Trikkeskinner nord for Vrangla

Det var lite å utsette på preppingen av løypa på nordsiden av Vrangla i dag, ca. 480 moh. Ikke verst, med tanke på at dette er tidlig i desember.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Okt 2021

Fundament etter Pottemakerbroen

Av Odd Tore Saugerud

Pottemakerbroen lå omtrent ti meter oppstrøms dagens bru i Presteveien. Det var en hvelvbru bygget i 1838 av kalkholdig gråstein som forvitret ganske raskt. Fundamentene ble derfor forsterket med betongmur og påsprøytet betong. Brua var likevel i bruk til 1960-tallet.

04 Okt 2021

Spor etter kvernhuset ved Kvernfossen

Av Odd Tore Saugerud

Spredt omkring på berghylla nedenfor pilaren på bilde nr. 37894 ligger det flere mosegrodde steiner av regelmessig form. Dette er sannsynligvis rester etter fundamentet til kvernhuset. Dette må ha vært en krevende arbeidsplass, nærmest et juv. Det var nok en oppbygd sti/kløvvei ned dit, men den har rast ut nå. Adkomst nå er ned en bratt jordbakke med noe løsjord på toppen, nokså krevende, særlig når det er vått.

04 Okt 2021

Pilaren ved Kvernfossen

Av Odd Tore Saugerud

Her er pilaren på bilde nr. 37894 i større detalj. Byggesteinene her er mer enn et mannsløft tunge, og ryggen de står på, er ganske høy og smal. Pilaren var antageligvis et opplager for vannrenna til vannhjulet, som vel var et overfallshjul med stor diameter. Opprinnelig var det kanskje en mer primitiv kvernkall her.