Gygra år 2000

Trollkvinner som Gygra ser alltid gamle ut, men eldes deretter meget langsomt. Her er Gygra i år 2000. Ved å sammenlignet med bilde nr. 23944 fra 2015, ser man at hun har blitt mer mosegrodd med årene, særlig rundt føttene. Her ser toppvarden fortsatt ut til å være på plass.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Jul 2015

Flere vaktgygre

Av Odd Tore Saugerud

Syd for vaktgygra på bilde nr. 23942 står det fire vaktgygre til på rekke og rad. Tre av disse er av den mer klumpete sorten, mens den lengst mot syd er høy og kraftig. Her var det så trangt og mye kratt at bare tre kom med på bildet, og den sydligste (til venstre i bildet) er nesten ikke synlig bak løvverket. Den er synlig fra Dronningveien nedenfor Kronprinsens utsikt, og også fra veien der den passerer nedenfor det store raset.

07 Jul 2015

Gygra i sin best kjente positur

Av Odd Tore Saugerud

Dette er Gygra slik som jeg husker henne fra gammel Ringerikskalender med bruntonet trykk. Andre gamle bilder fra svart/hvitt-tiden viser henne også slik. I teksten til bilde nr. 16438 gir LarsAS en grei oppsummering av sagnet om Gygra. Bilde nr. 23946 og bilde nr. 23947 viser Gygra slik hun var i år 2000.

07 Jul 2015

Gygra i profil sett fra nord

Av Odd Tore Saugerud

Fra vaktgygra på bilde nr. 23942 er det bare om lag 50 meter til selve Gygra, men terrenget er mest mosegrodd ur med krattområder, og Gygra vet å gjemme seg. For den som går for høyt og for langt mot nord, ser hun slik ut. Selv om jeg har hilst på henne flere ganger tidligere, ble det bom på første forsøk denne gangen. Toppvarden, som markerte at Gygra er besteget, er nå borte.