I gammel løypetrasé

Tidligere gikk det skiløype fra Eineåsen (Rykkinn) til Djupdalen nord for Sollighøgda. Den er fortsatt rødmerket, slik vi her ser i Kjaglidalen, men prepareres ikke mer. Fotografen kjenner ikke til eksakt når den ble nedlagt. Den er avmerket på kart fra 2004, men ikke på kart fra 2008. Se for øvrig bilde nr. 22872.

I gammel løypetrasé

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2020

Veiskille i Kjaglidalen

Av Erik Unneberg

Går du nordover i Kjaglidalen fra Bjørum sag, kommer to etter snaut to kilometer til en bro over Isielva. På østsiden av broen finner du skiltet på bildet. Her kan du velge om du vil gå videre oppover langs elven mot Kjaglienga, eller du kan ta skarpt til høyre i den gamle skiløypetraseen mot Rykkinn.

23 Mai 2020

Vårflommen over i Isielva

Av Erik Unneberg

Selv om det var brukbart fart i Isielva akkurat her, tyder vannføringen på at snøsmeltingen ved elvens kilder på Krokskogen er unnagjort.

23 Mai 2020

God tilgang

Av Erik Unneberg |

Det spirer og gror langs Isielva i Kjaglidalen, og som alltid er bekkeblommen å finne ved elvebredden på denne tiden av året. Tilgangen på vann er god nå.