Tromling på Djupdalsveien

Nå pakkes veien for første gang i år, og kommer det mer snø, kan vi kanskje sette spor også.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

07 Des 2018

Nysnøføre ved Kolltjern

Av Nina Didriksen |

Løypebas Rolf har pakket snøen ut fra Ringkollen. Det er fint tørrsnøføre inn i Krokskogen denne førjulsfredagen, men en del fuktighet over myrene, fare for ising.

06 Des 2018

Sollifossen i Burudelva: kulde og istapper

Av Odd Tore Saugerud

Som skrevet under bilde nr. 30271 er vannføringen nå avtagende, men fortsatt tilstrekkelig til å gi nok sprut til å danne istapper og sørge for at elvebreddene er glatte. Under snøen som faller nå, ville dagens tur vært uforsvarlig.

06 Des 2018

Sollifossen i Burudelva: en lang elvesving

Av Odd Tore Saugerud

Ovenfor øvre fall går elva i stryk gjennom en nær 200 meter lang S-sving. På østsiden er det skrenter og kratt, på vestsiden er det beitemark med elektrisk gjerde. I første del av svingen går dette over elva slik at dyrene kan komme til den for å drikke når de er på beite sommerstid. Øvre fall er i nedre venstre hjørne på bildet.