Svanemor med unger ved Rørvik

Svanemor er ute med fire unger, sjeldent syn at de har så mange unger så seint på sesongen. Svanefar er borte. Vi ser over mot Fekjær og Rytteraker på denne flotte dagen med 25-26 grader i lufta. Tror fuglen som ligger dypt i vannet, er en skarv.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Aug 2020

Langvatn ligger blankt og stille

Av Morten Synstelien

Her går skiløypetraseen (mellom Vika og Langvassdalen, løype 1012) ut på tjernet, gjør en sving og fortsetter nordover. Du ser åpningen i bjørkeskogen helt i enden.

15 Aug 2020

Sandstranda ved Rørvika

Av Morten Synstelien

Det er ei flott lita sandstrand ved Rørvika. Denne var tidligere en del av Rørvik camping. Men plassen er nedlagt, og skal bli til ny E16, så er derfor solgt til Statens vegvesen. Vi ser over sundet i Tyrifjorden til Rudsødegåren og Fekjær, eller Fetjar som det står på karta.

12 Aug 2020

Tre kors ved Høgkorsplassen

Av Nina Didriksen

Historien om korsene ved Høgkorsplassen går mange hundre år tilbake, men dagens trekors er fra 2012.