Ei gammel, ukjent gangbru

Even Saugstad, forfattenen av bl.a. Østmarksboka, har funnet bilder av ei gammel gangbru nord for Østmarksetra. Den skulle være over en kløft på den for lengst nedlagte blåstien nordfra på åsryggen, men han fant ikke noe sted der en slik skulle vært nødvendig. En tur i området og studier av orienteringskart ga svar. Kløften og brua er merket av på Oppsals o-kart nr. 5, M 1 : 10 000, ekv. 5 meter, fra ca. 1960, om lag 80 meter nord for den nordligste bygningen på setra, se utsnittet. Bildet er tatt fra nord omtrent der stien landet, og stien på sydsiden er fortsatt synlig på motsatt side.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

12 Mar 2020

En flott morgen over Glåmene

Av Andreas Henriksen

11 Mar 2020

11 Mar 2020

Fortsatt vinter i Nordmarka nord

Av Lars Gulbrandsen |

På vei fra Svartbekken mot Fjellsjøen