En gjengrodd vannputt

På turen for mer enn ti år siden var det her en fin nymåneformet vannputt. I dag er den fortsatt vannfylt, men helt dekket av gras.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Jul 2021

Havarert jakttårn

Av Odd Tore Saugerud

For noe over ti år siden fant vi et jakttårn nord på Høgåsen. Da sto det ikke på orienteringskartet, men nå er det kommet med. Det er i år svart flaggsprettpost med postbeskrivelsen «Tårn». Området her er helt åpent, og et tårn burde vært godt synlig. Etter litt finmysing på kartet og påfølgende presisjonsorientering dukket da også restene opp.

18 Jul 2021

Langtjern øst for Høgåsen

Av Odd Tore Saugerud

Langtjern er også et vann i myrsystemet øst for Høgåsen. Som navnet antyder, er vannet langt og smalt, og er i ferd med å bli til en rekke mindre myrtjern. I nordvestenden er det omkranset av et område med nesten ugjennomtrengelig bjørkekratt av over to meter høye trær. I sydøstenden er det et stort, helt ferskt hogstfelt, hvor tømmeret til dels ikke er fjernet ennå, vanskelig passerbart. Før var dette ganske pene vannet mye lettere tilgjengelig.

18 Jul 2021

Grønt ved nordre Tvetjern ved Høgåsen

Av Odd Tore Saugerud

Tvetjerna ligger i ei stor myr mellom Damtjern og Høgåsen. Den søndre scooterløypa fra Sollihøgda til Finneflakseter krysser denne mellom de to myrtjernene. På myra her var det nesten utrolig grønt denne dagen, med noen innslag av myrull og flekkmarihånd.