En veiviser ved Jokumstjern

På Jevnaker vestås har det etter hvert blitt merket et ganske omfattende nett av blåstier. I tillegg til disse er det også andre stier og et nett av spor etter traktorer og hogstmaskiner. Noen av disse er på detaljerte kart, andre ikke. I dette krysset er det også flere eldre veivisere, type grå plankebit med innskrift. Et av dem viser til Østre Buttentjern. Den stien forsvinner raskt i et stort hogstfelt og er ikke ryddet, så den er ikke gangbar lenger.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Nov 2021

Jokumstjern 449 moh.

Av Odd Tore Saugerud

Jokumstjern er ett av de mange tjernene på Jevnaker vestås. De fleste av disse er små, nærmest myrputter. Spredt i området ligger det også flere hytter, for det meste langt fra vei. Denne så velholdt ut.

19 Nov 2021

Melkespann på Jørnsbråtan

Av Odd Tore Saugerud

På Jørnsbråtan står det fortsatt et melkespann av den gamle sorten i aluminium fra Høyang. Det er merket Øvre Nøkleby som seg hør og bør. Er dette en levning etter seterdriften må det i så fall ha vært et slit å frakte melken til bygda nærmest på kløvsti.

19 Nov 2021

Jørnsbråtan husmannsplass 382 moh.

Av Odd Tore Saugerud

Jørnsbråtan var husmannsplass under Øvre Nøkleby gård. Den første husmannen som bodde der, var Nils Jørgen i 1842. Han arbeidet på teglverket ved Nøkleby nær Randsfjorden 140 moh. Litt av en arbeidsvei! Jørnsbråtan var husmannsplass til år 1900, da den ble seter, fortsatt under Øvre Nøkleby. Stedet er fortsatt i bruk som hytte.