2021 11:42 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En utgravd strekning i elva fra Ølja

  Det var strekninger i elva fra Ølja som tydet på at elveleiet der var ryddet for stein og kanskje utgravd i tillegg. Her ligger det en lang røys av stein på østre (venstre) elvebredd som ikke ser ut til å være plassert der fra naturens side.

  Nordmarka nord, 07.10.2021 11:38 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En foss i elva fra Ølja

  Det er ikke klart ennå om elva fra Ølja til Tverrsjøen var fløtbar, eller om det var en tømmerrenne der. I denne kanskje fem meter høye fossen var det ikke spor etter skåmurer eller lemmer, men i en utstikkende stein nedenfor var det spor etter at den var delt med borehull og kile.

  Nordmarka nord, 07.10.2021 11:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hytta «Bristol» på vestsiden Ølja

  Det er bare to hytter ved Ølja. Dette er den ene av dem, «Bristol», en hytte som kan leies.

  Nordmarka nord, 07.10.2021 10:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Ølja sett fra luftsiden

  Demningen i Ølja er en gråsteindemning i det som kan sies å være en standardutførelse av demningene i starten av vestre Nordmarksvassdraget. Terrenget er ryddet og senket både på vannsiden og luftsiden av demningen for å øke tilgjengelig vannmengde i reservoaret.

  Nordmarka nord, 07.10.2021 10:35 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 16 treff

#37924: Ny overføringsluke i Gjerdingen oktober 2021

Arbeidet med den nye overføringsluken er nå kommet så langt at det kan støpes. Som bildet viser, var dette en meget arbeidsintensiv operasjon, i alle fall var det mange arbeidere til stede. Så snart betongtransportbilen var tømt, kom neste like store bil med mer.

 • 07.10.2021 16:06 - av Odd Tore Saugerud,
 • 28 treff
2 av 16 treff

#37923: Den nye demningen i Gjerdingen oktober 2021

Arbeidet med den nye Gjerdingsdemningen går fremover, og nå er tre seksjoner ferdigstøpt i full høyde. De to nordligste har fortsatt forskalingen på plass. Bildet bekrefter inntrykket av at dette blir en meget massiv sak. Det meget omfattende prosjektet skyldes bl.a. at den gamle demningen i nordenden var fundamentert på sandblandet leire og ikke på fast fjell.

 • 07.10.2021 15:57 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff

3 av 16 treff

#37922: En sky av steinstøv

Denne dagen kunne arbeidet med ny demning i Gjerdingen høres allerede på veien langs nordkanten av vannet, og fra trillestien var en grå sky synlig over anlegget. Kilden til dette var bergboring og rikelig med steinstøv. Bildet er tatt rett før hullet er ferdigboret, og intensiteten da var avtagende.

 • 07.10.2021 15:50 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff
4 av 16 treff

#37937: Elva fra Tverrsjøen til Skarvvann

Fra Tverrsjøen til Skarvvann er dalbunnen ganske flat og med forholdsvis lite fall. I tillegg er det til dels bred myr langs kantene av elva. I områder som dette er frifløting vanskelig, fordi tømmerstokkene forviller seg ut av elveløpet og strander der. Det er ikke synlige rester av skåmurer her, men det kan ha vært skåvegger av tømmer, lenser eller tømmerrenne over denne strekningen.

 • 07.10.2021 14:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 20 treff

5 av 16 treff

#37936: Demningen i Tverrsjøen sett fra luftsiden

Demningen i Tverrsjøen har samme grunnkonstruksjon som demningen i Ølja, se bilde nr. 37844, men lukearrangementet er litt forskjellig. Også her er det tydelig at utløpet har blitt gravd ut og ryddet for å øke nyttbar vannkapasitet.

 • 07.10.2021 14:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff
6 av 16 treff

#37921: Bekken fra Puttmyrene mot Ølja

Det er mer interessant å følge bekken fra Puttmyrene ned den bratte lia mot Ølja enn å gå den nokså tilvokste traktorveien opp. Bekken renner friskt i fosser og stryk. Innimellom finnes små idyller som denne knapt en meter høye fossen.

