Badeklart i Østernvann

Nok en varm dag, og det var en del som avkjølte seg med et bad i Østernvann. Fotografen målte temperaturen til 17,5 °C, på omtrent 1 meters dyp. Nær land svømte også mange abborer, de fleste rundt 15 cm lange.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Mai 2021

Gamleveien opp til gamlebommen

Av Morten Synstelien

Denne stien er litt spesiell, her er det rød ringeriksstein helt flatt og fint et langt stykke. Du kommer igjen på toppen av Øvre Grøndokkvei. Stien er ca. 230 meter lang, og ca. 100 meter har denne steinen som underlag. En liten skjult perle.

31 Mai 2021

Dronningveien rett nedenfor gamlebommen

Av Morten Synstelien

Inn til venstre her går en meget flott sykkelsti. Flatt fjell, og du kommer rett inn på gang-/sykkelveien ned til Sundvollen.

31 Mai 2021

Gyllen himmel over Steinsfjorden

Av Morten Synstelien

Jeg står på stien/gamleveien opp til Retthella. Vi ser mot Vik. Sykler/går du Dronningveien, mister du denne utsiktveien/-punktet.