Taubanen i Krokkleiva: øvre vendestasjon, ledebukker og en bærebukk

Det står fortsatt igjen rester av den gamle taubanen i Krokkleiva som her ved øvre vendestasjon ved Kleivstua. Taubanen var ganske primitive saker, med kombinert trekk- og bærevaier uten noen ekstra sikkerhets- eller kommunikasjonsanordninger. Jeg har selv reist med den både som stolheis og tønneheis. Det gikk sakte, og man var ganske ubeskyttet mot vær og vind. Av og til stoppet den for å ta med eller slippe av folk som ikke behersket å gjøre dette i fart. Det var greit å ha sett på forhånd hva slike stopp skyldtes.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Nov 2010

Taubanen i Krokkleiva: tønne nr. 22 i selskap med to stoler

Av Odd Tore Saugerud

I 1957 gikk konsesjonen for drift av stolheisen ut, men det var fortsatt behov for en stolheis fra Sundvollen til Kleivstua. Anlegget ble derfor oppgradert, og stolene erstattet med «tønner» med mini-tak over. Tønneheisen var i drift til Dronningveien ble åpnet for biltrafikk i 1978.

05 Nov 2010

Taubanen i Krokkleiva: to spesielle benker i solveggen

Av Odd Tore Saugerud

Benkene i solveggen på Kleivstua ligner på gamle parkbenker, men når hadde slike bøyle over seg og fester for kjetting? Det er da heller ikke parkbenker, men stoler til den første taubanen i Krokkleiva. Den ble bygget i 1948, og kunne frakte 150 personer i timen. Det var én kombinert trekk- og bærevaier. Stolene gikk med rullene på en liten «svevebane» på nedre vendestasjon, og ble hektet på vaieren ved hjelp av en fjær- og tyngdebelastet klemanordning. Etter endt runde ble rullene ført inn på svevebanen, og klemmen åpnet seg automatisk.

17 Sep 2012

Sundvolden Møllebrug: Demningen ved Åbortjern

Av Odd Tore Saugerud

Demningen ved Åbortjern ligger om lag 40 meter fra nordenden av tjernet i et nytt hogstfelt. Et fint sted å sitte i ettermiddagssola og meditere over hvordan Petter Grantopp som guttunge kunne rekke over alle de fire demningene og sleppe dem i løpet av en time. Men den gangen var det ikke vanlig at barn hadde klokke. Dette er den loddrette luftsiden av demningen. Bekken fra Åbortjern kommer sammen med bekken fra Nordsetertjern ved Kleivstua og renner ned i Krokkleiva.