Gyllen kveldssol over Grøndokka

Det er mange fine utsiktspunkter langs Dronningveien, men få parkeringsmuligheter. Her nyter vi gyllen kveldssol over bratta ned fra Krokskogen, boligfeltet Grøndokka og Storøya.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2012

Åboråsen: den første isen på dammen langs skiløypa

Av Odd Tore Saugerud

Skiløypetraseen mellom Finneflakseter og Kleivstua var ekstra våt i høst, og i dag var det mange steder is på puttene og tele i mosen. Denne lille, grunne dammen mellom skiløypa og Åboråsen var dekket av is i skyggen på vestsiden. Men dammen er i ferd med å gro igjen og bli til enda en myr langs løypa. Synd, for denne var ganske idyllisk. For øvrig bra utsikt mot Gausta i dag, men så mye blådis at bilder med teleobjektiv ble meningsløse.

11 Okt 2012

Finneflakseter: tømmerhytta i skogen, innsyn gjennom døren

Av Odd Tore Saugerud

Sett inn gjennom en åpnet dør er det ikke vanskelig å forstå at her klarer det seg godt med en grankvist til lås. Vi er ikke kjent med historien bak denne hytta, men beliggenhet og standard tyder på at den var tilholdssted for tømmerhoggere i sin tid.

11 Okt 2012

Finneflakseter: tømmerhytta i skogen

Av Odd Tore Saugerud

Litt nord for Finneflakseter og noen meter øst for skiløypa står denne lille tømmerhytta gjemt bak trærne. Sett fra vest i tilsynelatende god tilstand, men taket og en skarve grankvist som lås tyder på at her er det ikke fare for ubedte gjester.