Taubanen: en bærebukk og en stol

Siden bilde nr. 17324 (2010) og bilde nr. 23954 (2015) ble tatt, har trærne skutt enda mer i været, og nå er restene av taubanen omtrent usynlig fra oversiden. Men forserer man gjerdet og tar seg ned til dem, er det fortsatt mulig å få en oversikt. Her er en bærebukk og en stol synlige i forgrunnen, og i bakgrunnen skimtes to enklere bukker og øvre vendehjul.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Mai 2019

Spor etter Bønnerudseter?

Av Odd Tore Saugerud

Bønnerudseter langs Bispeveien over Krokskogen er merket på gamle orienteringskart. For noen år siden ble området der den lå snauhogd, og så tett tilplantet med gran. Slik tar det seg ut nå før bunnvegetasjonen har vokst opp. På bildet er den eneste steinansamlingen i området. Den omkranser en tydelig grop helt inntil det som kan være rester av Bispeveien, men denne er stedvis ødelagt av spor etter skogsmaskiner. På setra var det i sin tid utrygt for underjordinger, så den ble lagt ned omkring år 1850.

19 Mai 2019

Unge terrengsyklister i Grønliåsen

Av Lise Henriksen |

En ungdomsgruppe sykler med friske tråkk på kryss og tvers i Grønliåsen - her på vei ned lysløypa.

19 Mai 2019

Utsiktstårnet fra Oldtidsveien

Av Lise Henriksen

Den nye utsiktstårnet på Grønliåsen ruver i terrenget. Åpningen skjer 2. juni kl. 12.