Den gamle sinkgruven

Mellom Oppegårdskollen og Kirkebyhøgda ligger en gammel gruve. Her har det dannet seg flere vanndammer, nå med tynn is på. Kjentmannspost i 1992.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Nov 2021

Rester fra gruvedriften

Av Nina Didriksen

Lav sol skinner på steinene fra bruddet der det i sin tid lå en sinkgruve. I kjentmannsheftet fra 1992 ble den stedsatt til Oppegårdskollen, men den ligger også i Ravndalen naturreservat og rett nord for Kirkebyhøgda.

21 Nov 2021

Nabotippen?

Av Nina Didriksen

Noen titalls meter fra sinkgruva ved Oppegårdskollen ligger det flere steinrester. Kanskje har noen prøvd seg her også? Det var imidlertid ikke noe brudd å se.

21 Nov 2021

En slags sikring

Av Nina Didriksen

Det går et metallgjerde langs den ene siden av sinkgruva ved Oppegårdskollen.