Bønsnes kirke i vårlys

Det er vår i lufta, og det at det ikke er blader på trærne, gjør at du kan ta bilder av kirka fra syd. Var ute og syklet i Holebygda i dag. Flotte forhold, lite grus på veiene. Jeg så seks syklister komme ned til Bønsnestangen og raste der, hvor det er bord og benker. Det var sikkert lokalkjente, for de fleste andre sykler bare rett forbi.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Mar 2021

Tyrifjorden sett fra Bønsnes kirke

Av Morten Synstelien

Det er ikke mye is igjen på Tyrifjorden, bare fine veier, og mange ute på sykkel. Lite grus på veiene, da det ikke har vært mye is i vinter. I dag 7-8 grader og litt vind.

21 Mar 2021

Bustevollen

Av Steinar Kjærnsrød

Denne hytta ligger akkurat i krysset der løype 509 fra Lushaughytta møter løype 1274 fra Risbakken. Hytta var opprinnelig brukt som hoggerhytte for Tingelstad allmenning, men er nå i privat eie.

20 Mar 2021

Sundvollen sett fra hugstfeltet ovenfor SOS

Av Morten Synstelien

Isen ligger flekkete på Steinsfjorden. Utsikten etter hogsten har gjort at det blitt god oversikt her.