Holtnesdalen: oppover på nordøstsiden av dalen

Tilbake på stien merket med hvit mann på rød bakgrunn venter nye opplevelser, som denne ganske fredsommelige bekken. Men her blir det også utfordringer, for merkingen er dårlig enkelte steder, særlig der det er bratt leirbakke med svinger og hufs. Her er det ingen trapper eller støttetau. På Skiforeningens kart eller kartet på ut.no er stien tegnet inn, og det er mulig å følge den eller finne den igjen på ut.no med bruk av GPS-funksjonen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Okt 2021

Holtnesdalen: en avstikker

Av Odd Tore Saugerud

Om du etter brua på bilde nr. 38064 ikke får med deg merket med hvit mann på rød bakgrunn som viser en alternativ sti tilbake til eika på bilde nr. 38061, havner du omtrent øverst i dette hyttefeltet. Belønningen er denne fine utsikten over Drammensfjorden. Straffen er at du må ned igjen alle meterne du gikk opp, og så bratt opp igjen alle meterne du gikk ned.

22 Okt 2021

Holtnesdalen: bratte hufs og klopper

Av Odd Tore Saugerud

Enkelte steder stikker steingrunnen opp, og gir noen bratte utfordringer. Over bekkene er det laget bruer.

22 Okt 2021

Holtnesdalen: skarpe rygger, bratte stier

Av Odd Tore Saugerud

Under hele den siste istiden lå Holtnesdalen under vann. Da isen begynte å smelte og landet hevet seg, ble dalen fylt opp med leirmasser. Gjennom de siste 10 000 årene har bekker gravd seg ned i leira og dannet disse dype og bratte bekkedalene og raviner. Hovedstien her på midtryggen i dalen er mest på leirgrunn, til dels på skarpe rygger. På kritiske steder er det støttetau og enkelte steder trapper som på bildet.