Kafferast med utsikt over Storøysundet

Morten Synstelien er kjent for å ta første hvilen og kaffekoppen raskt, gjerne etter en kilometers gange, lett å stoppe og nyte utsikten over Holebygda her. Litt typisk også for området er steinhella han sitter på. Det blir tatt ut litt steinheller i disse områdene. Vi ser Vinterguten på venstre side av bildet, sundet mellom Storøya og Fekjær/Rytteraker, og Røyse. Vikerfjell og Norefjell lyser opp i horisonten, fulle av snø som de er.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Apr 2020

Hole kommunes minst kjente vann

Av Morten Synstelien

Heggedalsvannet er vel mer en pytt enn et tjern, og ikke et vann i mine øyne. Ca. 60 meter langt. Hvorfor det har et slikt flott navn, vet jeg ikke. Det ligger bare ca. 200 meter unna E16, langs turstien mellom Nes og Sundvollen, rett under det som noen kaller Ringeriksveggen. Det vil si rett under Hvalpåsen. Kunne sikkert vært en kjentmannspost. Det blir sagt av de lokale som kjenner vannet, at det blir brukt som hvileplass for fuglepar.

19 Apr 2020

Mesteparten av Strømsdammen er isfri

Av Odd Tore Saugerud

Solrike dager, men fortsatt kalde netter. Fortsatt litt is langs østbredden av dammen, men mesteparten av isen hadde gått, og minst to andefamilier vurderte å slå seg til der. Selv om det ser folketomt ut, var det ganske tett med folk som satset på koronafrie stier og odder.

18 Apr 2020

Vårkveld på Vensåskollene

Av Erik Unneberg

Det var helt tørt på stien mellom Burudvann og Vensåskollene, og det eneste som minnet om vinter i ettermiddag, var snerestene i Kolsåsbakken (til venstre) og Krydsbybakken. Bildet er tatt på den søndre Vensåskollen.