Høgvolltoppen sett fra navnløs åsrygg i vest

Omgivelsene rundt Høgvolltoppen er for det meste dekket av stor skog, men en åsrygg mellom Gjørudshaugen og Høgvolltoppen har blitt fullstendig snauhogd, og gir utsikt i flere retninger. Den bevokste, avrundete kollen er Høgvolltoppen. Husene på bilde nr. 30017 befinner seg i siden av en liten dal nedenfor hogstfeltet under toppen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Sep 2018

Toppvarden på Høgvolltoppen

Av Odd Tore Saugerud

Høgvolltoppen med sine 665 moh. er en av de høyeste åsene i Marka. Den har ikke vært et trigonometrisk punkt, og toppvarden er meget beskjeden. Toppen er dekket av stor skog, og utsikten derfra er også meget beskjeden. Men vestsiden dekkes av flere store hogstfelt, så der er det god utsikt i retning Gjørudshaugen og Nyseteråsen.

25 Sep 2018

Uthuset ved Høgvolltoppen 2018 - vestveggen

Av Odd Tore Saugerud

Vestveggen har holdt seg bra oppreist i tiden siden 2018. Det er egentlig noe overraskende, siden døra ikke er der med dens stabiliserende virkning. Men så lenge hjørnene holder, holder også veggene seg oppreist.

25 Sep 2018

Hovedhuset ved Høgvolltoppen 2018

Av Odd Tore Saugerud

Snøvinteren 2018 har herjet kraftig med hovedhuset. Endeveggen mot nord har knekt fullstendig sammen og falt inn i huset, og begge langveggen har derfor blitt fri til å falle utover. Endeveggen mot syd holder seg fortsatt bra oppreist, gjerne på grunn av den stabiliserende virkningen av den forholdsvis stive doble inngangsdøra, som fortsatt er låst på plass.