Sollifossen i Burudelva: kulde og istapper

Som skrevet under bilde nr. 30271 er vannføringen nå avtagende, men fortsatt tilstrekkelig til å gi nok sprut til å danne istapper og sørge for at elvebreddene er glatte. Under snøen som faller nå, ville dagens tur vært uforsvarlig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

06 Des 2018

Sollifossen i Burudelva: en lang elvesving

Av Odd Tore Saugerud

Ovenfor øvre fall går elva i stryk gjennom en nær 200 meter lang S-sving. På østsiden er det skrenter og kratt, på vestsiden er det beitemark med elektrisk gjerde. I første del av svingen går dette over elva slik at dyrene kan komme til den for å drikke når de er på beite sommerstid. Øvre fall er i nedre venstre hjørne på bildet.

06 Des 2018

Sollifossen i Burudelva: øvre fall

Av Odd Tore Saugerud

70 meter ovenfor nedre fall, bilde nr. 30270, ligger øvre fall. For to dager siden var elva flomstor etter regn og snøsmelting, og fylte elveleiet helt. Nå er vannføringen fortsatt så stor at den ikke er passerbar, men vanligvis er den bare som en stor bekk, og kalles da Burud(vanns)bekken.

06 Des 2018

Sollifossen i Burudelva: nedre fall

Av Odd Tore Saugerud

Mellom Solli gård og husmannsplassen Helgerud gjør Burudelva en S-sving og danner en foss med flere fall, på noen kart kalt Sollifossen. Dette er fossens nedre fall rett nedenfor Helgerud. Veien/stien til kloppa kommer fra Solli gård, som også opprinnelig var en husmannsplass.