Mønevanndemningen: rørledningen til Losby elektrisitetsverk

bilde nr. 38091 er et stykke av en rørledning synlig på vestsiden av elva. På dette bildet er også rørstussen ut av demningen synlig. Det er rester av rørledningen til Losby elektrisitetsverk fra 1912 som ble bygget på grunnmuren til Vestmorksaga, som lå litt nærmere demningen, men på motsatt side av elva. Det var i drift til 1953.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Okt 2021

Mønevanndemningen

Av Odd Tore Saugerud

Demningen i Mønevann er en gråsteindemning fra omkring 1860-tallet som demmer opp vannet om lag fem meter. Toppen av krona har et senere påstøp av betong. Fra den ble vannet ført i vannrenne av tre på trefundamenter til Østmorksaga. Det er ikke synlige spor etter denne vannrenna.

26 Okt 2021

Vestre Morttjenn

Av Thore Knudsen

Det er ikke reint få Morttjenn i Norge. Bare på Minneåsen mellom Hurdal og Mjøsa finnes tre: nordre, søndre og vestre, de to første beliggende i Eidsvoll kommune, det siste, som bildet er fra, i Hurdal. På vinteren passerer skiløype 969 Siridalsvegen – Aklangen rett forbi, på sommeren kan en følge sykkelrute 570 Hermods plass – Holtjennet til Aklangen, og der ta av vestover og følge den vesle veistumpen opp til tjernet.

25 Okt 2021

Høst i Sandvika - Engervannet

Av Morten Synstelien

Den lille brua over Engervannet har flott fasong. Og endene koser seg i det varme høstværet. Bladene henger ennå bra på noen trær. Burde hatt med packraften og tatt en liten tur!