Gyllen kveldssol over Sundvollen og omliggende landemerker

En kveld som denne må bare nytes fullt ut. Her er kameraet siktet litt mer mot høyre (vest) enn på bilde nr. 17649, og fanger opp Storfjorden, Røyselandet og sydenden av Steinsfjorden, for bare å ha nevnt noen landemerker. I horisonten til høyre Norefjell, tilsynelatende kledd i hvitt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2012

Gyllen kveldssol over Grøndokka

Av Odd Tore Saugerud

Det er mange fine utsiktspunkter langs Dronningveien, men få parkeringsmuligheter. Her nyter vi gyllen kveldssol over bratta ned fra Krokskogen, boligfeltet Grøndokka og Storøya.

11 Okt 2012

Åboråsen: den første isen på dammen langs skiløypa

Av Odd Tore Saugerud

Skiløypetraseen mellom Finneflakseter og Kleivstua var ekstra våt i høst, og i dag var det mange steder is på puttene og tele i mosen. Denne lille, grunne dammen mellom skiløypa og Åboråsen var dekket av is i skyggen på vestsiden. Men dammen er i ferd med å gro igjen og bli til enda en myr langs løypa. Synd, for denne var ganske idyllisk. For øvrig bra utsikt mot Gausta i dag, men så mye blådis at bilder med teleobjektiv ble meningsløse.

11 Okt 2012

Finneflakseter: tømmerhytta i skogen, innsyn gjennom døren

Av Odd Tore Saugerud

Sett inn gjennom en åpnet dør er det ikke vanskelig å forstå at her klarer det seg godt med en grankvist til lås. Vi er ikke kjent med historien bak denne hytta, men beliggenhet og standard tyder på at den var tilholdssted for tømmerhoggere i sin tid.