Dykalbene i Bogstadvann

Tømmerdoppene i Bogstadvann, også kjent som dykalber, står igjen som et minne fra den tiden da det fortsatt var tømmerfløting i Sørkedalselva. Men også her gnager tidens tann ubønnhørlig: Sammenlignet med bilde nr. 20877 fra 1995 har noen forsvunnet helt, og resten har forvitret mer eller mindre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Feb 2021

Hammardammen med rester etter et fundament

Av Odd Tore Saugerud

Ovenfor Hammarfossen er lokalklimaet tørrere, ikke rim på trærne, og bare små rimflak på ujevnheter nær åpent vann. Rett ovenfor demningen er restene etter et laftet steinkistefundament synlig. På høyre elvebredd sto en kald gråhegre og speidet da vi kom, men den hadde kameraskrekk og fløy sin vei da den så kameraet.

01 Feb 2021

Kaldt ved Hammarfossen

Av Odd Tore Saugerud

Den lange kuldeperioden har satt sitt preg på området nedenfor Hammarfossen. Her danner fossen sitt lokale miljø: Dråper fra fossespruten lager isformasjoner der de treffer, mens fossetåka sørger for tykke rimlag på terreng og trær ellers.

27 Jan 2021

Svinger seg rundt hjørnet

Av Eivind Molde

Scooterløypa svinger seg rundt hjørnet, og så er man straks i et løypekryss der ferden kan gå videre mot Skøyen eller ned mot Lunner sentrum.