Turstiens normalt vanskeligste punkt ved mye vann

Ved høy vannstand er dette et punkt en må krabbe litt, men ikke i dag. Bildet er tatt på sydsida på Storøya ved båthavna der. Stien følger strandkanten langs hele sydsiden av øya. Heldigvis er tomten på hyttene laget slik at strandsonen er fri.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Nov 2021

Konemor står på Storøya og ser på «stien»

Av Morten Synstelien

Mellom Storøya og Purkøya går det en «sti» delvis på grus og delvis på steiner. Men i dag var vannstanden for høy til p ta seg over. Så dette var så langt jeg kom. Høstlig, men stille og passe varmt.

06 Nov 2021

Konemor tar bilder av Haraøya og anda ved golfbanen på Storøya

Av Morten Synstelien

Gresset ser nesten kunstig ut, stille og fint her i dag. På andre siden av sundet har vi Limovnstangen (Rytterakertangen), mens Haraøya midt i bildet. Høstløvet ligger flott.

06 Nov 2021

Konemor skuer utover Tyrifjorden fra Blomsplassen

Av Morten Synstelien

Det er et flott fellesområde på Storøya, men gressplen, benker og sandstrand. Lav høstsol, og vi skimter Geitøya til venstre i bildet, og Purkøya i midten bak.