Den gamle skiløypa fra Gyrihaugen til Huken II

Dette er et par svinger lenger ned i løypa enn der bilde nr. 27872 er tatt. Her ble det ploget som besatt, for nå kom det enda et bratthufs ++, før det flatet litt ut før en skarp sving. Rødmerkingen på treet er ikke gjort av meg, den får være Skiforeningens ansvar, for de har merket hele den gamle løypetraséen nylig. Dette kan bli en interessant utfordring, men nå er traséen bredere enn før, så det blir bedre plass til å ploge.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Nov 2017

Den gamle skiløypa fra Gyrihaugen til Huken I

Av Odd Tore Saugerud

På skikartet fra 1938 er løypa fra Gyrihaugen til Huken seter merket først omtrent rett mot nord, og deretter dreiende mot nordøst i flere buktninger. Dette stemmer med det jeg mener å huske fra turer på slutten av 1950-tallet: bratt og stedvis trangt, noe i likhet med bilde nr. 11273 og bilde nr. 26207, men der gikk den ikke. Men hvor gikk løypa da? Dette bildet og bilde nr. 27873 gir svaret. Da det ble anlagt linkstasjon på Gyrihaugen, ble den gamle løypetraséen utbedret til traktorvei, og den ble lokalt utvidet ved sprengning. Her er området som var trangt unnagjort, farten var allerede ganske bra, og nå gikk det for alvor utfor.

06 Nov 2017

Utsikt mot Norefjell og F16 over tåka

Av Odd Tore Saugerud

Da bilde nr. 27867 ble tatt to timer tidligere, var det fortsatt bare ubetydelig dis, så det var fristende å prøve Norefjell enda en gang. Men nå hadde disen begynt å danne seg, så egentlig ble det med forsøket. Men da en F16-jager kom i lav høyde, måtte det bli et forsøk til.

06 Nov 2017

Tømmerhytta på Vardevollen 2017

Av Odd Tore Saugerud

Blåstien fra Huken til Gyrihaugen går rett forbi Vardevollen, som ligger litt høyere i terrenget enn Gyrihaugsetra. Her er det også aktivitet med å rehabilitere hytta, som også kan ha vært en seter siden det er et ganske stort uthus rett ved. Hytta så ut til å være i god stand også for ni år siden, se bilde nr. 27870. Her hadde gårsdagens regn frosset til isglasur, og det tok tid å ta seg sikkert frem.