Veiskille i Kjaglidalen

Går du nordover i Kjaglidalen fra Bjørum sag, kommer to etter snaut to kilometer til en bro over Isielva. På østsiden av broen finner du skiltet på bildet. Her kan du velge om du vil gå videre oppover langs elven mot Kjaglienga, eller du kan ta skarpt til høyre i den gamle skiløypetraseen mot Rykkinn.

Veiskille i Kjaglidalen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2020

Vårflommen over i Isielva

Av Erik Unneberg

Selv om det var brukbart fart i Isielva akkurat her, tyder vannføringen på at snøsmeltingen ved elvens kilder på Krokskogen er unnagjort.

23 Mai 2020

God tilgang

Av Erik Unneberg |

Det spirer og gror langs Isielva i Kjaglidalen, og som alltid er bekkeblommen å finne ved elvebredden på denne tiden av året. Tilgangen på vann er god nå.

23 Mai 2020

Det våres langs Isielva

Av Erik Unneberg

I dag ble det tur gjennom Kjaglidalen. Ikke den største vannføringen i Isielva, men den vårgrønne fargen gjennom dalen var i alle fall på plass.