Vårlige forhold ved brua over Kroksund

Det er varmt, og det virker som om våren har kommet. Mye ender og en del svaner i det åpne området på bildet. Litt krangling mellom svanegutta om hvem som er sjefen. Isen skifter farge i varmen, og er ikke særlig bra.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

06 Feb 2020

En grønn steinvegg med borehull

Av Odd Tore Saugerud

Utvinning av kalkstein var manuelt arbeid, og selv etter at man fikk krutt på 1700-tallet, var arbeidet tungt. Det måtte slås borehull til kruttet. En slo på mineboret med slegge, mens en annen holdt det og dreide det for hvert slag. Sannsynligvis ble det benyttet et slags svartkrutt, som brenner forholdsvis langsomt. Sprengning ble nok i første rekke benyttet for å løsne større blokker. Borehullene ble utvidet under sprengningen.

06 Feb 2020

Ubrukelig stein ble stående igjen

Av Odd Tore Saugerud

Kalkstien går mellom Gjettum og Dæliveien i lia vest for Gjettum-gårdene og Fleskum. Kalkstein er dannet av leire og fossile avsetninger i havet i kambrosilur-perioden for mer enn 400 millioner år siden. I permtiden sank jordoverflaten, og lava strømmet ut av sprekkene. Lavaen ble til basalt og rombeporfyr da den størknet. Steinveggen på tvers av kalkbruddet her er basalt. Den var ubrukelig som råvare og ble stående igjen.

06 Feb 2020

Gammelt uthus ved Nordre Gjettum gård

Av Odd Tore Saugerud

Nord for Nordre Gjettum gård står dette gamle uthuset inntil veien til gården og rett ved blåstien, Det begynner å bære preg av alderen, men de kryssavstivede dørene vil nok sørge for at det holder seg oppreist ennå en stund så lenge de er lukket.