Kveldssol over en militærgrønn kluns

Forsvarets installasjoner på Gyrihaugen har ikke akkurat forskjønnet stedet eller dets profil. Men kanskje kunne denne klunsen bli et motiv under riktige lysforhold?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Nov 2013

Migartjern i gyllent motlys

Av Odd Tore Saugerud

Det er rett før Migartjern kommer i skyggen, men lav sol som speiler seg kan gi en illusjon av to soler, som her. Det var ikke enkelt hverken å gå eller fotografere mot solen denne ettermiddagen.

01 Nov 2013

Fotografen kaster skygge over Mørkgånga

Av Odd Tore Saugerud

På denne tiden av året er det bare sol på stuptuppen ved Mørkgånga. Vanskelige lysforhold, men de gir fotografen muligheten til å lage selvportrett av sin egen skygge.

31 Okt 2013

Rester av vestre del av skansene ved Gjellebekk

Av Odd Tore Saugerud

Ved sydenden av Glasåsen er det et helt ferskt flatehugstfelt med tre kraftige steinmurer og ruiner etter et par andre andre solide steinkonstruksjoner. Orienteringskartet sier at plassen Persbråtan lå her, men dette er ikke vanlige hustufter eller rydningsrøyser/steingjerder. En forbipasserende kjentmann kunne fortelle at dette var ringmuren ved den vestre del av skansene ved Gjellebekk, og ruinene var etter befestninger. Dette hadde vært gjemt i tett granskog inntil hugsten nylig.