Ringmerking av svaner

Jeg var heldig å få bli med på ringmerking av svaner ved Rørvik i dag. Trodde det skulle bli litt av et spetakkel, men det gikk ganske rolig for seg. Det er frivillige som merker de ca. 4000 svanene som er i Norge. I år har det vært et usedvanlig bra år for svaner. Mild vinter, lite flom på våren. Merkerne greide å få tak i to individer, men de andre ville ikke la seg fange.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2020

Landemerke bak kornhøsten

Av Nina Didriksen

Kornet står modent på jordene ved plassen Slepa ved Storelva sør for Hønefoss sentrum. En skurtresker var i sving rett ved. Bak det hele tårner Gyrihaugen.

15 Aug 2020

Svanemor med unger ved Rørvik

Av Morten Synstelien |

Svanemor er ute med fire unger, sjeldent syn at de har så mange unger så seint på sesongen. Svanefar er borte. Vi ser over mot Fekjær og Rytteraker på denne flotte dagen med 25-26 grader i lufta. Tror fuglen som ligger dypt i vannet, er en skarv.

14 Aug 2020

Langvatn ligger blankt og stille

Av Morten Synstelien

Her går skiløypetraseen (mellom Vika og Langvassdalen, løype 1012) ut på tjernet, gjør en sving og fortsetter nordover. Du ser åpningen i bjørkeskogen helt i enden.