Kjerraten restaureres

Kjerraten er under restaurering, gamle råtne stokker byttes ut. Artig at det er noe igjen å vise frem.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Mai 2020

Mange flotte, små stier og snarveier i Larsbråtan i Åsa

Av Morten Synstelien

I området mellom Stubdalsveien og hele veien bort til og med Gullerudmarka er det et utall av små veier og stier. De fleste er ikke avmerket på vanlige kart.

06 Mai 2020

Stien ned til Kjerrat nr. 5

Av Morten Synstelien

Rett på nedsiden av parkeringsplassen i svingen på Stubdalsveien går det en flott sti/vei ned til Kjerrat nr. 5. Verdt et besøk. Det er ikke lov å kjøre inn veien som heter Bakkebakken. Parkeringa er fint for de som skal ta kjentmannspost.

06 Mai 2020

Djevelens verk?

Av Nina Didriksen |

Rett ovenfor Djevelens punsjebolle har disse solide furuene gått over ende.