 • 07.10.2021 13:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff

7 av 16 treff

#37920: Utsikt fra Puttmyrene mot Mylla

Det er dårlig med utsikt både opp lia fra Ølja til Puttmyrene, og også fra selve myrene. Men helt sørøst åpner det seg opp med utsikt mot vestre del av Mylla, området Sandvik/Brattholt.

 • 07.10.2021 13:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
8 av 16 treff

#37917: Utløpet av putten i Puttmyrene

Den lille bekken fra putten i Puttmyrene renner ut gjennom denne V-formete åpningen i jordryggen rundt myra. Den fortsetter så omtrent linjalrett videre gjennom myra og inn i krattskogen. Dette tyder på at den er gravd ut av mennesker. Der myra var på sitt smaleste lenger nord, var det inne i krattskogen der en Y-formet samlegrøft som også så utgravd ut. Et forsøk på å drenere Puttmyrene?

 • 07.10.2021 13:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff

9 av 16 treff

#37916: Putten i Puttmyrene vokser igjen

Denne uanselige putten i Puttmyrene nord for Svarttjernshøgda regnes som starten på det vestre Nordmarks-vassdraget. Den er dannet av en del av en nesten sirkelformet jordrygg midt i den sydøstre delen av myra, men vokser mer og mer igjen med gras. På motsatt side står fortsatt kjentmannsposten fra 1994, se bilde nr. 37918 fra 2003.

 • 07.10.2021 13:03 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff
10 av 16 treff

#37934: Demningen i Ølja sett fra vannsiden

Sett fra vannsiden går det frem at demningen i Ølja er ganske lav, men lang, omtrent 60 meter. Lukene som regulerer vannstanden, er satt på opprinnelig vannstand, mens fløtningsløpet naturlig nok er helt stengt.

 • 07.10.2021 11:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 10 treff

11 av 16 treff

#37933: Ølja og hytta «Bristol»

Ølja er ganske idyllisk i høstfarger og for det meste blankt vann. Litt til venstre for midten av bildet er hytta «Bristol» synlig. Et av dagens få solstreif treffer Helgehaugen i bakgunnen.

 • 07.10.2021 11:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 28 treff
12 av 16 treff

#37932: Ølja sett fra syd over kronen på demningen

Ølja er et pent skogsvann omgitt av stor granskog. Demningen ligger i den sydvestre vika, og åslia til venstre i bildet er østsiden av Svarttjernshøgda, på kartet kalt Øljeberga. I bakgrunnen Helgehaugen på 705 moh.

 • 07.10.2021 11:42 - av Odd Tore Saugerud,
 • 4 treff

13 av 16 treff

#37931: En utgravd strekning i elva fra Ølja

Det var strekninger i elva fra Ølja som tydet på at elveleiet der var ryddet for stein og kanskje utgravd i tillegg. Her ligger det en lang røys av stein på østre (venstre) elvebredd som ikke ser ut til å være plassert der fra naturens side.

 • 07.10.2021 11:38 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff
14 av 16 treff

#37930: En foss i elva fra Ølja

Det er ikke klart ennå om elva fra Ølja til Tverrsjøen var fløtbar, eller om det var en tømmerrenne der. I denne kanskje fem meter høye fossen var det ikke spor etter skåmurer eller lemmer, men i en utstikkende stein nedenfor var det spor etter at den var delt med borehull og kile.

 • 07.10.2021 11:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 7 treff

15 av 16 treff

#37929: Hytta «Bristol» på vestsiden Ølja

Det er bare to hytter ved Ølja. Dette er den ene av dem, «Bristol», en hytte som kan leies.

 • 07.10.2021 10:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 8 treff
16 av 16 treff

#37928: Demningen i Ølja sett fra luftsiden

Demningen i Ølja er en gråsteindemning i det som kan sies å være en standardutførelse av demningene i starten av vestre Nordmarksvassdraget. Terrenget er ryddet og senket både på vannsiden og luftsiden av demningen for å øke tilgjengelig vannmengde i reservoaret.

 • 07.10.2021 10:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 6 treff