Tyrifjorden sett fra Bønsnes kirke

Det er ikke mye is igjen på Tyrifjorden, bare fine veier, og mange ute på sykkel. Lite grus på veiene, da det ikke har vært mye is i vinter. I dag 7-8 grader og litt vind.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Mar 2021

Bustevollen

Av Steinar Kjærnsrød

Denne hytta ligger akkurat i krysset der løype 509 fra Lushaughytta møter løype 1274 fra Risbakken. Hytta var opprinnelig brukt som hoggerhytte for Tingelstad allmenning, men er nå i privat eie.

20 Mar 2021

Sundvollen sett fra hugstfeltet ovenfor SOS

Av Morten Synstelien

Isen ligger flekkete på Steinsfjorden. Utsikten etter hogsten har gjort at det blitt god oversikt her.

21 Mar 2021

Malsjøsetra

Av Steinar Kjærnsrød

Malsjøsetra ligger som en vennlig oase i sydhellingene ned mot Malsjøen. Her er det flott både sommer og vinter. Det var gårder på Jaren som hadde seterdrift her tidligere.